Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Thứ tư - 07/08/2019 14:54 258 0
Đó là phương châm cũng là nhiệm vụ cốt lõi đặt ra trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong hai quý còn lại của năm 2019.
Đoàn giám sát chuyên đề của Đảng ủy Tập đoàn làm việc tại Đảng ủy Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả (tháng 4/2019)
Đoàn giám sát chuyên đề của Đảng ủy Tập đoàn làm việc tại Đảng ủy Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả (tháng 4/2019)

      Thiết thực và đổi mới

      Đánh giá chung về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2019, đồng chí Đặng Thị Tuyết - Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Tập đoàn, Trưởng ban Kiểm tra - Pháp chế Tập đoàn nhấn mạnh: Từ đầu năm đến nay, Đảng uỷ Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực, nghiêm túc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và kết quả công tác xây dựng Đảng bộ Tập đoàn; chỉ đạo xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với các vi phạm xảy ra trước đây theo đúng quy định. Sau khi có thông báo kết luận của Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW, Đảng uỷ Tập đoàn đã chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở có kế hoạch phát huy những ưu điểm, khắc phục, sửa chữa các tồn tại, hạn chế theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định và tiến độ thời gian. Thêm đó đã chủ động kiện toàn kịp thời đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, đảm bảo nguyên tắc theo điều lệ Đảng quy định; chấp hành nghiêm túc các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của BTV và UBKT Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW. Mặt khác, UBKT Đảng uỷ Tập đoàn và UBKT đảng uỷ cơ sở đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và công tác phòng chống tham nhũng; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cấp uỷ giao; đã tổ chức hội nghị giao ban hàng quý, thảo luận các chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ.

      Cùng với những kết quả thiết thực và có nhiều đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong toàn Đảng bộ Tập đoàn nói chung, trên thực tế trong quá trình hoạt động có không ít đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn  đã chủ động, nỗ lực và có những cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc thù của đơn vị trong công tác này. Điển hình phải kể đến như: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông, Công ty Kho vận Đá Bạc, Công ty Xây lắp mỏ, Công ty Nhôm Lâm Đồng…

      Nhiều giải pháp với những chỉ đạo trọng tâm 

      “Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 40 - NQ/ĐU ngày 08/01/2019 của Đảng uỷ Tập đoàn về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 trong TKV, trong 6 tháng cuối năm 2019, đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, Đảng uỷ Tập đoàn đã đề ra nhiều giải pháp với những chỉ đạo trọng tâm, bám sát phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.” - đồng chí Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn khẳng định.

      Theo đó, cấp uỷ các cấp và người đứng đầu cấp uỷ cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát; cấp uỷ các cấp bám sát chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chương trình năm 2019 của cấp uỷ và UBKT để tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình theo kế hoạch đã đề ra; BTV Đảng uỷ Tập đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW và Bộ Công thương; Uỷ ban kiểm tra các cấp tập trung tham mưu giúp cấp uỷ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; tăng cường hơn nữa công tác giám sát của UBKT đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, nhất là việc giám sát thường xuyên và chuyên đề đối với đảng viên người đứng đầu tổ chức đơn vị…

      Thiết thực và đổi mới

      Đánh giá chung về kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2019, đồng chí Đặng Thị Tuyết - Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Tập đoàn, Trưởng ban Kiểm tra - Pháp chế Tập đoàn nhấn mạnh: Từ đầu năm đến nay, Đảng uỷ Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực, nghiêm túc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và kết quả công tác xây dựng Đảng bộ Tập đoàn; chỉ đạo xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với các vi phạm xảy ra trước đây theo đúng quy định. Sau khi có thông báo kết luận của Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW, Đảng uỷ Tập đoàn đã chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở có kế hoạch phát huy những ưu điểm, khắc phục, sửa chữa các tồn tại, hạn chế theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định và tiến độ thời gian. Thêm đó đã chủ động kiện toàn kịp thời đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, đảm bảo nguyên tắc theo điều lệ Đảng quy định; chấp hành nghiêm túc các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của BTV và UBKT Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW. Mặt khác, UBKT Đảng uỷ Tập đoàn và UBKT đảng uỷ cơ sở đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và công tác phòng chống tham nhũng; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cấp uỷ giao; đã tổ chức hội nghị giao ban hàng quý, thảo luận các chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ.

      Cùng với những kết quả thiết thực và có nhiều đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong toàn Đảng bộ Tập đoàn nói chung, trên thực tế trong quá trình hoạt động có không ít đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn  đã chủ động, nỗ lực và có những cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc thù của đơn vị trong công tác này. Điển hình phải kể đến như: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông, Công ty Kho vận Đá Bạc, Công ty Xây lắp mỏ, Công ty Nhôm Lâm Đồng…

      Nhiều giải pháp với những chỉ đạo trọng tâm 

      “Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 40 - NQ/ĐU ngày 08/01/2019 của Đảng uỷ Tập đoàn về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 trong TKV, trong 6 tháng cuối năm 2019, đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, Đảng uỷ Tập đoàn đã đề ra nhiều giải pháp với những chỉ đạo trọng tâm, bám sát phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.” - đồng chí Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn khẳng định.

      Theo đó, cấp uỷ các cấp và người đứng đầu cấp uỷ cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát; cấp uỷ các cấp bám sát chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chương trình năm 2019 của cấp uỷ và UBKT để tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình theo kế hoạch đã đề ra; BTV Đảng uỷ Tập đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW và Bộ Công thương; Uỷ ban kiểm tra các cấp tập trung tham mưu giúp cấp uỷ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; tăng cường hơn nữa công tác giám sát của UBKT đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, nhất là việc giám sát thường xuyên và chuyên đề đối với đảng viên người đứng đầu tổ chức đơn vị…

NQ (ST)

Nguồn tin: vinacomin.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây