Kết luận của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Đình Thịnh tại cuộc họp triển khai công tác AT-VSLĐ Quý IV năm 2018

Thứ năm - 08/11/2018 09:40 488 0
Từ ngày 17 đến 19 tháng 10 năm 2018, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Đình Thịnh đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm công tác AT-VSLĐ quý III và triển khai công tác AT-VSLĐ quý IV năm 2018 đến các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, tại khu vực: Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí tỉnh Quảng Ninh.
Kết luận của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Đình Thịnh tại cuộc họp triển khai công tác AT-VSLĐ Quý IV năm 2018
      Tham dự cuộc họp có Phó Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh - Bùi Quốc Tuấn và đại diện các Ban Tập đoàn: KCM, AT, CV; Phó Giám đốc phụ trách công tác An toàn, Trưởng phòng An toàn các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nghe Trưởng Ban An toàn Tập đoàn trình bày báo cáo và ý kiến phát biểu tham luận của Phó Giám đốc TTĐHSX tại Quảng Ninh - Bùi Quốc Tuấn, của đại diện các ban: KCM, CV, AT và các đơn vị thành viên Tập đoàn; Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Thịnh đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

      Công tác an toàn lao động Quý III năm 2018

      Quý III/2018 số vụ TNLĐ tăng hơn so với cùng kỳ năm 2017 và còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động; TNLĐ mang tính lặp lại. Nguyên nhân chung của các vụ TNLĐ là do:

      1. Công tác tuyên truyền, giáo dục tự chủ an toàn cho người lao động cấp phân xưởng chưa hiệu quả; Công tác kiểm tra, giám sát của các Phòng Ban không đảm bảo chất lượng, thiếu sâu sát, không phát hiện các vi phạm của Phân xưởng, còn nương nhẹ việc xử lý người lao động vi phạm; Biện pháp kỹ thuật thi công không kịp thời, không sát với thực tế sản xuất, thiếu biện pháp an toàn; Công tác bám sát hiện trường của cán bộ chỉ huy sản xuất cấp Phân xưởng chưa sâu sát, không phát hiện được các nguy cơ gây mất an toàn để có biện pháp phòng ngừa; công tác giao ca, nhật lệnh, ca lệnh của Phân xưởng không cụ thể, rõ ràng.

      2. Điều kiện làm việc của người lao động còn chưa đảm bảo an toàn, ý thức tự chủ an toàn của người lao động chưa cao, còn chủ quan, vi phạm quy trình – quy định an toàn dẫn đến tai nạn cho bản thân.

      3. Xử lý các vi phạm trong công tác điều hành sản xuất đối với cán bộ công nhân tại các đơn vị còn nương nhẹ.
 
at2

      Đặc điểm tình hình: Quý IV/2018, do yêu cầu của thị trường tiêu thụ than tăng, Lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức phát động Chiến dịch thi đua sản xuất 90 ngày đêm để tăng sản lượng và tập trung đào lò, bốc xúc đất đá, chuẩn bị diện sản xuất đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng than cho năm 2019 nên cường độ lao động tăng cao; thời tiết thay đổi, dẫn đến các nguy cơ gây mất an toàn cao, đặc biệt về xuất khí trong hầm lò; sau mùa mưa với lượng nước lớn, lượng nước vẫn tích đọng trong đất đá vùng đã khai thác và ở các bãi thải.

      Để ngăn ngừa TNLĐ, sự cố mỏ, các đơn vị cần tổ chức khắc phục ngay tồn tại qua các vụ TNLĐ đã xảy ra trong quý III và 9 tháng đầu năm 2018. Theo đó, các đơn vị cần thực hiện có hiệu quả các giải pháp sau:

      1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 17/NQ-ĐU ngày 01/3/2017 của Đảng ủy Tập đoàn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác ATLĐ trong Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020; Thông báo kết luận hội nghị tổng kết công tác ATVSLĐ năm 2017, triển khai các biện pháp đảm bảo ATLĐ năm 2018 và các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn về triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn lao động; đặc biệt chú ý công tác giáo dục tự chủ an toàn cho người lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời nguy cơ mất an toàn trong sản xuất để khắc phục triệt để.

     2. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát kỹ thuật an toàn tại các khai trường sản xuất; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động (nhất là trong sản xuất hầm lò); thường xuyên rà soát, bổ sung chỉnh sửa hộ chiếu kỹ thuật, biện pháp thi công để đảm bảo sát hợp với thực tế sản xuất; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, phúc tra về kỹ thuật an toàn để phát hiện, ngăn chặn kịp thời vi phạm trong sản xuất.

      3. Công tác an toàn lao động có vai trò hết sức quan trọng, tuy nhiên vẫn còn một số lãnh đạo đơn vị (nhất là người đứng đầu) chưa quan tâm đầy đủ, chưa quyết liệt trong công tác kiểm tra, kiểm soát, chỉ đạo công tác an toàn tại khai trường sản xuất nên hiệu quả chưa cao. Vì vậy, trong những tháng cuối năm Tổng Giám đốc yêu cầu ban lãnh đạo điều hành các đơn vị (nhất là đồng chí Giám đốc) phải tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt công tác ATLĐ (gồm lập kế hoạch kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất; nội dung chỉ đạo kiểm tra phải cụ thể; kiểm soát chi tiết kết quả thực hiện các yêu cầu qua các cuộc kiểm tra của Giám đốc đơn vị).

      4. Tổ chức rút kinh nghiệm kỹ các vụ tai nạn, sự cố đã xảy ra ở đơn vị và trong Tập đoàn; phải biên soạn nội dung rút kinh nghiệm các vụ tai nạn, sự cố đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để phổ biến đến người lao động một cách cụ thể, kịp thời và có sự giám sát chặt chẽ của hệ thống quản lý an toàn. Chấn chỉnh công tác khai báo TNLĐ tại các đơn vị trực thuộc để đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác theo quy định của Nhà nước và Tập đoàn.

      5. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện các quy định, hồ sơ quản lý kỹ thuật an toàn cho phù hợp theo điều kiện sản xuất thực tế và bổ sung phần dự báo nguy cơ gây mất an toàn, có biện pháp phòng ngừa đối với từng vị trí sản xuất, thiết bị thi công, phổ biến cho những người có liên quan hiểu rõ, ứng phó kịp thời, hiệu quả; Nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, duyệt thiết kế kỹ thuật, hộ chiếu thi công, biện pháp an toàn; công tác giao ca, nhật lệnh, ca lệnh; đề phòng nguy cơ gây tai nạn lao động mang tính thảm họa.

      Kiểm tra, rà soát, bổ sung hoàn thiện các biện pháp KTAT thi công lắp đặt thiết bị để đảm bảo; các biện pháp lắp đặt thiết bị phải có đầy đủ các sơ đồ mặt cắt bố trí lắp đặt thiết bị, thể hiện rõ các kích thước lắp đặt và khoảng cách an toàn, vị trí đặt các trang thiết bị PCCC, thông tin liên lạc, tín hiệu, điều khiển theo quy định; các thiết bị sau khi lắp đặt phải được nghiệm thu đầy đủ và có quyết định đưa vào sử dụng vận hành theo quy định.

      Định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại chất lượng thiết bị máy mỏ, cương quyết loại bỏ các thiết bị đã hư hỏng hoặc không đảm bảo về KTAT hoặc các thiết bị thiếu chức năng bảo vệ an toàn theo quy định.

      Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 137/CT-TKV ngày 25/7/2018 về việc tăng cường công tác an toàn trong mùa mưa bão; Quyết định số 2958/QĐ-TKV ngày 15/12/2016; Chỉ thị số 04/CT-TTĐHSX ngày 07/3/2016 về việc tăng cường công tác thông gió và quản lý khí mỏ; Chỉ thị số 86/CT-TKV ngày 13/5/2016 về tăng cường quản lý an toàn mỏ lộ thiên; Công văn số 676/TTĐHSX-MT ngày 12/10/2018 về việc tăng cường công tác chống bụi trong mùa hanh khô; Công văn số 539/TTĐHSX-CV ngày 17/8/2018 về việc đảm bảo an toàn trong công tác quản lý vận hành cơ điện vận tải.

      Đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất, tin học hóa trong quản lý theo chỉ đạo của Tập đoàn.

      Tăng cường công tác huấn luyện an toàn lao động, công tác kèm cặp tay nghề, bồi dưỡng kỹ năng phòng tránh rủi ro cho người lao động; kỹ năng thực hiện biểu đồ tổ chức sản xuất cho cán bộ chỉ huy sản xuất; kỹ năng viết và triển khai lệnh sản xuất; kỹ năng quản lý ATVSLĐ-PCCC để đảm  bảo đúng nội dung, sát hợp với yêu cầu và điều kiện sản xuất thực tế của đơn vị.

      Đối với các đơn vị sản xuất hầm lò: Tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện đi lại, làm việc trong hầm lò, quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động, đặc biệt là công nhân làm việc trong hầm lò: từ khâu tắm giặt, ăn ở, đi lại, chế độ nghỉ ngơi phù hợp đối với thợ lò,… để khuyến khích người lao động đảm bảo thời gian làm việc hữu ích, đạt năng suất cao, đảm bảo ngày công lao động theo quy định và làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động.

      6. Quý IV tuy là mùa khô nhưng vẫn là thời gian với dự báo có nhiều diễn biến rất phức tạp về thời tiết, các đơn vị phải đặc biệt quan tâm đến công tác thông gió, quản lý khí mỏ hầm lò; rà soát khoanh vùng các vị trí có nguy cơ bục nước để có biện pháp phòng chống bục nước; phòng chống sạt lở bờ tầng, bãi thải, vỡ đập hồ chứa,… đảm bảo an toàn cho người, tài sản; sẵn sàng ứng cứu giải quyết sự cố có hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố xảy ra.

      7. Chủ động tổ chức rà soát việc thực hiện kế hoạch ATVSLĐ năm 2018 để thực hiện đầy đủ theo kế hoạch đã được duyệt.

      8. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra (định kỳ, đột xuất) việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về ATVSLĐ-PCCC; kiểm soát việc chấp hành quy trình công nghệ, quy định an toàn tại tất cả các khai trường sản xuất; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những người vi phạm. Phấn đấu giảm tai nạn lao động nặng và tai nạn lao động gây chết người xuống mức thấp nhất.

      9. Các Ban chuyên môn của Tập đoàn cùng phối hợp với Thanh tra Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh tăng cường kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị./.

Cao Văn

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây