Than Thống Nhất: Nâng bậc lương cho 284 công nhân kỹ thuật năm 2023

Than Thống Nhất: Nâng bậc lương cho 284 công nhân kỹ thuật năm 2023

 21:21 06/12/2023

Ngày 05/12/2023 vừa qua, Giám đốc Công ty Than Thống Nhất - TKV đã ban hành Quyết định số: 9798/QĐ-VTNC về việc nâng bậc lương cho công nhân kỹ thuật năm 2023. Đây là kết quả sau kỳ sát hạch, thi nâng bậc do Công ty tổ chức định kỳ hàng năm.
Nâng bậc lương cho 28 công nhân kỹ thuật đạt danh hiệu Thợ giỏi xuất sắc cấp Công ty, “Thợ giỏi xuất sắc” và “Thợ giỏi” cấp Tập đoàn năm 2023

Nâng bậc lương cho 28 công nhân kỹ thuật đạt danh hiệu Thợ giỏi xuất sắc cấp Công ty, “Thợ giỏi xuất sắc” và “Thợ giỏi” cấp Tập đoàn năm 2023

 21:05 26/11/2023

Căn cứ Quyết định số: 4090/QĐ-VTNC ngày 30/5/2023 của Giám đốc Công ty Than Thống Nhất - TKV về việc công nhận “Thợ giỏi xuất sắc” và “Thợ giỏi” cho Công nhân kỹ thuật nhóm nghề mỏ hầm lò tham gia Hội thi chọn thợ giỏi cấp Công ty năm 2023; Căn cứ Quyết định số: 1835/QĐ-TKV ngày 01/11/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc công nhận danh hiệu “Thợ giỏi xuất sắc” và “Thợ giỏi” cấp Tập đoàn Hội thi thợ giỏi lần thứ 12 - năm 2023.
Than Thống Nhất được TKV khen thưởng 26 triệu đồng trong kỳ thi Hội thao kỹ thuật cấp cứu mỏ bán chuyên năm 2023

Than Thống Nhất được TKV khen thưởng 26 triệu đồng trong kỳ thi Hội thao kỹ thuật cấp cứu mỏ bán chuyên năm 2023

 11:03 20/11/2023

Thực hiện Quyết định số: 929/QĐ-TKV ngày 12/06/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt phương án Hội thao kỹ thuật Cấp cứu mỏ bán chuyên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2023, từ ngày 10/10/2023 đến ngày 12/10/2023, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Hội thao kỹ thuật cấp cứu mỏ bán chuyên năm 2023, tại Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin.
Than Thống Nhất: Huấn luyện AT-VSLĐ cho CNV đối tượng nhóm 3

Than Thống Nhất: Huấn luyện AT-VSLĐ cho CNV đối tượng nhóm 3

 15:00 16/11/2023

Để công tác an toàn vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) được duy trì liên tục trong quá trình sản xuất và kinh doanh, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc, Giám đốc Công ty Than Thống Nhất - TKV đã ban hành quyết định số 9232/QĐ-VTNC ngày 15/11/2023 về việc mở lớp Huấn luyện An toàn - Vệ sinh lao động định kỳ năm 2023 cho CNV đối tượng nhóm 3.
Lãnh đạo Công ty trao tặng quà Trung thu năm 2023 cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, mồ côi...

Công ty Than Thống Nhất - TKV trợ cấp đột xuất cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn Quý III/2023

 11:31 15/11/2023

Căn cứ đơn đề nghị xin trợ cấp khó khăn của người lao động trong Công ty có xác nhận của các đơn vị và qua thẩm định tình hình thực tế các trường hợp có đơn đề nghị, Lãnh đạo Công ty đã quan tâm giải quyết kịp thời, nhanh chóng. Ngày 09/10/2023, Giám đốc Công ty Than Thống Nhất - TKV đã ký ban hành Quyết định số 8072/QĐ-VTNC về việc trợ cấp khó khăn đột xuất cho 10 công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong quý III/2023 với số tiền 30 triệu đồng. Theo đó mức hỗ trợ là 03 triệu đồng/trường hợp. Số tiền trên được chi từ nguồn quỹ đóng góp kinh phí tự nguyện của Người lao động.
Ảnh: Truyền thông Công ty

Lớp huấn luyện quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho CNCB lực lượng bảo vệ các Công ty năm 2023

 12:21 10/11/2023

Thực hiện Quyết định số: 2279/QĐ-QLHC ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Phòng cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Ninh về việc mở lớp huấn luyện Quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên, lực lượng bảo vệ của các đơn vị.
Than Thống Nhất - TKV được khen thưởng Thợ giỏi xuất sắc và Thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Hội thi Thợ giỏi lần thứ 12 năm 2023

Than Thống Nhất - TKV được khen thưởng Thợ giỏi xuất sắc và Thợ giỏi cấp Tập đoàn tại Hội thi Thợ giỏi lần thứ 12 năm 2023

 16:58 08/11/2023

Ngày 06/11/2023 vừa qua, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã ký Quyết định số: 1860/QĐ-TKV về việc Khen thưởng “Thợ giỏi xuất sắc và Thợ giỏi” cấp Tập đoàn tại Hội thi Thợ giỏi lần thứ 12 năm 2023.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng - Nhiệm vụ quan trọng

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng - Nhiệm vụ quan trọng

 14:50 04/11/2023

Trong bối cảnh thế giới và quốc gia đang thay đổi nhanh chóng và diễn biến phức tạp, khó lường, việc đổi mới phương thức lãnh đạo là yếu tố quyết định để Đảng luôn đứng vững, trường tồn và phát triển. Đảng vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với bối cảnh quốc gia và quốc tế ngày nay.
Than Thống Nhất triển khai kế hoạch tổ chức thi nâng bậc  CNKT năm 2023

Than Thống Nhất triển khai kế hoạch tổ chức thi nâng bậc CNKT năm 2023

 09:45 03/11/2023

Thực hiện công tác Bồi dưỡng nghề - Thi nâng bậc hàng năm cho công nhân kỹ thuật (CNKT) ban hành theo quyết định số: 3021/QĐ-VTNC ngày 24/4/2020 của Giám đốc Công ty Than Thống Nhất - TKV.
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ và đoàn công tác kiểm tra hiện trường sản xuất than hầm lò tại Công ty Than Thống Nhất - TKV.

Công ty Than Thống Nhất - TKV được TKV thưởng mục tiêu thi đua 9 tháng năm 2023

 16:25 02/11/2023

Nhằm động viên các tập thể có thành tích về phát động thi đua lao động sản xuất năm 2023 và hưởng ứng đợt phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, ngày 30/10/2023 Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Đặng Thanh Hải đã ký quyết định số: 1818/QĐ-TKV thưởng 1,510 tỷ đồng cho các tập thể hoàn thành mục tiêu thi đua 9 tháng năm 2023.
Hoạt động khai thác khoáng sản tại Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 15:41 01/11/2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số: 1263/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025.
Công ty Than Thống Nhất - TKV được khen thưởng  lò chợ đạt năng suất dẫn đầu năm 2022

Công ty Than Thống Nhất - TKV được khen thưởng lò chợ đạt năng suất dẫn đầu năm 2022

 17:00 27/10/2023

Ngày 05/10/2023 vừa qua, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã ký Quyết định số: 1671/QĐ-TKV về việc Khen thưởng các Tổ (đội) lò chợ, đào lò, xe máy đạt năng suất dẫn đầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2022.
Công ty Than Thống Nhất - TKV được khen thưởng  công trình trọng điểm năm 2023

Công ty Than Thống Nhất - TKV được khen thưởng công trình trọng điểm năm 2023

 10:50 26/10/2023

Ngày 05/10/2023 vừa qua, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã ký Quyết định số: 1672/QĐ-TKV về việc Khen thưởng hoàn thành mục tiêu công trình trọng điểm năm 2023 cho Công ty Than Thống Nhất - TKV với số tiền thưởng là 90 triệu đồng cho 3 công trình.
Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác kỹ thuật an toàn trong sản xuất

Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác kỹ thuật an toàn trong sản xuất

 06:30 24/10/2023

Vào ca 1 ngày 19/10/2023 tại Công ty CP Than Mông Dương đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại lò chợ T-N5- mức -180/-150 Vỉa N5 cánh Tây làm thiệt mạng 1 công nhân. Theo đó, để đảm bảo công tác kỹ thuật an toàn trong sản xuất theo Quyết định số: 12050/QĐ-VTNC ngày 29/12/2022 “V/v ban hành Quy trình công nghệ - biện pháp KTAT trong hầm lò” và Quyết định số: 12051/QĐ-VTNC ngày 29/12/2022 “V/v ban hành Quy định nghiệm thu Khối lượng mỏ”. Giám đốc Công ty chỉ thị tới các đơn vị trong toàn Công ty một số nội dung công việc sau:
Tăng cường quản lý công tác AT - VSLĐ đối với các đơn vị có thuê ngoài

Tăng cường quản lý công tác AT - VSLĐ đối với các đơn vị có thuê ngoài

 06:25 18/10/2023

Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV đã ban hành quy định quản lý công tác thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất, tiêu thụ Than - Khoáng sản trong Tập đoàn kèm theo Quyết định số: 663/QĐ-TKV ngày 18/5/2021, văn bản số: 3811/TKVAT ngày 08/8/2023 về việc tăng cường công tác quản lý AT-VSLĐ đối với công tác thuê ngoài. Sau đợt kiểm tra tại các đơn vị về công tác AT-VSLĐ liên quan đến công tác thuê ngoài, thực hiện thông báo kết luận số: 183/TB-TKV ngày 08/9/2023 của PTGĐ Tập đoàn Phan Xuân Thủy tại cuộc họp kiểm điểm các vụ tai nạn lao động trong 8 tháng đầu năm, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn 4 tháng cuối năm 2023, để thực hiện đảm bảo công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động đối với công tác thuê ngoài phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Tập đoàn.
Ra quân nạo vét suối cầu 2 năm 2023

Hội Cựu chiến binh Công ty Than Thống Nhất - TKV thực hiện công trình nạo vét suối cầu 2 năm 2023

 16:49 15/10/2023

Thực hiện phương án số: 8141/PA-VTNC ngày 12/10/2023 về việc phê duyệt phương án thi công nạo vét thượng lưu suối cầu 2 lần 2 năm 2023. Giám đốc Công ty đã giao nhiệm vụ cho Hội Cựu chiến binh Công ty tại Quyết định số: 8413/QĐ-VTNC ngày 12/10/2023 thực hiện công trình.
Công đoàn Công ty than Thống Nhất hưởng ứng tham gia cuộc thi  Chung tay vì an toàn giao thông năm 2023

Công đoàn Công ty than Thống Nhất hưởng ứng tham gia cuộc thi Chung tay vì an toàn giao thông năm 2023

 19:21 13/10/2023

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, ATGT; nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật và trật tự ATGT cho người dân, góp phần xây dựng văn hoá ứng xử khi tham gia giao thông. Căn cứ theo Quyết định số: 415/QĐ-UBATGTQG ngày 26/9/2023 của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia về tổ chức cuộc thi trắc nghiệm Chung tay vì An toàn giao thông năm 2023.
Đội Cấp cứu mỏ bán chuyên Công ty Than Thống Nhất - TKV tham gia Hội thao kỹ thuật cấp cứu mỏ bán chuyên năm 2023

Đội Cấp cứu mỏ bán chuyên Công ty Than Thống Nhất - TKV tham gia Hội thao kỹ thuật cấp cứu mỏ bán chuyên năm 2023

 18:21 13/10/2023

Thực hiện Quyết định số: 929/QĐ-TKV ngày 12/06/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v Phê duyệt Phương án Hội thao kỹ thuật Cấp cứu mỏ bán chuyên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2023. Từ ngày 10 đến ngày 12/10/2023, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Hội thao kỹ thuật cấp cứu mỏ bán chuyên năm 2023, tại Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin.
CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống  lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam  trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

CNVCLĐ tìm hiểu truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

 19:30 12/10/2023

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số: 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. Thông qua cuộc thi, hình thành một phong trào rộng khắp trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước học tập, tìm hiểu lịch sử truyền thống yêu nước qua các thời kỳ, góp phần giáo dục, củng cố tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; từ đó phát huy những giá trị lịch sử truyền thống tốt đẹp, khơi dậy và lan tỏa trong cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ khát vọng lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Than Thống Nhất: Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ

Than Thống Nhất: Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ

 06:11 07/10/2023

Chiều ngày 02/10/2023, Công ty Than Thống Nhất - TKV tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Toán - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các đồng chí Trưởng các Phòng, trạm, Quản đốc các Phân xưởng trong Công ty.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây