TKV đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 10 - Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 11 năm 2019

Thứ tư - 13/11/2019 15:27 251 0
Ngày 31 tháng 10 vừa qua, tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 10 - Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 11 năm 2019.
TKV đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 10 - Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 11 năm 2019
      Tham dự cuộc họp có Đảng ủy Than Quảng Ninh; Giám đốc/Phó Giám đốc các đơn vị trong Tập đoàn và các Ban Tập đoàn: SXT, KDT, BV, KH, KCM, AT, TN, MT, CV, KTTC và VP. Sau khi nghe Ban SXT báo cáo đánh giá tình hình thực hiện sản xuất, tiêu thụ tháng 10, triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 11/2019; phát biểu của Đảng ủy Than Quảng Ninh, các Ban và các đơn vị dự họp; Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

      Tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 10 năm 2019

      Kết quả các chỉ tiêu SXKD chính đều đạt và vượt so với kế hoạch điều hành; riêng chỉ tiêu than tiêu thụ chưa đạt kế hoạch (88%).Công tác an ninh trật tự nhìn chung được các đơn vị kiểm soát tốt, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trong khu vực được giao quản lý.

      Công tác an toàn: trong tháng xảy ra 03 vụ TNLĐ làm chết 03 người (Ngày 05/10 tại Công ty Than Vàng Danh; Ngày 21/10 tại Công ty Than Hòn Gai và ngày 25/10 tại Công ty Than Mạo Khê); 10 tháng toàn Tập đoàn để xảy ra 12 vụ TNLĐ làm chết 13 công nhân.

      Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019:
      + Than nguyên khai sản xuất tháng 10: 3,53/3,5 triệu tấn, bằng 101% KH tháng; 10 tháng: 33,67/40,59 triệu tấn, bằng 84% KH năm;
      + Bốc xúc đất đá tháng 10: 21,065/20,350 triệu m3, bằng 104% kế hoạch tháng; 10 tháng: 144,3/177,6 triệu m3, bằng 81% kế hoạch năm;
      + Mét lò đào tháng 10: 23.315/23.027 mét, bằng 101% kế hoạch tháng; 10 tháng: 204.379/247.403 mét, bằng 83% kế hoạch năm;
        Than giao cho Nhà máy Tuyển Than Cửa Ông tháng 10: 850/965 ngàn tấn, bằng 88% kế hoạch tháng; 10 tháng: 7,1/9,7 triệu tấn, bằng 74% kế hoạch năm;
        Than giao cho Nhà máy Tuyển than Hòn Gai tháng 10: 220/215 ngàn tấn, bằng 102% kế hoạch tháng; 10 tháng: 1,4/1,85 triệu tấn, bằng 77% kế hoạch năm;
       Tuyển than Lép Mỹ tháng 10: 160/155 ngàn tấn, bằng 103% kế hoạch tháng; 10 tháng: 1,1/1,4 triệu tấn, bằng 79% kế hoạch năm;

      + Than tiêu thụ tháng 10: 3,6/4,1 triệu tấn, bằng 88% KH tháng; 10 tháng: 35,9/42 triệu tấn, bằng 86% kế hoạch năm. Trong đó:
       + Xuất khẩu được 87/153 ngàn tấn bằng 57% KH tháng; 10 tháng: 0,8/1,8 triệu tấn, bằng 45% kế hoạch năm;
      + Trong nước tháng 10: 3,5/3,9 triệu tấn, bằng 88% KH tháng; 10 tháng: 35/40,2 triệu tấn, bằng 87% kế hoạch năm; Cụ thể 10 tháng: Hộ điện: 30,1/33,9 triệu tấn, bằng 89% kế hoạch năm; Hộ Đạm, hóa chất: 1,65/2,1 triệu tấn, bằng 76% kế hoạch; Hộ xi măng: 1,14/2,4 triệu tấn, bằng 48% kế hoạch năm; Hộ khác: 2,1/1,7 triệu tấn, bằng 122% kế hoạch năm.
      + Than tồn kho dự kiến đến 31/10/2019 (Đầu nguồn): 4,7 triệu tấn.

      Kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 11 năm 2019
      + Kế hoạch sản xuất:
       Than nguyên khai sản xuất: 3,5 triệu tấn;
       Đào lò: 22.630 m, trong đó lò XDCB: 960 m;
       Bóc xúc đất đá: 20,3 triệu m3;
       Than kéo mỏ: 1,3 triệu tấn;
      + Kế hoạch tiêu thụ: 4,1 triệu tấn. Trong đó: Xuất khẩu: 142,5 ngàn tấn; Trong nước: 3,912 triệu tấn;
 
st2

      Những vấn đề cần tập trung chỉ đạo trong tháng 11/2019

      Công tác điều hành sản xuất, tiêu thụ:

      Các đơn vị tiếp tục phát động chiến dịch thi đua sản xuất 90 ngày đêm để tăng sản lượng nhằm đáp ứng đủ than cho các hộ tiêu thụ.Tiếp tục tập trung gia công, chế biến và pha trộn các loại than để dự trữ tồn kho, sẵn sàng giao cho các hộ điện và các hộ khác; chủ động xây dựng phương án thuê ngoài trong việc bóc xúc đất đá, đào lò chuẩn bị diện sản xuất năm 2020.

      Trên cơ sở đó, các đơn vị vùng miền Tây tập trung sản xuất phấn đấu hoàn thành kế hoạch đào lò, bốc xúc đất đá năm 2019 và chuẩn bị diện sản xuất cho năm 2020; Tăng cường chế biến thu hồi than sạch từ SPNT, than cám độ tro cao, bùn thải để tạo nguồn cung cấp cho các đơn vị pha trộn với than nhập khẩu và để chia sẻ với một số đơn vị vùng Cẩm Phả gặp khó khăn; các đơn vị: Vàng Danh, Nam Mẫu, Uông Bí… làm tăng thêm sản lượng; Công ty Than Mạo Khê cần triển khai chuẩn bị tốt gói thầu của Dự án khai thác hầm lò dưới mức -150 và đảm bảo phẩm cấp, chất lượng than giao của khu vực lộ vỉa; Kho vận Đá Bạc tập trung pha trộn cấp than cho nhà máy điện Uông Bí; Sớm hoàn thành việc hiện đại hóa kho cảng Điền Công và tiêu thụ than cục 2b đang tồn.

      Các đơn vị vùng Hòn Gai: Tập trung sản xuất và giao đủ than cho TT Hòn Gai theo sản lượng kế hoạch và đảm bảo phẩm cấp, chất lượng than giao; Hà Lầm sớm hoàn thành việc chuyển diện đưa lò chợ cơ giới hóa vào sản xuất; Núi Béo tăng tối đa sản lượng than nguyên khai khu vực lộ vỉa; Hà Tu tập trung bốc xúc đất và tăng sản lượng than nguyên khai; Tuyển Than Hòn Gai cùng với Chế biến than Quảng Ninh tập trung pha trộn than nhập khẩu để cấp cho nhà máy điện Quảng Ninh.
 
st3

      Các đơn vị vùng Cẩm Phả: Tập trung điều hành tổ chức sản xuất, nhất là các đơn vị đang gặp khó khăn và chuẩn bị đủ nguồn than cấp cho các nhà máy điện. Chỉ đạo tập trung bốc xúc đất đá, đào lò chuẩn bị diện sản xuất cho năm 2020; Theo đó, Cao Sơn cân đối làm tăng thêm sản lượng, Cọc Sáu tập trung xử lý bùn moong và chế biến thu hồi SPNT để bù đắp doanh thu, Đèo Nai tập trung giao than cho nhà máy tuyển và làm than cám 7a giao cho điện Cẩm Phả; Tây Nam Đá Mài làm than điện và giải quyết khu vực đổ thải; Khe Chàm phấn đấu tăng sản lượng của các lò chợ; Hạ Long, Mông Dương tăng sản lượng than sản xuất lộ vỉa để bù đắp cho sản lượng than hầm lò thiếu hụt; Thống Nhất tiếp tục đẩy cao sản lượng; Tuyển than Cửa Ông tập trung kéo than cho các đơn vị và pha trộn than nhập khẩu; Kho Vận Cẩm Phả chuẩn bị nguồn than cấp cho điện Mông Dương; Các đơn vị trong vùng giao đủ than theo sản lượng kế hoạch điều hành giao cho Kho vận Cẩm Phả để pha trộn với than nhập khẩu phục vụ các hộ điện; Công ty Môi trường cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc sửa chữa các tuyến đường vận chuyển;

      Các đơn vị kinh doanh than cuối nguồn tập trung pha trộn than giao cho các nhà máy điện, chuẩn bị thiết bị, phương tiện, kho bãi sẵn sàng cho công tác chế biến, pha trộn năm 2020; Công ty CP Giám Định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, số lượng than giao cho khách hàng;

      Công tác An toàn: Chỉ đạo làm rõ các vụ TNLĐ để rút kinh nghiệm và tăng cường kiểm tra đột xuất tại các đơn vị để phòng ngừa; Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 176/TB-TTĐHSX ngày 28/10/2019 tại cuộc họp triển khai công tác AT-VSLĐ quý IV năm 2019; Nghị quyết số 17-NQ/ĐU ngày 01/3/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác ATLĐ trong Tập đoàn giai đoạn 2017 - 2020.

      Công tác ANTT và PCCC: Hiện nay đang vào mùa hanh khô, các đơn vị nghiêm túc thực hiện triển khai các Công văn – Nghị quyết – Chỉ thị đã ban hành;

      Công tác môi trường: Thời tiết diễn biến phức tạp, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện thông báo số 152/TB-TTĐHSX ngày 25/9/2019; Công văn số 705/TTĐHSX-MT ngày 18/10/2019; Công văn số 708/TTĐHSX-MT ngày 18/10/2019; Nghị quyết liên tịch số 33-NQLT/ĐUTKV-ĐUTQN ngày 18/4/2018 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 – 2020./.

Cao Văn

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây