Kết luận của Phó Giám đốc Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh Bùi Quốc Tuấn tại cuộc họp triển khai công tác AT-VSLĐ Quý II năm 2019

Thứ tư - 24/04/2019 23:10 242 0
Từ ngày 16 đến 19 tháng 4 năm 2019, Phó Giám đốc Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh Bùi Quốc Tuấn đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm công tác AT-VSLĐ quý I và triển khai công tác AT-VSLĐ quý II năm 2019 đến các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, tại khu vực: Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí tỉnh Quảng Ninh.
Ảnh minh họa - Cao Văn (ST)
Ảnh minh họa - Cao Văn (ST)
      Tham dự cuộc họp có đại diện các Ban Tập đoàn: KCM, AT, CV; Phó Giám đốc phụ trách công tác An toàn, Trưởng Phòng An toàn các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nghe Trưởng Ban An toàn Tập đoàn trình bày báo cáo và ý kiến phát biểu tham luận của đại diện các Ban: KCM, CV, AT và các đơn vị thành viên Tập đoàn; Phó Giám đốc TTĐHSX tại Quảng Ninh Bùi Quốc Tuấn đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

      Công tác an toàn lao động Quý I năm 2019

      Các đơn vị trong Tập đoàn đã có nhiều cố gắng thực hiện công tác ATVSLĐ, nhưng toàn Tập đoàn vẫn để xảy ra 03 vụ tai nạn lao động làm chết 03 công nhân tại các Công ty: Than Mạo Khê, Xây Lắp Mỏ, Than Hòn Gai. So với cùng kỳ năm 2018: số vụ TNLĐ chết người là 3/4 vụ; số người chết do TNLĐ là 3/4 người, giảm 25% nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sự cố, tai nạn lao động.

      Các giải pháp đảm bảo an toàn Quý II/2019

      Đặc điểm tình hình: Sản lượng tăng; thời tiết chuyển mùa, độ ẩm không khí lớn làm hạn chế độ thoát khí từ hầm lò ra ngoài, dễ gây tích tụ khí; bắt đầu vào mùa mưa, sấm sét nhiều dễ gây sự cố về điện và thiết bị vận tải; yêu cầu của thị trường tiêu thụ than tăng cao cũng sẽ xuất hiện nguy cơ gây mất an toàn do chạy theo sản lượng.

      Để ngăn ngừa TNLĐ, sự cố mỏ, các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm soát sản xuất để phát hiện, khắc phục  kịp thời nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa rủi ro gây sự cố, tai nạn lao động và tổ chức thực hiện có hiệu các giải pháp sau:
 
      1. Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động đảm bảo an toàn (cả về không gian, ánh sáng, yếu tố vi khí hậu…). Đẩy mạnh việc đầu tư áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại vào mọi vị trí sản xuất để tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức độ an toàn cho người lao động; kiên quyết loại bỏ các công nghệ còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong tất cả các loại hình sản xuất (trừ khi chưa có công nghệ tiên tiến hơn thay thế). Nghiên cứu, đề xuất các đề tài khoa học kỹ thuật về công tác an toàn cho tất cả các loại hình sản xuất trong Tập đoàn. Tiếp  tục đào tạo kỹ năng điều hành sản xuất cho cán bộ quản lý phân xưởng; tăng cường kiểm tra đột xuất để phát hiện, xử lý vi phạm; đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản số 30/TTĐHSX-AT ngày 15/01/2019 về việc tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo hiện trường sản xuất của Tập đoàn.

      2. Tất cả các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc kế hoạch PCMB, tăng cường kiểm tra hiện trường sản xuất để khắc phục kịp thời các nguy cơ gây mất an toàn do sét, mưa bão có thể gây ra. Thực hiện nghiêm túc kết luận của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Thịnh tại cuộc họp “Tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019” ngày 19/4/2019.

      3. Tổ chức phát động Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2019 tới toàn thể người lao động các đơn vị trong Tập đoàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả, với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”; Tập đoàn sẽ tổ chức phát động điểm tại Công ty CP Than Vàng Danh vào ca 1, ngày 06 tháng 5 năm 2019.
 
amh2

      4. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện và kế hoạch phòng chống mưa bão năm 2019, để sớm kết thúc trước dịp Cốc Vũ 20/4. Nếu có việc phát sinh ngoài kế hoạch cần thiết phải làm ngay, bổ sung kế hoạch sau.

      5. Tiếp tục triển khai công tác huấn luyện kiến thức, kỹ năng về phát hiện, kiểm soát, phòng tránh rủi ro cho cán bộ chỉ huy sản xuất cấp phân xưởng; triển khai các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác ATVSLĐ cho các đối tượng là Phó Giám đốc phụ trách: An toàn, Kỹ thuật, Sản xuất, Cơ điện Vận tải và Trưởng Phòng An toàn các đơn vị sản xuất trực thuộc Tập đoàn.

      6. Các đơn vị phải xây dựng và huấn luyện Quy trình kiểm tra hiện trường cho các đối tượng có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chỉ đạo điều hành sản xuất theo phân cấp quản lý và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị. Cán bộ quản lý chỉ huy trực tiếp phải bám sát hiện trường để chỉ đạo người lao động tuân thủ các quy trình, quy định an toàn, xử lý nghiêm các sai phạm, phát hiện và tổ chức khắc phục kịp thời các nguy cơ mất an toàn. Các cấp quản lý phải tăng cường các hình thức, đối tượng, nội dung, tần xuất kiểm tra hiện trường, không được chủ quan ở bất cứ vị trí nào, để phát hiện các nguy cơ mất an toàn, có biện pháp khắc phục kịp thời; sau kiểm tra phải có kết luận về trách nhiệm, tiến độ khắc phục các tồn tại và phúc tra việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra của các cấp; xử lý nghiêm những người vi phạm.

      7. Thường xuyên rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy định, hồ sơ quản lý kỹ thuật an toàn; Nâng cao chất lượng công tác lập, duyệt thiết kế kỹ thuật, biện pháp thi công để đảm bảo phải chi tiết, cụ thể, đầy đủ biện pháp an toàn và phù hợp với thực tế thi công, đảm bảo mọi công việc đều phải có BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG với BIỆN PHÁP AN TOÀN kèm theo, đảm bảo môi trường làm việc an toàn và phải phổ biến cho người lao động trước khi thực hiện.

      8. Các đơn vị có liên quan đến VLNCN phải tăng cường công tác quản lý, vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN theo QCVN 02:2008/BCT; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23/CT-TKV ngày 15/02/2019 của Tập đoàn về tăng cường công tác an toàn liên quan đến VLNCN, tiền chất thuốc nổ.

      9. Thường xuyên rà soát bổ sung phương án ứng cứu sự cố, tìm kiếm cứu nạn, phương án PCCN, PCTT-TKCN; chú trọng đầu tư thiết bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, đồng thời nâng cao kỹ năng ứng cứu sự cố, tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng cấp cứu mỏ bán chuyên nghiệp của các đơn vị sản xuất hầm lò trong Tập đoàn để chuẩn bị cho Hội thi CCM bán chuyên năm 2019.

      10. Các đơn vị sản xuất lộ thiên: Phải quan tâm phòng ngừa các nguy cơ gây mất an toàn từ khâu xúc bốc, chất tải, vận tải, đổ thải; đặc biệt chú ý: Nguy cơ trượt lở tầng khai thác do chập tầng, các khu vực có nhiều biến động về địa chất vỉa than, các mỏ sắp kết thúc khai thác. Nguy cơ gây sự cố ở các bãi thải do bề mặt bãi thải chật hẹp, kích thước bờ chắn an toàn không đảm bảo, nhiều loại phương tiện cơ giới cùng hoạt động, nhiều đơn vị cùng tham gia đổ thải, chiếu sáng bãi thải và công tác đảm bảo ANTT; giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong vận chuyển than, đổ thải đất đá; kiểm tra môi trường lao động, điều kiện vi khí hậu ở các moong sâu để có giải pháp khắc phục và giải quyết chế độ cho người lao động.

      11. Các đơn vị sản xuất Cơ khí: tiếp tục quan tâm đầu tư đổi mới thiết bị gia công cơ khí để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu nội địa hóa sản phẩm cơ khí cho ngành than; tăng cường năng lực trong công tác tư vấn thiết kế cơ khí mỏ; quan tâm phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn về công nghệ sửa chữa và chế tạo thiết bị, máy công cụ phục vụ gia công cơ khí, công tác an toàn trong quản lý sử dụng thiết bị áp lực; phải lưu ý biện pháp phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn do điện giật, do ngã cao, bỏng nhiệt, sự cố do máy mài, sự cố do vận chuyển vật tư thiết bị.

      12. Các đơn vị liên quan đến công tác vận tải: Đặc biệt chú ý công tác kiểm tra kỹ thuật an toàn xe cơ giới; công tác an toàn khi vận chuyển trong điều kiện thời tiết bất thường; chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy…

       13. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức tự chủ an toàn tới người lao động. Trong quý II/2019, các đơn vị tổ chức thi ATVSV cấp cơ sở để chuẩn bị cho Hội thi ATVSV giỏi cấp Tập đoàn vào đầu quý III/2019.

      14. Thông báo cụ thể các vụ TNLĐ, sự cố đã xảy ra tại đơn vị và trong Tập đoàn đến người lao động, để mọi người nâng cao tự chủ an toàn, tự rút kinh nghiệm cho bản thân khi tham gia lao động sản xuất.

      15. Các Ban chuyên môn của Tập đoàn tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các vi phạm./.

Cao Văn

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây