ĐẢNG ỦY
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Mạnh Toán
Điện thoại:
(0203) 386 2933
Email: toankttn@gmail.com
Bí thư Đảng ủy Công ty Nguyễn Mạnh Toán
2 Đào Tuấn Anh
Điện thoại:0914258134
Email: dtuananh79.tkv@gmail.com
Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty Đào Tuấn Anh
3 Nguyễn Lương Bình

Email: nlbinh84@gmail.com
Chánh Văn phòng Đảng uỷ Nguyễn Lương Bình
4 Ngô Thị Thu Phương

Email: danguythongnhat@gmail.com
Phó Chánh VP Đảng ủy Ngô Thị Thu Phương
BAN GIÁM ĐỐC
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Mạnh Toán
Điện thoại:
(0203) 386 2933
Email: toankttn@gmail.com
Giám đốc Nguyễn Mạnh Toán
2 Nguyễn Văn Phượng
Điện thoại:
(0203) 386 0716
Email: pgdsanxuattn@gmail.com
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phượng
3 Nguyễn Hữu Nhất
Điện thoại:
(0203) 371 0990
Email: pgdcodien@gmail.com
Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Nhất
4 Trần Đăng Hải
Điện thoại:098 617 6939
Email: trandanghaithongnhat@gmail.com
Phó Giám đốc Trần Đăng Hải
CÔNG ĐOÀN
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Vũ Thị Hằng
Điện thoại:
(0203) 386 1744
Email: vuthihangcd1969@gmail.com
Chủ tịch Công đoàn Công ty Vũ Thị Hằng
2 Bùi Tất Thành
Điện thoại:
(0203) 371 4956
Email: buithanhvt2@gmail.com
Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Bùi Tất Thành
3 Nguyễn Xuân Hải
Điện thoại:098 9631878
Email: thanhhaicp2011@gmail.com
Chánh VP Công đoàn Công ty Nguyễn Xuân Hải
4 Nguyễn Thị Huế
Điện thoại:098 8703888
Email: nguyenhuea2k40@gmail.com
Trưởng ban Nữ công Công ty Nguyễn Thị Huế
ĐOÀN THANH NIÊN
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Trần Văn Đại
Điện thoại:
(0203) 371 1682
Email: trandai.tntkv@gmail.com
Bí thư Đoàn Thanh Niên Công ty Trần Văn Đại
2 Hoàng Thị Thanh Tâm
Điện thoại:0911885898
Phó Bí thư Đoàn TN Công ty Hoàng Thị Thanh Tâm
3 Đào Văn Hưng
Điện thoại:0976977716
Phó Bí thư Đoàn TN Công ty Đào Văn Hưng
CÁC PHÒNG THAM MƯU
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Ninh Hữu Hùng
Điện thoại:‭0936 608 802‬
1037
(0203) 3722273
Email: Ninhhungqlda@gmail.com
Chánh Văn phòng Ninh Hữu Hùng
2 Đào Văn Chính
Điện thoại:0982712996
Email: chinhtndtxd@gmail.com
Trưởng phòng TCLĐ Đào Văn Chính
3 Nguyễn Thị Bích Hồng
Điện thoại:
(0203) 386 4282
Email: hongkttn@yahoo.com.vn
Kế toán Trưởng Nguyễn Thị Bích Hồng
4 Phạm Văn Hùng
Điện thoại:
(0203) 386 4291
Email: dksx41@gmail.com
TP Điều khiển Sản xuất Phạm Văn Hùng
5 Hồ Đình Dũng
Điện thoại:0936594580
Email: hodinhdungtn@gmail.com
TP Kỹ thuật mỏ Hồ Đình Dũng
6 Vũ Hữu Tuyến
Điện thoại:097 797 6001
Email: vutuyen84@gmail.com
Q. Trưởng phòng TGM Vũ Hữu Tuyến
7 Nguyễn Văn Tịnh
Điện thoại:090 409 6998
Email: tinhk45@gmail.com
TP. Cơ điện- Vận tải Nguyễn Văn Tịnh
8 Nguyễn Thanh Hà
Điện thoại:
(0203) 386 0344
Email: nguyenthanhha04081975@gmail.com
TP Kỹ thuật An toàn và BHLĐ Nguyễn Thanh Hà
9 Trần Minh Hùng
Điện thoại:
(0203) 371 1603
Email: hungtdtn@gmail.com
TP Trắc địa - Địa chất Trần Minh Hùng
10 Đỗ Quang Minh
Điện thoại:
(0203) 371 4308
Email: minhqdvtnc@yahoo.com.vn
TP Đầu tư - Môi trường Đỗ Quang Minh
11 Nguyễn Thái Hưng
Điện thoại:
(0203) 386 0218
Email: thaihungcp2011@gmail.com
TP Kế hoạch & Quản trị Chi phí Nguyễn Thái Hưng
12 Đào Anh Tuấn
Điện thoại:
(0203) 386 4288
Trưởng Phòng Vật tư Đào Anh Tuấn
13 Trần Quang Cường
Điện thoại:0912000182
Email: stlt.tkv@gmail.com
TP KCS và Tiêu thụ Trần Quang Cường
14 Tạ Văn Tự

Email: phongbaovethongnhat@gmail.com
TP Kiểm soát nội bộ và Bảo vệ Tạ Văn Tự
CÁC PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Trần Đăng Đoái
Điện thoại:0919076766
Email: doai.ttchsx@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 1 Trần Đăng Đoái
2 Nguyễn Quyết Thắng
Điện thoại:0705791999
Email: nguyenquyetthang210885@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 2 Nguyễn Quyết Thắng
3 Đậu Văn Phương
Điện thoại:0385329668
Email: doanvanphuongcp1977@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 3 Đậu Văn Phương
4 Nguyễn Văn Đức
Điện thoại:0973244693
Email: nguyenvanduc7776@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 4 Nguyễn Văn Đức
5 Khổng Minh Báo
Điện thoại:098 228 8233
Email: khongbao79@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 5 Khổng Minh Báo
6 Nguyễn Đức Thùy
Điện thoại:094 265 8899
Email: nguyenducthuy39@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 6 Nguyễn Đức Thùy
7 Đoàn Hải Nam
Điện thoại:0915194285
Email: doanhainamha@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 7 Đoàn Hải Nam
8 Đoàn Ngọc Quang
Điện thoại:0382199366
Email: quangngoc3987@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 8 Đoàn Ngọc Quang
9 Dương Văn Tú
Điện thoại:
(0203) 371 4243
Email: duongvantu.qn@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 9 Dương Văn Tú
10 Vũ Văn Như
Điện thoại:
(0203) 386 1299
Email: vuvannhu1975@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 10 Vũ Văn Như
11 Nguyễn Mạnh Tùng
Điện thoại:
(0203) 370 2112
Email: nguyenmanhtung259@gmail.com
Quản đốc PX Đào lò 1 Nguyễn Mạnh Tùng
12 Nguyễn Trọng Tùng
Điện thoại:
(0203) 371 4235
Email: nguyentungdl1@gmail.com
Quản đốc PX Đào lò 2 Nguyễn Trọng Tùng
13 Phạm Thọ Thể
Điện thoại:(091) 537 96
Q. Quản đốc PX Đào lò 3 Phạm Thọ Thể
14 Hoàng Văn Thọ
Điện thoại:0988901239
Email: hoangthottn@gmail.com
Quản đốc PX Cơ điện Hoàng Văn Thọ
15 Đoàn Văn Khanh
Điện thoại:0914667829
Email: doanhkhanh200683@gmail.com
Quản đốc PX Vận tải lò 2 Đoàn Văn Khanh
16 Dương Thế Trọng
Điện thoại:0915529599
Email: chinhtric16120132014@gmail.com
Quản đốc PX. TGTN Dương Thế Trọng
17 Trần Duy Hưng
Điện thoại:0904294291
Email: hunggd79@gmail.com
Quản đốc PX Sàng tuyển than Trần Duy Hưng
18 Bùi Văn Hạnh
Điện thoại:0904757397
Email: buivanhanh1967@gmail.com
Quản đốc PX Đời Sống Bùi Văn Hạnh
19 Lưu Văn Thành
Điện thoại:0979207535
Email: vtlt1@gmail.com
Quản đốc PX Vận tải lò 1 Lưu Văn Thành
20 Nguyễn Tú Thọ
Điện thoại:091 335 5656
Email: nguyenthottn@gmail.com
Quản đốc PX Phục Vụ Nguyễn Tú Thọ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây