ĐẢNG ỦY
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Mạnh Toán
Điện thoại:
(0203) 3722273
Email: toankttn@gmail.com
Bí thư Đảng ủy Công ty Nguyễn Mạnh Toán
2 Đào Văn Chính

Email: chinhtndtxd@gmail.com
Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty Đào Văn Chính
BAN GIÁM ĐỐC
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Mạnh Toán
Điện thoại:
(0203) 3722273
Email: vpthanthongnhat@gmail.com
Giám đốc Nguyễn Mạnh Toán
2 Đào Tuấn Anh

Email: dtuananh79.tkv@gmail.com
Phó Giám đốc Đào Tuấn Anh
3 Trần Đăng Hải

Email: trandanghaithongnhat@gmail.com
Phó Giám đốc Trần Đăng Hải
4 Đoàn Hải Nam

Email: doanhainamha@gmail.com
Phó Giám đốc Đoàn Hải Nam
5 Nguyễn Văn Tịnh

Email: tinhk45@gmail.com
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Tịnh
CÔNG ĐOÀN
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Vũ Thị Hằng
Điện thoại:
(0203) 386 1744
Email: vuthihangcd1969@gmail.com
Chủ tịch Công đoàn Công ty Vũ Thị Hằng
2 Bùi Tất Thành
Điện thoại:
(0203) 371 4956
Email: buithanhvt2@gmail.com
Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Bùi Tất Thành
3 Nguyễn Xuân Hải

Email: thanhhaicp2011@gmail.com
Chánh VP Công đoàn Công ty Nguyễn Xuân Hải
4 Nguyễn Thị Huế

Email: nguyenhuea2k40@gmail.com
Trưởng ban Nữ công Công ty Nguyễn Thị Huế
ĐOÀN THANH NIÊN
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Đào Văn Hưng
Điện thoại:
02033 3711682
Email: daohungdtn@gmail.com
Bí thư Đoàn TN Công ty Đào Văn Hưng
2 Hoàng Thị Thanh Tâm

Email: hoangtam92cp@gmail.com
Phó Bí thư Đoàn TN Công ty Hoàng Thị Thanh Tâm
3 Nguyễn Thiên Cường

Email: cuongthonamcao@gmail.com
Phó Bí thư Đoàn Thanh Niên Công ty Nguyễn Thiên Cường
CÁC PHÒNG THAM MƯU
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Ninh Hữu Hùng
Điện thoại:
1037
(0203) 3722273
Email: Ninhhungqlda@gmail.com
Chánh Văn phòng Ninh Hữu Hùng
2 Nguyễn Thị Bích Hồng
Điện thoại:
1072
(0203) 386 4282
Email: hongkttn@yahoo.com.vn
Kế toán Trưởng Nguyễn Thị Bích Hồng
3 Phạm Văn Hùng
Điện thoại:
1035
(0203) 386 4291
Email: dksx41@gmail.com
TP Điều khiển Sản xuất Phạm Văn Hùng
4 Chu Văn Tuấn
Điện thoại:
1022
(0203) 3864 283
Email: tuan79.cp@gmail.com
Trưởng phòng TCLĐ Chu Văn Tuấn
5 Khổng Minh Báo
Điện thoại:
1029
(0203) 3860 344
Email: khongbao79@gmail.com
TP AT-BHLĐ Khổng Minh Báo
6 Vũ Hữu Tuyến
Điện thoại:
1025
(0203) 3864 281
Email: vutuyen84@gmail.com
Trưởng phòng KCM Vũ Hữu Tuyến
7 Đoàn Văn Khanh
Điện thoại:
1079
(0203) 3864 215
Email: doanhkhanh200683@gmail.com
TP. Cơ điện- Vận tải Đoàn Văn Khanh
8 Nguyễn Quang Vạn
P. Trưởng phòng, PTP ĐTM Nguyễn Quang Vạn
9 Nguyễn Thái Hưng
Điện thoại:
1020
(0203) 386 0218
Email: thaihungcp2011@gmail.com
TP Kế hoạch & Quản trị Chi phí Nguyễn Thái Hưng
10 Đào Anh Tuấn
Điện thoại:
1189
(0203) 386 4288
Email: daotuancp2013@gmail.com
Trưởng Phòng Vật tư Đào Anh Tuấn
11 Trần Minh Hùng
Điện thoại:
1027
(0203) 371 1603
Email: hungtdtn@gmail.com
TP Trắc địa - Địa chất Trần Minh Hùng
12 Trần Quang Cường
Điện thoại:
1179
(0203) 3860 200
Email: stlt.tkv@gmail.com
TP KCS và Tiêu thụ Trần Quang Cường
13 Đỗ Quang Minh
Điện thoại:
1076
Email: minhqdvtnc@yahoo.com.vn
TP KB Đỗ Quang Minh
14 Hoàng Văn Cương
Điện thoại:
(0203) 371 2941
Email: hoangcuongytettn@gmail.com
PP. TCLĐ, Trưởng Trạm Y tế Hoàng Văn Cương
CÁC PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT
STT Thông tin Liên hệ Chức danh Ảnh
1 Trần Đăng Đoái
Điện thoại:
1177
(0203) 3714 236
Email: doai.ttchsx@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 1 Trần Đăng Đoái
2 Hoàng Công Trường
Điện thoại:
1045
(0203) 3714 237
Quản đốc PX Khai thác 2 Hoàng Công Trường
3 Hoàng Tiến Đạt
Điện thoại:
1057
(0203) 3714 238
Quản đốc PX Khai thác 3 Hoàng Tiến Đạt
4 Nguyễn Văn Đức
Điện thoại:
1178
Email: nguyenvanduc7776@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 4 Nguyễn Văn Đức
5 Nguyễn Thanh Hà
Điện thoại:
1209
Email: nguyenthanhha04081975@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 5 Nguyễn Thanh Hà
6 Nguyễn Đức Thùy
Điện thoại:
1162
Email: nguyenducthuy39@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 6 Nguyễn Đức Thùy
7 Nguyễn Tú Thọ
Điện thoại:
1144
(0203) 3733 346
Email: nguyenthottn@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 7 Nguyễn Tú Thọ
8 Đậu Văn Phương
Điện thoại:
1063
Email: doanvanphuongcp1977@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 8 Đậu Văn Phương
9 Dương Văn Tú
Điện thoại:
1051
(0203) 371 4243
Email: duongvantu.qn@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 9 Dương Văn Tú
10 Vũ Văn Như
Điện thoại:
1055
(0203) 386 1299
Email: vuvannhu1975@gmail.com
Quản đốc PX Khai thác 10 Vũ Văn Như
11 Nguyễn Mạnh Tùng
Điện thoại:
1060
(0203) 370 2112
Email: nguyenmanhtung259@gmail.com
Quản đốc PX Đào lò 1 Nguyễn Mạnh Tùng
12 Phạm Thọ Thể
Quản đốc PX Đào lò 3 Phạm Thọ Thể
13 Hoàng Văn Thọ
Điện thoại:
1047
(0203) 3714 239
Email: hoangthottn@gmail.com
Quản đốc PX Cơ điện Hoàng Văn Thọ
14 Lưu Văn Thành
Điện thoại:
1158
(0203) 3714 651
Email: vtlt1@gmail.com
Quản đốc PX Vận tải lò 1 Lưu Văn Thành
15 Dương Thế Trọng
Điện thoại:
1054
(0203) 3714 241
Email: chinhtric16120132014@gmail.com
Quản đốc PX. TGTN Dương Thế Trọng
16 Trần Văn Đại
Điện thoại:
1090
(0203) 3713 861
Email: trandai.tntkv@gmail.com
Quản đốc PX Sàng tuyển than Trần Văn Đại
17 Bùi Văn Hạnh
Điện thoại:
(0203) 3711 604
Email: buivanhanh1967@gmail.com
Quản đốc PX Đời Sống Bùi Văn Hạnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây