Công ty Than Thống Nhất – TKV triển khai cuộc vận động “Cán bộ, viên chức nói không với tiêu cực”

Thứ tư - 09/10/2019 12:04 386 0
Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Công đoàn Công ty Than Thống Nhất ban hành Kế hoạch số 331/KH-CĐTTN về triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, viên chức nói không với tiêu cực”.
Ảnh minh họa - Cẩm Nhung (ST)
Ảnh minh họa - Cẩm Nhung (ST)
      Cuộc vận động “Cán bộ, viên chức nói không với tiêu cực” được Ban Chấp hành Công đoàn Công ty quan tâm đẩy mạnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của Cán bộ viên chức người lao động trong toàn Công ty về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Xây dựng đội ngũ Cán bộ công nhân người lao động trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, người lao động, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trong toàn Công ty; Thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ SXKD góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển, vì người lao động.

       Cuộc vận động “Cán bộ, viên chức nói không với tiêu cực” hay còn gọi  Cuộc vận động “Năm không” bao gồm 5 nội dung chính, đó là: Không cửa quyền, hách dịch gây khó khăn, phiền hà; Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối và Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

      Thời gian thực hiện chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2019 - 2020; giai đoạn 2 từ năm 2021 - 2026. Phát động rộng rãi Cuộc vận động trong các đơn vị trực thuộc Công ty. Đối tượng: Cán bộ, viên chức, những người được hưởng phụ cấp chức vụ trong Công ty.

      Nhằm đảm bảo Cuộc vận động “Cán bộ, viên chức  nói không với tiêu cực” được triển khai phù hợp và có hiệu quả, Công đoàn Công ty đã đề ra 05 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể sau:

      Một là, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức quản lý trong thực thi nhiệm vụ, ý thức phục vụ người lao động.

      Công đoàn Công ty triển khai phát động Cuộc vận động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động tạo sự đồng thuận và ủng hộ rộng rãi của cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Công ty.

      Các Công đoàn bộ phận căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị có các hình thức tuyên truyền phổ biến các văn bản của pháp luật và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, đoàn thể gắn với nội dung ý nghĩa cuộc vận động. Phê phán chỉ ra các hành vi tiêu cực, cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, quan liêu, vô cảm vô trách nhiệm, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, xu nịnh, chạy chọt, gian dối, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi nhiệm vụ được giao làm mất đi văn hóa doanh nghiệp và làm giảm uy tín của Công ty, của Tập đoàn.

      Hai là, nâng cao chất lượng xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật.

      Nâng cao ý thức của cán bộ, viên chức, trước hết là những người trực tiếp xây dựng các chính sách, quy định của đơn vị nhằm loại bỏ tư tưởng “cục bộ, lợi ích nhóm”, phải vì lợi ích chung, vì lợi ích của người lao động, vì lợi ích của đơn vị, Công ty lên trên hết.

      Kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế của các quy định hiện hành để tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện. Xây dựng cơ chế quản lý, chi tiêu sử dụng tài sản, tài chính trong cơ quan đơn vị theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn ngừa tình trạng thất thoát, tham nhũng.

      Nghiên cứu xây dựng tiêu chí và quy định về lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người lao động đối với các phòng ban, đơn vị quản lý. Có các chế tài xử lý đối với các tập thể, cá nhân có tiêu cực hoặc chỉ số hài lòng thấp.

      Ba là, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ quản lý.

      Vận động cán bộ, đoàn viên, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Luật cán bộ, công chức, viên chức; Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tuân thủ quy định những điều đảng viên không được làm.

      Vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện nghiêm nội quy, quy chế, quy định của Công ty, đơn vị, tổ chức; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, chuyên nghiệp và hiệu quả; Thái độ phục vụ phải tận tình, chu đáo; Gương mẫu trong sinh hoạt, có lối sống giản dị, tiết kiệm, không xúi giục, tham gia, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tiêu cực. Có trách nhiệm phát hiện và phản ánh tới người có thẩm quyền về hành vi tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao ý thức phục vụ người lao động, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của người lao động.

      Bốn là, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

      Triển khai và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động nhằm công khai, minh bạch các chế độ chính sách, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, thông qua đó góp phần giám sát, phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa và đẩy lùi các hành vi tiêu cực.

      Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; Phát huy tình đồng chí, đồng nghiệp để chia sẻ khó khăn, phát hiện và uốn nắn khuyết điểm cho nhau, để cùng nhau tiến bộ.

      Nêu cao tinh thần, trách nhiệm tính nêu gương, gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện “Nói không với tiêu cực”, có hình thức xử lý người đứng đầu để xảy ra tiêu cực theo quy định của pháp luật.

      Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ quản lý.

      Tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát của Ban thanh tra nhân dân, giải quyết kịp thời các ý kiến, đơn thư của người lao động theo quy định.

      Phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng và người lao động tham gia giám sát, phản biện, góp phần xây dựng Công ty, đơn vị vững mạnh.

      Căn cứ vào nội dung của Cuộc vận động các tổ chức, đơn vị đánh giá xếp loại cán bộ, đoàn viên về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

      Hàng năm tôn vinh, khen thưởng động viên những cán bộ, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Công ty. Hàng năm Công đoàn công ty tổ chức kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động đối với Công đoàn bộ phận.

      Căn cứ kế hoạch triển khai cuộc vận động “Cán bộ, viên chức nói không với tiêu cực” của Công đoàn Công ty. Yêu cầu các đơn vị báo cáo cấp ủy cùng cấp, thực hiện phổ biến, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động trong đơn vị để hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động, từ đó là cơ sở để cán bộ, viên chức tự giác thực hiện nói không với tiêu cực; đồng thời để đoàn viên, người lao động giám sát hoạt động của cán bộ, viên chức trong việc thực hiện nói không với tiêu cực.

      Hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá kết quả đạt được trong cuộc vận động và báo cáo kết quả về Thường trực Công đoàn Công ty (trong Báo cáo cuối năm) trước ngày 15/11 để tổng hợp báo cáo Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam./.

Cẩm Nhung

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây