Kết luận của Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 4; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 5 năm 2019

Thứ hai - 13/05/2019 04:54 304 0
Ngày 02 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 4; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 5 năm 2019.
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ - Ảnh minh họa: Cao Văn
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ - Ảnh minh họa: Cao Văn
      Tham dự cuộc họp có Đảng ủy Than Quảng Ninh; Giám đốc/Phó Giám đốc các đơn vị sản xuất, sàng tuyển, chế biến, kinh doanh than; các Công ty Kho Vận, Giám định, Xây lắp mỏ, Môi Trường, Vận tải thủy, Vật tư, Hoa tiêu, Đại lý Hàng hải, Đầu tư Thương mại & Dịch vụ, Xuất nhập khẩu than, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc, Tổng Công ty Điện, các nhà máy nhiệt điện: Cẩm Phả, Đông Triều và các Ban Tập đoàn: SXT, KDT, BV, KH, KCM, AT, KTTC, TN, MT, CV và VP. Sau khi nghe Ban SXT báo cáo đánh giá tình hình thực hiện sản xuất, tiêu thụ tháng 4 và triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 5/2019; phát biểu của Đảng ủy Than Quảng Ninh, các Ban và các đơn vị dự họp; Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

      Đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 4 năm 2019

      Tháng 4, điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho công tác sản xuất, chế biến và tiêu thụ; Các đơn vị lộ thiên đã tập trung hạ moong, lấy than và đã tổ chức tốt việc gia công chế biến, chuẩn bị chân hàng giao than cho các nhà máy điện; Kết quả các chỉ tiêu sản xuất trong tháng 4 đều đạt so với kế hoạch giao. Tuy nhiên, cũng còn một số yếu tố khách quan và chủ quan đã tác động làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất chung, đó là: Cuối tháng 4 thời tiết xuất hiện những cơn mưa rào đầu mùa làm ảnh hưởng đến các mỏ lộ thiên (Hà Tu, Cọc Sáu, Tây Nam Đá Mài…); Một số đơn vị chưa giải quyết xong thủ tục cấp giấy phép khai thác lộ vỉa (Mông Dương, Hạ Long, Dương Huy…) và vẫn còn một số đơn vị hầm lò gặp khó khăn chưa tăng sản lượng lên được (Khe Chàm, Thống Nhất, Quang Hanh…); Trong công tác tiêu thụ còn thiếu phương tiện chuyển tải (do than nhập khẩu về nhiều thu hút phương tiện và năng lực dỡ tải của các cảng lẻ chậm dẫn đến thời gian quay vòng của các phương tiện chậm);

      Công tác an ninh trật tự nhìn chung được các đơn vị kiểm soát tốt trước, trong và sau các ngày nghỉ lễ, không để xảy ra tình trạng mất ANTT trong khu vực được giao quản lý; Công tác an toàn: Tháng 4 là tháng thứ hai không để xảy ra TNLĐ chết người.

      Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu tháng 4 năm 2019

      Than nguyên khai sản xuất tháng 4: 4/4 triệu tấn, bằng 100% KH tháng; 4 tháng: 14,9/40,9 triệu tấn, bằng 36% năm;
      Bốc xúc đất đá tháng 4: 15,7/16 triệu m3, bằng 99% kế hoạch tháng; 4 tháng: 52/177,6 triệu m3, bằng 30% kế hoạch năm;
      Mét lò đào tháng 4: 20.402/21.727 mét, bằng 94% kế hoạch tháng; 4 tháng: 75.980/247.653 mét, bằng 31% kế hoạch năm;
      Than gian cho Nhà máy Tuyển Than Cửa Ông tháng 4: 815/910 ngàn tấn, bằng 90% kế hoạch tháng; 4 tháng: 2,97/9,7 triệu tấn, bằng 31% kế hoạch năm;
      Than gian cho Nhà máy Tuyển than Hòn Gai tháng 4: 150/150 ngàn tấn, bằng 100% kế hoạch tháng; 4 tháng : 0,34/1,85 triệu tấn, bằng 22% kế hoạch năm;
      Tuyển than Lép Mỹ tháng 4: 105/130 ngàn tấn, bằng 81% kế hoạch tháng; 4 tháng: 0,45/1,4 triệu tấn, bằng 32% kế hoạch năm;
     Than tiêu thụ tháng 4: 3,8/4 triệu tấn, bằng 96% KH tháng; 4 tháng : 14,1/42 triệu tấn, bằng 33,7% kế hoạch năm. Trong đó: Trong nước tháng 4: 3,8/4 triệu tấn, bằng 96% KH tháng; 4 tháng : 14,1/40,2 triệu tấn, bằng 35% kế hoạch năm (Trong đó: Hộ điện 4 tháng: 12,1/33,9 triệu tấn, bằng 36% kế hoạch năm; Hộ Đạm, hóa chất: 0,68/2,1 triệu tấn, bằng 31% kế hoạch; Hộ xi măng: 0,58/2,4 triệu tấn, bằng 24% kế hoạch năm; Hộ khác: 0,7/1,7 triệu tấn, bằng 41% kế hoạch năm).

      Kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 5 năm 2019
      Than nguyên khai sản xuất: 3,8 triệu tấn;
      Đào lò: 21.784 m, trong đó lò XDCB: 940 m;
      Bóc xúc đất đá: 16 triệu m3;
      Kéo mỏ: Cửa Ông: 870 ngàn tấn; TT Hòn Gai: 160 ngàn tấn; Lép Mỹ: 150 ngàn tấn;
      Tiêu thụ dự kiến tổng số 3,9 triệu tấn. Trong đó: Trong nước: 3,9 triệu tấn, cụ thể: Xi măng: 183 ngàn tấn; Điện: 3,1 triệu tấn; Đạm, Hóa chất: 204 ngàn tấn; Hộ khác: 360 ngàn tấn.
 
pt3

      Những vấn đề cần tập trung chỉ đạo trong tháng 5/2019

      Nhu cầu sử dụng than của các nhà máy nhiệt điện, đạm và hóa chất tiếp tục tăng; Thời tiết bắt đầu vào mùa mưa bão và giá nhiên liệu đầu vào (Điện, xăng, dầu…) có sự điều chỉnh tăng; Với mục tiêu phấn đấu quý II các chỉ tiêu SXKD chính đạt trên 27%; 6 tháng đạt từ 54 đến 55% kế hoạch năm; Do đó, các đơn vị cần tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
      Công tác điều hành sản xuất, tiêu thụ: Các đơn vị tiếp tục giữ nhịp độ sản xuất và triển khai thực hiện công văn số 1543/TKV-KH ngày 01/4/2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn về việc điều hành tăng sản lượng than sản xuất năm 2019; Công văn số: 1991/TKV-KH ngày 22/4/2019 về việc chế biến cám có độ tro cao từ các nguồn đá xít thải, bùn thải đáp ứng nhu cầu tiêu thụ;

      Các đơn vị lộ thiên tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung bơm nước, bóc xúc đất đá và lấy than dưới lòng moong; Các đơn vị hầm lò (có khó khăn vướng mắc) cần tập trung giải quyết khắc phục để nâng sản lượng; Các đơn vị tăng cường công tác gia công, chế biến, pha trộn than và đưa than nguyên khai ra nhà máy tuyển;

      Các đơn vị vùng miền Tây (Nam Mẫu, Vàng Danh, Uông Bí, Mạo Khê và Kho vận Đá Bạc) tập trung sản xuất (không để sản xuất ách tắc) để nâng công suất và tăng sản lượng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch điều hành giao; Tập trung pha trộn than nhập khẩu để giao cho các nhà máy điện; Ban SXT, KDT, KH, KCM và các Ban có liên quan kiểm tra xem xét việc tiêu thụ than cục của Công ty Than Nam Mẫu và Kho vận Đá Bạc…

      Các đơn vị vùng Hòn Gai (có khu vực khai thác lộ thiên) chú ý đến việc thoát nước; Công ty Than Hà Tu tập trung bơm nước, lấy than tối đa trước mùa mưa; Công ty TT Hòn Gai tập trung tiêu thụ hết than tồn ở cảng Nam Cầu Trắng trước ngày 30/6/2019; Cân đối năng lực vận tải để vận chuyển than cho các đơn vị; Ưu tiên giao than cho các đơn vị nhận về để pha trộn với than nhập khẩu, để có nguồn than giao cho hộ Điện; Phối hợp với Công ty Môi Trường kiểm tra các tuyến đường vận chuyển để có phương án tu bổ, sửa chữa; Công ty chế biến than Quảng Ninh tạm dừng không tuyển than sâu, tập trung sản xuất pha trộn than nhập khẩu để chuẩn bị nguồn than giao cho các hộ Điện.
 
pt2

      Các đơn vị vùng Cẩm Phả: Hiện nay là vùng khó khăn nhất (Khe Chàm, Thống Nhất, Hạ Long và Quang Hanh); Ban KCM, SXT và các ban liên quan tập trung tháo gỡ cho các đơn vị; Mặt khác, các đơn vị cần chủ động trong việc giải quyết công việc để có phương án sản xuất tăng sản lượng; Khe Chàm: củng cố xong diện nào, tổ chức sản xuất ngay diện đó và biện pháp chống giữ lò, hạn chế tối đa việc xén lò và tập trung đầu tư cho công tác CGH đào lò; Thống Nhất: lựa chọn công nghệ khai thác phù hợp và có chính sách thu hút lao động; Hạ Long: xây dựng phương án nhận bàn giao công tác chế biến than khu vực mặt bằng +32 Khe Chàm 1 của Công ty Than Khe Chàm và tập trung tiêu thụ than khu vực Hà Ráng cho Công ty Kho vận Cẩm Phả; Hạ Long, Mông Dương, Dương Huy… sớm hoàn thành thủ tục cấp giấy phép khai thác; Các đơn vị lộ thiên tập trung bơm nước hạ moong, lấy tối đa than trước mùa mưa; Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả chủ động chuẩn bị nguồn than để cấp cho điện Mông Dương; Các đơn vị trong vùng tập trung giao đủ than theo sản lượng kế hoạch điều hành cho G9 (trong đó có Công ty Kinh doanh than Cẩm Phả); Các đơn vị KDT cuối nguồn và các đơn vị dịch vụ căn cứ kế hoạch được giao tập trung tối đa công tác pha trộn và chuẩn bị đủ nguồn than cấp cho các nhà máy điện (không để các nhà máy điện thiếu than);

      Các Ban Tập đoàn tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất và chủ động rà soát tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất của các đơn vị để chỉ đạo các đơn vị thực hiện (Ban SXT chỉ đạo điều hành kịp thời không để sản xuất ách tắc và xem xét nguồn than sản xuất giao cho các đơn vị cuối nguồn để pha trộn; Ban KDT tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ than cục, than chất lượng cao để giải phóng kho và cân đối việc than nhập khẩu cho phù hợp với từng vùng để pha trộn; Ban TN phối hợp giúp các đơn vị giải quyết thủ tục cấp giấy phép khai thác; Ban KCM chỉ đạo các đơn vị lộ thiên đẩy nhanh tiến độ bơm nước, lấy than và mở rộng bờ tầng, mở rộng đường);

      Công tác ANTT: Các đơn vị tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ ranh giới, bảo vệ ANTT, tài sản, tài nguyên than; Kế hoạch số 51/KH-TTĐHSX ngày 19/4/2019 về kế hoạch phòng cháy và chữa cháy năm 2019; Nghị quyết số 22-NQ/ĐU ngày 10/5/2017 của Đảng bộ Tập đoàn và chỉ thị số 11/CT-TKV ngày 20/01/2017 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ trong khai thác than – khoáng sản giai đoạn 2017 – 2020; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động SXKD than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

      Công tác An toàn: Hiện nay nhịp độ sản xuất tăng, các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra đột xuất để phát hiện, phòng ngừa; Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch số 47/KH-TKV ngày 18/3/2019 về việc triển khai tháng hành động AT-VSLĐ năm 2019; Thông báo kết luận số 53/TB-TTĐHSX ngày 22/4/2019 về việc triển khai công tác AT-VSLĐ quý II/2019; Chỉ thị số 32/CT-TTĐHSX ngày 20/3/2019 về việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa than tự cháy; Thông báo kết luận số 17/TB-TKV ngày 28/01/2019 của Tổng giám đốc tại Hội nghị kiểm điểm công tác AT-VSLĐ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Nghị quyết số 17-NQ/ĐU ngày 01/3/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác ATLĐ trong Tập đoàn giai đoạn 2017-2020;

      Công tác PCMB, PCTT và môi trường: Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện thông báo kết luận số 75/TB-TKV ngày 24/4/2019 tại Hội nghị Tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Thông báo kết luận số 40/TB-TTĐHSX ngày 29/3/2019 của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Thịnh tại buổi kiểm tra thực hiện công tác PCMB vùng Hòn Gai, Uông Bí và Đông Triều; Công văn số 148/TTĐHSX-MT ngày 14/3/2019 về việc tăng cường vệ sinh môi trường các tuyến đường và mặt bằng sản xuất; Thông báo kết luận số 29/TB-TTĐHSX ngày 25/3/2019 của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Thịnh tại buổi kiểm tra thực hiện công tác PCMB vùng Cẩm Phả; Công văn số 171/TTĐHSX-MT ngày 22/3/2019 về việc trồng cây cải tạo phục hồi môi trường năm 2019; Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 138/CTr-TKV ngày 27/7/2018 về thực hiện Nghị quyết liên tịch số 33-NQLT/ĐUTKV-ĐUTQN ngày 18/4/2018 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020./.

Cao Văn

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây