Kết luận của Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 3, quý I/2019; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 4 năm 2019

Thứ tư - 17/04/2019 08:14 243 0
Ngày 01 tháng 4 vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh đã có Thông báo Kết luận của Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ) Nguyễn Ngọc Cơ tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 3, quý I/2019; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 4 năm 2019.
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ - Ảnh minh họa: Cao Văn
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ - Ảnh minh họa: Cao Văn
      Tham dự cuộc họp có Đảng ủy Than Quảng Ninh; Giám đốc/Phó Giám đốc các đơn vị sản xuất, sàng tuyển, chế biến, kinh doanh than; các Công ty Kho Vận, Giám định, Xây lắp mỏ, Môi Trường, Vận tải thủy, Vật tư, Hoa tiêu, Đại lý Hàng hải, Đầu tư Thương mại & Dịch vụ, Xuất nhập khẩu than, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc, Tổng Công ty Điện và các Ban Tập đoàn: SXT, KDT, BV, KH, KCM, AT, KTTC, TN, MT, CV và VP. Sau khi nghe Ban SXT báo cáo đánh giá tình hình thực hiện sản xuất, tiêu thụ tháng 3, quý I/2019 và triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 4/2019; phát biểu của Đảng ủy Than Quảng Ninh, các Ban và các đơn vị dự họp; Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

      Đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 3 và quý I năm 2019

      Quý I, có ngày làm việc ít, trùng với thời gian nghỉ Tết và chịu ảnh hưởng của một số ngày mưa phùn nhưng các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức sản xuất, bố trí nghỉ Tết và sớm ổn định sản xuất ngay sau các ngày nghỉ Tết; Công tác chuẩn bị chân hàng được các đơn vị thực hiện tốt, nhất là việc tổ chức pha trộn than nhập khẩu, mặc dù chưa đạt được tiến độ nhưng cũng đã làm giảm áp lực cho sản xuất; Kết quả, các chỉ tiêu sản xuất: Than nguyên khai, than tiêu thụ, than nhập khẩu đều đạt từ 25 đến 27% kế hoạch năm; Công ty Than Cọc Sáu đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức và thực  hiện xử lý bùn moong, tập trung khai thác than nguyên khai.

      Tuy nhiên, chỉ tiêu bóc xúc đất đá (21%), mét lò đào (23%) chưa đạt so với kế hoạch đề ra; Than giao cho khách hàng vẫn còn một số khách hàng (Vũng Áng, Thái Bình…) phản ánh về chất lượng (chất bốc và nhiệt năng chưa đảm bảo) và trong than có lẫn tạp chất; Yêu cầu các đơn vị cần kiểm tra, chấn chỉnh ngay không để tái diễn.

      Tình hình an ninh trật tự: nhìn chung tương đối ổn định, các đơn vị đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, quản lý Nhà nước đối với các hoạt động SXKD.

      Công tác an toàn: Tháng 3 xảy ra 01 vụ TNLĐ làm chết 01 công nhân; Quý I, xảy ra 03 vụ TNLĐ làm chết 03 công nhân.

      Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu tháng 3 và quý I năm 2019

      + Than nguyên khai sản xuất tháng 3: 4,1/4,1 triệu tấn, bằng 100% KH tháng; Quý I: 10,8/40 triệu tấn, bằng 27% năm;
      + Bốc xúc đất đá tháng 3: 15,2/16,2 triệu m3, bằng 94% kế hoạch tháng; Quý I: 36,7/177,6 triệu m3, bằng 21% kế hoạch năm;
      + Mét lò đào tháng 3: 21.720/20.620 mét, bằng 105% kế hoạch tháng; Quý I: 56.815/247.653 mét, bằng 23% kế hoạch năm;
      + Than giao cho Nhà máy Tuyển Than Cửa Ông tháng 3: 865/950 ngàn tấn, bằng 91% kế hoạch tháng; Quý I: 2,1/9,7 triệu tấn, bằng 22% kế hoạch năm;
      + Than gian cho Nhà máy Tuyển Nam Cầu Trắng tháng 3: 210/240 ngàn tấn, bằng 87% kế hoạch tháng; Quý I: 0,56/1,85 triệu tấn, bằng 31% kế hoạch năm;
      + Tuyển than Lép Mỹ tháng 3: 135/140 ngàn tấn, bằng 96% kế hoạch tháng; Quý I: 0,35/1,4 triệu tấn, bằng 25% kế hoạch năm;
      + Than tiêu thụ tháng 3: 4,1/3,9 triệu tấn, bằng 103% KH tháng; Quý I: 10,2/42 triệu tấn, bằng 25% kế hoạch năm. Trong đó: Trong nước tháng 3: 4,1/3,9 triệu tấn, bằng 103% KH tháng; Quý I: 10,2/42 triệu tấn, bằng 25% kế hoạch năm (Trong đó: Hộ điện Quý I: 8,7/33,9 triệu tấn, bằng 26% kế hoạch năm; Hộ Đạm, hóa chất: 0,52/2,1 triệu tấn, bằng 24% kế hoạch; Hộ xi măng: 0,45/2,4 triệu tấn, bằng 19% kế hoạch năm; Hộ khác: 0,53/1,7 triệu tấn, bằng 31% kế hoạch năm).

      Kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 4 năm 2019

      Kế hoạch sản xuất:
      + Than nguyên khai sản xuất: 4 triệu tấn;
      + Đào lò: 21.725m, trong đó lò XDCB: 1.148m;
      + Bóc xúc đất đá: 16 triệu m3;
      + Kéo mỏ: Cửa Ông: 910 ngàn tấn; TT Hòn Gai: 150 ngàn tấn; Lép Mỹ: 130 ngàn tấn;
      Kế hoạch tiêu thụ: Dự kiến tổng số 4 triệu tấn. Trong đó: Trong nước: 4 triệu tấn, cụ thể: Xi măng: 208 ngàn tấn, Điện: 3,2 triệu tấn, Phân bón, Hóa chất: 190 ngàn tấn; Hộ khác: 285 ngàn tấn.
 
co2

      Những vấn đề cần tập trung chỉ đạo trong tháng 4/2019

      Với mục tiêu phấn đấu hết quý II và 6 tháng đầu năm các chỉ tiêu đạt từ 52 đến 55% kế hoạch năm; Để đạt được mục tiêu, các đơn vị cần triển khai thực hiện kế hoạch liên tịch số 60/KHLT/TKV-CĐTKV ngày 27/3/2019 về phát động thi đua sản xuất, tiêu thụ than năm 2019 và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

      Công tác điều hành sản xuất, tiêu thụ: Tranh thủ thời tiết thuận lợi các đơn vị lộ thiên tập trung lấy than trước mùa mưa; Triển khai thực hiện công văn số 1543/TKV-KH ngày 01/4/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc điều hành tăng sản lượng than sản xuất năm 2019; Theo đó, các đơn vị sản xuất cần huy động tối đa năng lực, tập trung khai thác than nguyên khai và chế biến các sản phẩm ngoài than để tăng nguồn pha trộn; Tập trung bóc xúc đá, đào lò chuẩn bị diện sản xuất, đưa than về nhà máy tuyển để ra các chủng loại than theo nhu cầu của các nhà máy điện.

      Các đơn vị vùng miền Tây bố trí sản xuất hợp lý để tăng sản lượng (Nam Mẫu, Vàng Danh) và giữ nguyên sản lượng than nguyên khai theo kế hoạch điều hành đã giao; công ty Than Uông Bí, Nam Mẫu, Vàng Danh… tập trung làm than Cám 4b để giao than pha trộn cho các nhà máy điện; Công ty Than Mạo Khê tập trung bóc xúc đất đá (khu vực lộ thiên), giao than cho các đơn vị cuối nguồn và than chuyển vùng theo kế hoạch; Công ty Kho vận Đá Bạc tăng cường công tác vận tải cho các đơn vị, không để ách tắc.

      Các đơn vị vùng Hòn Gai (có khu vực khai thác lộ thiên) và Hà Tu tập trung hạ moong, lấy than trước mùa mưa và chuẩn bị phương án tăng sản lượng; Công ty TT Hòn Gai (từ ngày 01/4/2019 dừng kéo than tuyến đường sất từ máng ga Lộ Phong về cảng Nam Cầu Trắng), do đó Công ty cần triển khai thực hiện tốt thông báo kết luận só 56/TB-TKV ngày 25/3/2019; Cân đối năng lực vận tải để vận chuyển than cho các đơn vị và tập trung tiêu thụ hết than tồn ở cảng Nam Cầu Trắng trước ngày 30/6/2019; Ưu tiên giao than cho các đơn vị nhận về để pha trộn với than nhập khẩu, để có nguồn than giao cho hộ Điện; Xây dựng phương án tháo dỡ nhà máy tuyển, tuyến đường sắt và than tận thu… Khẩn trương tu bổ, sửa chữa kho bãi, các tuyến đường và sớm nạo vét xong luồng lạch tại cảng Làng Khánh.

      Công ty chế biến than Quảng Ninh tạm dừng không tuyển sâu từ nguồn than nguyên khai mua mỏ, tập trung sản xuất pha trộn than nhập khẩu để chuẩn bị nguồn than Cám 5, Cám 6 giao hộ Điện.

      Các đơn vị vùng Cẩm Phả: Hiện nay là vùng khó khăn nhất trong sản xuất (Khe Chàm, Mông Dương, Hạ Long và kể cả Quang Hanh); Ban KCM, SXT và các ban liên quan cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ giúp đỡ các đơn vị; Mặt khác, các đơn vị cần chủ động trong việc giải quyết công việc để có phương án sản xuất tăng sản lượng; Theo đó, các đơn vị lộ thiên tập trung hạ moong, lấy than trước mùa mưa; Chỉ đạo các đơn vị cấp đủ than cho G9 để cấp cho nhà máy điện Mông Dương; Công ty Than Khe Chàm xem xét xây dựng lại phương án sản xuất năm 2019 và 2020 (Báo cáo Tổng giám đốc và HĐTV để có cơ chế đặc thù riêng); Hạ Long, Mông Dương, Dương Huy… sớm hoàn thành thủ tục cấp giấy phép khai thác (khu vực lộ thiên) để tăng sản lượng; Thống Nhất sớm hoàn thành phương án thuê thầu (kế cả phương án thuê nhân công).

      Công ty TT Cửa Ông điều hành tăng tối đa sản lượng than qua sàng, giảm than qua tuyển và tập trung sản xuất, pha trộn than nhập khẩu cho điện (Cám 5, Cám 6); Cân đối năng lực bốc rót, kho bãi đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành; trước mắt thống nhất với TP Cẩm Phả về phương án vận chuyển xít thải vào cụm công nghiệp Cẩm Thịnh.

      Các Công ty tuyển than, Kho Vận, Chế biến và Kinh doanh than cần phối hợp tốt với các đơn vị để nhận than chuyển vùng và tập trung chế biến, pha trộn để giao than cho các nhà máy điện theo kế hoạch.

      Ban KDT tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ than tồn (khu vực Cảng Nam Cầu Trắng) và tiêu thụ than chất lượng cao đang tồn ở các kho trong Tập đoàn để giải phóng kho bãi phục vụ sản xuất; Xem xét giao than cho các đơn vị KDT cuối nguồn để pha trộn theo kế hoạch; cùng với Ban KH, KCM và các Ban liên quan kiểm tra, xem xét báo cáo Lãnh đạo Tập đoàn sớm điều chỉnh phẩm cấp, đơn giá than pha trộn cho các nhà máy điện để các đơn vị triển khai thực hiện.

      Công ty CP Giám định phối hợp cùng với các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, số lượng giao than cho khách hàng, không để tái diễn việc tái chế ảnh hưởng tiến độ kế hoạch (nhất là than pha trộn).

      Công tác an toàn: Hiện nay nhịp độ sản xuất tăng, các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra để phòng ngừa; Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch số 47/KH-TKV ngày 18/3/2019 về việc triển khai tháng hành động AT-VSLĐ năm 2019; Chỉ thị số 32/CT-TTĐHSX ngày 20/3/2019 về việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa than tự cháy; Thông báo kết luận số 17/TB-TKV ngày 28/01/2019 của Tổng Giám đốc tại Hội nghị kiểm điểm công tác AT-VSLĐ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Nghị quyết số 17-NQ/ĐU ngày 01/3/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác ATLĐ trong Tập đoàn giai đoạn 2017-2020.
 
co3

      Công tác an ninh, trật tự: Các đơn vị cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ ranh giới mỏ theo công văn số 1055/TKV-BV ngày 07/3/2019 về việc quản lý, bảo vệ ANTT, tài sản, tài nguyên than; Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/ĐU ngày 10/5/2017 của Đảng bộ Tập đoàn và Chỉ thị số 11/CT-TKV ngày 20/01/2017 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ trong khai thác than – khoáng sản giai đoạn 2017-2020; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 26/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động SXKD than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

      Công tác PCMB, PCTT và môi trường: Chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình PCMB, PCTT trước mùa mưa bão; Triển khai thực hiện thông báo kết luận số 40/TB-TTĐHSX ngày 29/3/2019 của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Thịnh tại buổi kiểm tra thực hiện công tác PCMB vùng Hòn Gai, Uông Bí và Đông Triều; Công văn số 148/TTĐHSX-MT ngày 14/3/2019 về việc tăng cường vệ sinh môi trường các tuyến đường và mặt bằng sản xuất; Thông báo kết luận số 29/TB-TTĐHSX ngày 25/3/2019 của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Thịnh tại buổi kiểm tra thực hiện công tác PCMB vùng Cẩm Phả; Công văn số 171/TTĐHSX-MT ngày 22/3/2019 về việc trồng cây cải tạo phục hồi môi trường năm 2019; Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 138/CTr-TKV ngày 27/7/2018 về thực hiện Nghị quyết liên tịch số 33-NQLT/ĐUTKV-ĐUTQN ngày 18/4/2018 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020./.

Cao Văn

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây