Kết luận của Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 9; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 10 năm 2018.

Thứ tư - 10/10/2018 11:31 203 0
Ngày 01 tháng 10 vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh đã có Thông báo Kết luận của Phó Tổng giám đốc (PTGĐ) Nguyễn Ngọc Cơ tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 9; Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 10 năm 2018.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
      Tham dự cuộc họp có Đảng ủy Than Quảng Ninh; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sản xuất, sàng tuyển, chế biến, kinh doanh than; các Công ty Kho Vận, Giám định, Xây lắp mỏ, Môi Trường, Vận tải thủy, Vật tư, Hoa tiêu, Đại lý Hàng hải, Đầu tư Thương mại & Dịch vụ, Xuất nhập khẩu than, Trường Cao đẳng nghề Than – Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc, Tổng Công ty Điện và các Ban Tập đoàn: SXT, KĐT, BV, KH, KCM, AT, KTTC, TN, MT, CV và VP. Sau khi nghe Ban SXT báo cáo đánh giá tình hình thực hiện sản xuất, tiêu thụ tháng 9 và triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 10/2018; phát biểu của Đảng ủy Than Quảng Ninh, các Ban và các đơn vị dự họp; Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

      Đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 9 năm 2018:
      Thời tiết tháng 9 tiếp tục có nhiều ngày mưa (Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và số 6) tuy không đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên khu vực Đông Bắc có mưa to và rất to (Với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150mm)… Các đơn vị đã chủ động làm tốt công tác phòng chống mưa, bão nên toàn Tập đoàn không để xảy ra thiệt hại về người, tài sản và thiết bị;
      Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9, tùy theo điều kiện thực tế của từng đơn vị, bố trí thời gian nghỉ Lễ hợp lý, tổ chức trực ban theo kế hoạch, triển khai các biện pháp an ninh, trật tự, bảo vệ than, bảo vệ ranh giới mỏ… và bố trí bộ phận tiêu thụ làm việc bình thường để cấp than cho khách hàng;
      Kết quả các chỉ tiêu SXKD chính cơ bản đều đạt vượt so với kế hoạch đề ra (Chỉ tiêu than nguyên khai sản xuất đạt 91% kế hoạch tháng; Nguyên nhân do bị ảnh hưởng của thời tiết); Than chuyển vùng về các đơn vị cuối nguồn pha trộn, tháng 9 đạt 600/535 nghìn tấn, bằng 112% kế hoạch; Đưa về 04 đơn vị: Tuyển than Hòn Gai, Tuyển than Cửa Ông, Kho vận Cẩm Phả và Kinh doanh than Cẩm Phả 9 tháng đạt 2,1/2,55 triệu tấn, bằng 82% kế hoạch năm;
      Công tác an ninh trật tự nhìn chung được các đơn vị kiểm soát tốt, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trong khu vực được giao quản lý;
      Công tác an toàn trong tháng xảy ra 02 vụ TNLĐ làm chết 02 công nhân; 9 tháng toàn Tập đoàn để xảy ra 13 vụ TNLĐ làm chết 13 công nhân;

      Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu tháng 9 và 9 tháng năm 2018:
      - Than nguyên khai sản xuất tháng 9 đạt: 2,5/2,7 triệu tấn, bằng 91% kế hoạch tháng; 9 tháng đạt: 27,9/36,4 triệu tấn, bằng 76,4% kế hoạch năm;
      - Mét lò đào tháng 9 đạt: 21.800/22.800 m, bằng 90% kế hoạch tháng; 9 tháng đạt: 170.522/236.998 m, bằng 72% kế hoạch năm;
      - Tiêu thụ than tháng 9 đạt: 3,2/3,24 triệu tấn, bằng 99% kế hoạch tháng; 9 tháng đạt: 31,1/39 triệu tấn, bằng 80% kế hoạch năm; Trong đó:
      + Xuất khẩu tháng 9 được: 176/183 nghìn tấn, bằng 96% kế hoạch tháng; 9 tháng được: 1,45/1,9 triệu tấn, bằng 76% kế hoạch năm.
      + Trong nước tháng 9 đạt: 3,02/3,05 triệu tấn, bằng 99% kế hoạch tháng; 9 tháng đạt: 29,6/37,1 triệu tấn, bằng 80% kế hoạch năm.

      Triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2018:
      + Kế hoạch sản xuất:
      - Than nguyên khai sản xuất: 3 triệu tấn;
      - Bốc xúc đất đá: 16 triệu m3;
      - Đào lò: 23.830 m. Trong đó: lò XDCB 1.720 m3.
      - Kéo mỏ: Cửa Ông: 860 nghìn tấn; Hòn Gai: 230 nghìn tấn; Lép Mỹ: 130 nghìn tấn;
      + Kế hoạch tiêu thụ: Dự kiến tổng số 2,9185 triệu tấn; Trong đó: Xuất khẩu: 179.500 tấn; Trong nước: 2,739 triệu tấn; Cụ thể: Xi măng: 190 nghìn tấn; Điện: 2,147 triệu tấn; Hộ Đạm, Hóa chất: 215 nghìn tấn; Hộ khác: 187 nghìn tấn;
 
td3
Ảnh minh họa

      Những vấn đề cần tập trung chỉ đạo:
      Dự báo tháng 10 thời tiết tốt hơn, nhu cầu sử dụng than của các nhà máy nhiệt điện và các hộ khác vẫn tiếp tục tăng cao, nhất là các nhà máy nhiệt điện miền Trung, miền Nam và các hộ Đạm, hóa chất… Trên cơ sở nhận định tình hình, các đơn vị cần tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
      Các đơn vị triển khai thực hiện ngay kế hoạch liên tịch số: 186/KHLT/TKV-CĐTKV ngày 25/9/2018 giữa Tổng Giám đốc và Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam về việc phát động thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than quý IV và cả năm 2018;
      Để hoàn thành các mục tiêu thi đua và chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất cho năm 2019, các đơn vị cần sớm chủ động triển khai thực hiện công tác đầu tư thiết bị; Chăm lo đời sống và đảm bảo điều kiện làm việc của người lao động để nâng cao năng suất lao động…;
      Theo đó, các đơn vị cần tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi tập trung sản xuất và chuẩn bị chân hàng; Các đơn vị hầm lò tăng sản lượng than nguyên khai và đào lò chuẩn bị tài nguyên cho năm 2019; Các đơn vị lộ thiên tập trung bơm nước và bốc xúc đất đá chuẩn bị diện sản xuất cho kế hoạch năm 2019;
      Các đơn vị vùng miền Tây duy trì sản xuất, tăng cường công tác gia công chế biến chuẩn bị chân hàng và tăng sản lượng theo kế hoạch đã được giao; Tập trung than chuyển vùng về Hòn Gai, Cẩm Phả và các đơn vị cuối nguồn để pha trộn, tiêu thụ cho các nhà mấy điện; Công ty Than Uông Bí tập trung làm than cám 6a để giao cho các đơn vị cuối nguồn và Công ty Kho vận Cẩm Phả để chuẩn bị chân hàng cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện; Công ty Kho vận Đá Bạc tiếp tục có các giải pháp điều hành giải phóng nhanh các phương tiện làm hàng tại cảng và xây dựng phương án quy hoạch mở rộng kho bãi, nâng cao năng lực tiêu thụ than tại cảng Điền Công;
      Các đơn vị vùng Hạ Long tập trung bóc xúc đất đá, đào lò và sửa chữa các tuyến đường vận chuyển; Công ty Than Núi Béo tiếp tục chuẩn bị nguồn than cám 7 để giao cho các đơn vị…; Công ty Than Hà Lầm đảm bảo mét lò đào…; Công ty TT Hòn Gai tập trung nạo vét luồng lạch, đầu tư cải tạo hệ thống máng rót để nâng cao năng lực rót than; Đẩy mạnh công tác vận chuyển than từ các mỏ về cảng Làng Khánh để tiêu thụ và xây dựng các phương án sản xuất khi dừng hoạt động của nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng (Theo lộ trình 31/12/2018);
      Các đơn vị vùng Cẩm Phả: Các đơn vị lộ thiên tập trung bơm nước và bóc xúc đất đá; Các đơn vị hầm lò tập trung sản xuất, tăng sản lượng than nguyên khai để chia sẻ khó khăn cho một số đơn vị; các đơn vị 9 tháng đầu năm đạt sản lượng thấp tập trung khắc phục khó khăn, phát huy tối đa năng lực, đẩy mạnh sản xuất (Công ty Than Thống Nhất duy trì nhịp độ sản xuất, tăng ca, kể cả ngày Chủ Nhật…); Công ty Kho vận và Cẩm Phả tập trung than chuyển vùng về pha trộn giao cho các nhà máy điện; Tuyển than Cửa Ông tập trung chuyển than vùng miền Tây về pha trộn tiêu thụ; Các đơn vị đưa tối đa than nguyên khai về các nhà máy tuyển để tuyển ra các loại than tốt phục vụ theo yêu cầu của khách hàng; Công ty Than Dương Huy… cấp đủ than cho tuyển Lép Mỹ;
      Ban SXT, KDT căn cứ Hợp đồng đã ký và kiểm soát lượng than tồn của các nhà máy để cân đối, ưu tiên giao than cho nhà máy điện và các hộ; Các đơn vị cuối nguồn chia sẻ với tình hình khó khăn hiện nay của Tập đoàn, giảm sản lượng than tự doanh, nhận các chủng loại than phù hợp về pha trộn theo kế hoạch;
      Công ty CP Giám định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, số lượng than giao cho khách hàng; Hạn chế tối đa các phản ánh, khiếu nại của khách hàng, đặc biệt đổ ẩm, cỡ hạt…;
      Các Ban Tập đoàn tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất và chủ động rà soát tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất của các đơn vị để chỉ đạo các đơn vị thực hiện;

      Công tác an toàn: Chỉ đạo điều tra làm rõ các vụ TNLĐ để rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện công văn số: 606/TTĐHSX-AT ngày 17/9/2018 về việc kiểm tra chéo, chấm điểm công tác AT-VSLĐ năm 2018; Chỉ thị số 137/CT-TKV ngày 25/7/2018 về việc tăng cường công tác an toàn trong mùa mưa bão; Thông báo kết luận Hội nghị kiểm điểm công tác ATLĐ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Thông báo kết luận số 12/TB-TKV ngày 26/01/2018 của Tập đoàn về triển khai nhiệm vụ công tác AT-VSLĐ năm 2018; Nghị quyết số 17-NQ/ĐU ngày 01/3/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác ATLĐ trong Tập đoàn giai đoạn 2017 – 2020;

      Công tác an ninh, trật tự: Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác ANTT, khu vực giáp ranh, chồng lấn, khu vực có các Dự án; Công văn số: 3163/TKV-BV-KH ngày 18/6/2018 về việc vận chuyển than bằng ôtô trên các tuyến quốc lộ thuộc tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết số: 22-NQ/ĐU ngày 10/5/2017 của Đảng bộ Tập đoàn và chỉ thị số: 11/CT-TKV ngày 20/01/2017 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ trong khai thác than – khoáng sản nội bộ và TTAT giữa Tập đoàn với Công an tỉnh Quảng Ninh; Chỉ thị số: 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động SXKD than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

      Công tác PCMB, PCTT và môi trường: Thời tiết diễn biến phức tạp, các đơn vị tiếp tục thực hiện công văn số: 3781-TKV-MT ngày 17/7/2018 về việc tăng cường thực hiện công tác PCTT; Thông báo kết luận số: 78/TB-TKV ngày 10/5/2018 về triển khai nhiệm vụ công tác PCTT-TKCN năm 2018; Nghị quyết liên tịch số: 33-NQLT/ĐUTKV-ĐUTQN ngày 18/4/2018 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 – 2020; Công văn số: 5274/UBND-MT ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường công tác bảo vệ môi  trường trên địa bàn Tỉnh;

      Hiện nay, đang vào mùa hanh khô, các đơn vị tăng cường công tác tưới nước chống bụi trên các tuyến đường vận chuyển trong khai trường và tại các khu vực đầu đường bãi thải, các khu vực có tuyến đường giao cắt với quốc lộ 18;

      Văn bản chi tiết số: 142/TB-TTĐHSX ngày 04 tháng 10 năm 2018./.

Cao Văn

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây