Tháng 5, Tháng công nhân – Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2019

Thứ hai - 06/05/2019 14:49 798 0
Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ Pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ), thực hiện có hiệu quả Luật AT-VSLĐ đối với người lao động, đồng thời đẩy mạnh công tác huấn luyện AT-VSLĐ; Tuyên truyền, hướng dẫn người lao động về các biện pháp phòng ngừa, các mối nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, loại bỏ các nguy cơ mất an toàn trong sản xuất; Nâng cao vị trí, phát huy vai trò của công nhân lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh...
dsc7568

       Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại công văn sô 47/KH-TKV, ngày 18 tháng 3 năm 2019 “V/v Kế hoạch triển khai tháng hành động AT-VSLĐ năm 2019''.

      Căn cứ kế hoạch 116/KH-CĐTKV, ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v tổ chức Tháng công nhân – Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2019''
 
dsc7553
Đồng chí Phạm Đức Khiêm – Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo

       Sáng ngày 06/5/2019 tại 2 khu vực Lộ Trí và Yên Ngựa, Công ty Than Thống Nhất – TKV đã tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân – Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2019.

       Về dự và tham gia Lễ phát động có đồng chí Phạm Đức Khiêm – Phó bí thư phụ trách Đảng bộ, Giám đốc; đồng chí Vũ Thị Hằng – Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Nguyễn Lương Bình - Bí thư ĐTN Công ty; các đồng Phó Giám đốc, Phó bí thư Đảng bộ, Phó chủ tịch Công đoàn, ĐTN Công ty; các đồng chí Quản đốc, Trưởng phòng và công nhân cán bộ làm việc ca 1 tại khu Lộ Trí và Yên Ngựa.

       Phát biểu tại lễ phát động, khu Lộ Trí đồng chí Phạm Đức Khiêm – Giám đốc Công ty; khu Yên Ngựa đồng chí Hoàng Nhật Thắng – Phó giám đốc thay mặt cho lãnh đạo Công ty phát biểu chỉ đạo tuần lễ, đồng chí nhấn mạnh: Việc giữ vững và làm tốt công tác An toàn lao động trong quá trình sản xuất là việc làm cần thiết và đó là nhiệm vụ trọng tâm số 1, để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát triển ổn định thì việc đầu tiên là làm tốt công tác an toàn cho chính mình, và đồng đội; mỗi cá nhân người lao động phải thường xuyên nắm chắc quy trình, quy phạm, biện pháp làm việc đảm bảo an toàn, không làm bừa làm ẩu; làm việc có trách nhiệm và đạt năng suất cao; chủ động phòng ngừa và phát hiện kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn gấy mất an toàn; phối hợp với đồng đội khẩn trương thủ tiêu các nguy cơ và sự cố xảy ra trong quá trình làm việc.
 
sdsd
Đồng chí Hoàng Nhật Thắng – Phó giám đốc Công ty phát biểu


       Mỗi công nhân, cán bộ phải thường xuyên ôn lý thuyết, luyện tay nghề để củng cố vững chắc kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, tham gia đầy đủ các lớp huấn luyện định kỳ về An toàn – VSLĐ do Công ty tổ chức. Ngoài việc thực hiện và làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình cần phải xây dựng tinh thần đoàn kết với bạn bè, đồng nghiệp nơi làm việc; có tinh thần trách nhiệm chung, không gây bè phái cục bộ gây chia rẽ đoàn kết; nghiêm cấm các hành vi làm sai quy trình quy phạm KTAT, cắt xén bớt công đoạn kỹ thuật, chạy theo sản phẩm…

       Tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Công ty đã dẫn chứng và chỉ ra một số nguyên nhân gây ra tai nạn lao động và các vị TNLĐ, sự cố lớn tại các Công ty trong ngành Than – Khoáng sản, để CNCB biết và chủ động phòng, tránh các nguy cơ có thể xay ra tai nạn lao động trong quá trình làm việc.

       Ngoài các điều kiện cần thiết để đảm bảo công tác AT, đồng chí Giám đốc mong muốn và nhắc nhở mỗi cá nhân, tập thể người lao động trong Công ty phải luôn đoàn kết gắn bó, đồng tâm đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn tồn tại, phát huy thế mạnh và tiềm năng sẵn có, xây dựng niềm tin vững chắc trong tập thể, loại bỏ tính cá nhân ích kỷ vụ lợi để thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo giữ vững công tác An toàn – VSLĐ, thực sự đưa tinh thần và ý nghĩa của Lễ phát động năm 2019 của Công ty Than Thống Nhất – TKV đạt hiệu quả cao nhất.

       Thể hiện sự quyết tâm cao trong Lễ phát động, đại diện các Phân xưởng tại khu Lộ Trí và khu Yên Ngựa, đồng chí Khống Minh Báo – Quản đốc PX KT1, đồng chí Dương Văn Nhất – Quản đốc PX KT 5 và đại diện công nhân đã phát biểu cam kết và hứa quyết tâm về thực hiện tốt công tác AT – VSLĐ và tháng công nhân năm 2019.
 
dsc7581
Đồng chí Vũ Thị Hằng – Chủ tịch Công đoàn triển khai Nghị quyết phát động thi đua

       Đồng chí Vũ Thị Hằng – Chủ tịch và đồng chí Bùi Tất Thành – Phó chủ tịch Công đoàn triển khai Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc – Công đoàn về việc phát động thi đua hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2019. Nghị quyết đã nêu rõ về mục đích yêu cầu của Lễ phát động, đồng thời mức xét khuyến khích đối với các Phân xưởng, phòng ban hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tháng 5 năm 2019 và không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, sự cố loại I, II. Mức khuyến khích:

- Đối với tập thể:
STT ĐƠN VỊ KHUYẾN KHÍCH
(triệu đồng)
1 Đơn vị: Khai thác, Đào lò. 15
2 Đơn vị: VTL1, VTL2, TGTN, CĐ. 12
3 Đơn vị: Ô tô, ST, PV, ĐS, KCS, BVQS, VT. 10
4 Đơn vị: KCM, AT, CV, ĐK, TG, TĐ, VP. 6
5 Đơn vị: ĐTM, TCLĐ, KH, KTTC, YTế, Khối DĐ. 5
6 Phòng: TTKT 2

- Đối với cá nhân:
STT
CHỨC DANH
 
KHUYẾN KHÍCH
(triệu đồng)
1 Thành viên BCĐ Công ty, Trưởng Tiểu ban 1
2 Các thành viên Tiểu BCĐ, cá nhân có thành tích, cán bộ các Phòng đi kiểm tra ca2, ca3. 0,5

       Ngoài việc khuyến khích cho CNCB thực hiện tốt nhiệm vụ và hưởng ứng đạt hiệu quả của Tháng công nhân – Tháng hành động về AT – VSLĐ, Công ty cũng đề ra mức giảm khuyến khích tiền lương khi:
 - Đơn vị để xảy ra sự cố loại 3, TNLĐ nhẹ giảm: 1.000.000 đồng/vụ.
 - Đơn vị xảy ra tai nạn lao động nặng, giảm 2.000.000 đồng/vụ.
 - Đơn vị có CBCN học lại AT, do vi phạm KTAT, giảm: 500.000 đồng/người.
 - Đơn vị có CBCN bị khiển trách vi phạm KTAT, giảm: 1.000.000 đồng/người.
 - Đơn vị có CBCN  kỷ luật kéo dài thời gian nâng lương, cách chức, do vi phạm KTAT, giảm: 2.000.000 đồng/người.
 - Đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch Công ty giao, cứ hụt 5%, giảm 500.000 đồng.
Tiêu chí không xét khuyến khích tiền lương.
 - Đơn vị có CBCN vi phạm KTAT bị kỷ luật sa thải.
 - Đơn vị để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng.
 - Đơn vị để xảy ra sự cố loại (1, 2).
 - Đơn vị hoàn thành dưới 80% Kế hoạch tháng 5/2019.
 
dsd
Đồng chí Bùi Tất Thành – Phó chủ tịch Công đoàn triển khai Nghị quyết phát động thi đua
 
dsc7588
Đồng chí Khổng Minh Báo - Quản đốc PX KT 1 phát biểu hưởng ứng

dsds
Đồng chí Dương Văn Nhất - Quản đốc PX KT 5 phát biểu hưởng ứng quyết tâm
 
sdsd
       Đại diện công nhân phát biểu hưởng ứng

       Ngay từ khi nhận được Kế hoạch hướng dẫn triển khai của Tập đoàn TKV, Công ty Than Thống Nhất – TKV đã phát động nhiều phong trào thi đua LĐSX có gắn liền với các hoạt động đảm bảo công tác AT như: Công tác chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện sản xuất để các Phân xưởng chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; Mở các lớp huấn luyện về công tác AT- VSLĐ cho người lao động; Tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra, đội thanh niên xung kích đi kiểm tra sản xuất và kiểm tra công tác AT tại các đơn vị (đặc biệt là tăng cường kiểm tra vào ca 2, ca 3); Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho mạng lưới ATVSV; Huấn luyện AT – VSLĐ cho người lao động thuộc các đối tượng theo quy định; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện như đài truyền hình nội bộ, trang Website của Công ty, treo băng zôn khẩu hiệu… .

       Với những kết quả đã đạt được bước đầu và điều kiện thuận lợi trong SXKD, chúng ta tin tưởng rằng, bằng sự quyết liệt trong chỉ huy điều hành của ban Giám đốc, sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Công ty, sự quyết tâm cao độ và đồng thuận của tập thể người lao động Công ty Than Thống Nhất - TKV, nhất định CNCB Công ty Than Thống Nhất - TKV sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và thực hiện tốt chương trình phát động Tháng công nhân – Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2019 đảm bảo mục tiêu“An toàn – Hiệu quả - Phát triển”./.

Một số hình ảnh của Lễ phát động tại 2 khu vực Lộ Trí và Yên Ngựa:

 
yty

rtrt

  
dsc7595
 
dsc7549

 

Lê Dần

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây