Đảng bộ TQN: Đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo

Thứ năm - 05/07/2018 12:04 786 0
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ TQN lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015 – 2020) trong bối cảnh có nhiều khó khăn, song Đảng bộ TQN đã quán triệt và triển khai Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh và Đảng bộ TQN đạt được nhiều kết quả tốt, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ TQN trong sạch, vững mạnh.
Đảng ủy TQN khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018
Đảng ủy TQN khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018
      Mới đây, tại hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ TQN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy TQN đã đánh giá một cách toàn diện, khách quan những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ TQN lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015-2020; trong lãnh đạo nhiệm vụ SXKD, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng, công tác xây dựng Đảng, chăm lo đời sống người lao động, công tác quốc phòng - an ninh, bảo vệ sản xuất...; cũng như những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết. Đồng thời, nhận định tình hình, những nhân tố mới ảnh hưởng đến việc thực hiện nghị quyết, những vấn đề cần bổ sung trong định hướng, chỉ đạo; nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu nửa cuối nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TQN lần thứ IV đề ra.
 
danguytqn2

      Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy TQN cho biết: "Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, có không ít khó khăn tác động như giá than và khoáng sản giảm mạnh, thay đổi về cơ chế chính sách thuế phí đối với khoáng sản, cạnh tranh về thị trường than, tiêu thụ than khó khăn, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, điều kiện sản xuất ngày càng xuống sâu, đi xa, áp lực mỏ lớn, công tác tuyển dụng thợ lò khó khăn, thời tiết diễn biến bất thường... Trước tình hình đó, Đảng ủy TQN đã phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, cụ thể, đúng hướng, với sự nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể CNVCLĐ đã vượt qua khó khăn; các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; việc làm của người lao động cơ bản ổn định; an ninh trật tự được giữ vững; công tác môi trường tiếp tục được quan tâm; điều kiện làm việc, ăn, ở của người lao động không ngừng được cải thiện...".


      Đảng ủy TQN phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn xây dựng chương trình hành động và các giải pháp thực hiện nghị quyết của cấp trên, chỉ đạo cấp ủy các cơ sở xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, Đảng ủy TQN đã phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, điều chỉnh sản xuất theo nhu cầu thị trường, giảm tồn kho; sản lượng than thương phẩm trong 3 năm 2015-2017 đạt 93,35 triệu tấn; trung bình 31,11 triệu tấn/năm; tiêu thụ trong 3 năm 2015-2017 đạt 101,1 triệu tấn, bình quân 33,7 triệu tấn/năm; duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống cho người lao động, hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về sản lượng khai thác, doanh thu và lợi nhuận hàng năm. Mặc dù các chỉ tiêu than nguyên khai sản xuất, tiêu thụ, doanh thu không đạt so với kế hoạch do điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường, giảm tồn kho, song lợi nhuận hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, năm 2017 Tập đoàn đạt lợi nhuận trên 2.500 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 14.000 tỷ đồng, trong đó tại Quảng Ninh đạt 12.000 tỷ đồng (bằng 126% kế hoạch và tăng 1000 tỷ so với 2016)...; 5 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn  tiêu thụ ước đạt 17,9 triệu tấn than, bằng 50% KHN, tăng 13% so với cùng kỳ 2017...

      Các nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy TQN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả như công tác tái cơ cấu, thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa, tăng năng suất, giảm giá thành, tăng thu nhập cho người lao động..., trong đó, năng suất lao động từ 2016-2018 tăng bình quân 6,23%/năm, cao hơn so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TQN lần thứ IV đề ra là tăng năng suất lao động từ 4-5%/năm; thu nhập bình quân hàng năm đều tăng, năm 2017 đạt 9,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 5,6% so với 2016; 5 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn sản xuất 16,87 triệu tấn than, đạt 47,7% KHN; tiêu thụ 17,84 triệu tấn, đạt gần 50% KHN; thu nhập bình quân đạt 10,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,4% so cùng kỳ...

      Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Công tác phát triển đảng viên mới đạt và vượt nghị quyết Đại hội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ TQN đã kết nạp 3.265 đảng viên, đảm bảo chất lượng. Công tác tuyên giáo đã kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng dư luận, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng tiếp tục được tăng cường và có những chuyển biến rõ nét. Các tổ chức đoàn thể quần chúng không ngừng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả…

      Nhiệm vụ trọng tâm trong nửa nhiệm kỳ còn lại, theo Bí thư Đảng ủy TQN Vũ Anh Tuấn, Đảng ủy TQN sẽ phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giai đoạn (2018-2020), tiếp tục điều hành sản xuất theo nhu cầu thị trường; đầu tư hợp lý phát triển bền vững các ngành nghề than và các ngành nghề khác; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020... Các chỉ tiêu chính như: sản lượng than thương phẩm giai đoạn 2018-2020 đạt 120 triệu tấn; tổng doanh thu đạt 468,4 ngàn tỷ đồng, tăng 10% so với giai đoạn 2010-2015; tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu bình quân giai đoạn 2017-2020 đạt 5,5-6%; năng suất lao động tăng từ 4% trở lên; thu nhập bình quân tăng trên 3,5%/năm...

      Đảng ủy TQN phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nghị quyết của đảng, nhiệm vụ chính trị; tiếp tục thực hiện các chủ trương, giải pháp tăng năng suất, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD và năng lực cạnh tranh, cải thiện điều kiện làm việc, tiền lương và phúc lợi cho người lao động, đặc biệt là đội ngũ thợ lò; đảm bảo ATVSLĐ; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, công tác môi trường, lãnh đạo thực hiện Chương trình bảo vệ môi trường TKV giai đoạn 2017-2020 gắn với thực hiện Nghị quyết liên tịch số 33 của Đảng ủy TQN và Đảng ủy Tập đoàn về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020”.

      Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ còn lại, Bí thư Đảng ủy TQN Vũ Anh Tuấn đề nghị các cấp uỷ đảng nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TQN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững, xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu mạnh, Đảng bộ TQN trong sạch vững mạnh...

Ngọc Quý (ST)

Nguồn tin: vinacomin.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây