TKV đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 6 và 6 tháng đầu năm - Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 7 năm 2019

Thứ năm - 11/07/2019 23:17 218 0
Ngày 01 tháng 7 vừa qua, tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 6 và 6 tháng đầu năm - Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 7 năm 2019.
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ - Ảnh minh họa: Cao Văn (ST)
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ - Ảnh minh họa: Cao Văn (ST)
      Tham dự cuộc họp có Đảng ủy Than Quảng Ninh; Giám đốc/Phó Giám đốc các đơn vị trong tập đoàn và các Ban Tập đoàn: SXT, KDT, BV, KH, KCM, AT, TN, MT, CV, VP. Sau khi nghe Ban SXT báo cáo đánh giá tình hình thực hiện sản xuất, tiêu thụ tháng 6 và 6 tháng đầu năm - Triển khai kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 7/2019; phát biểu của Đảng ủy Than Quảng Ninh, các Ban và các đơn vị dự họp; Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung sau:

      Tình hình sản xuất, tiêu thụ tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019

      6 tháng đầu năm, chỉ tiêu than nguyên khai sản xuất, than tiêu thụ và than nhập khẩu đều đạt từ 53 ÷ 60% kế hoạch năm, có một số đơn vị hoàn thành ở mức trên dưới 60% kế hoạch năm; Bên cạnh đó, còn một số đơn vị đạt sản lượng thấp do gặp điều kiện địa chất phức tạp, không ổn định, chuyển diện nhiều và cấp giấy phép khai thác lộ vỉa chậm như: Mông Dương, Hạ Long, Dương Huy, Thống Nhất; Đặc biệt là Công ty Than Khe Chàm, Tập đoàn phải điều chỉnh giảm sản lượng xuống còn 1,4 triệu tấn/năm; Các đơn vị đã làm tốt công tác pha trộn chuẩn bị chân hàng đáp ứng đủ than cho các hộ tiêu thụ (Hộ Điện đạt 2,9/5,4 triệu tấn, bằng 55% kế hoạch năm);

      Công tác ANTT, công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ nhìn chung được các đơn vị kiểm soát tốt, không để xảy ra tình trạng mất ANTT trong khu vực được giao quản lý; Công tác an toàn trong tháng để xảy ra 04 vụ TNLĐ làm chết 04 công nhân (Hạ Long, Hà Tu, Cọc Sáu 2 vụ); 6 tháng toàn Tập đoàn để xảy ra 09 vụ TNLĐ làm chết 10 người;

      Dự kiến kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019:

      Than nguyên khai sản xuất tháng 6: 3,3/3,4 triệu tấn, bằng 97% KH tháng; 6 tháng: 21,6/40,9 triệu tấn, bằng 53,2% KHĐH năm và bằng 54% KHPHKD năm;
bdo1

      Bốc xúc đất đá tháng 6: 15/17,6 triệu m3, bằng 86% kế hoạch tháng; 6 tháng: 79,7/177,6 triệu m3, bằng 45% kế hoạch năm;
      Mét lò đào tháng 6: 20.900/21.900 mét, bằng 95% kế hoạch tháng; 6 tháng: 119.375/247.403 mét, bằng 48% kế hoạch năm;
      Than giao cho Nhà máy Tuyển Than Cửa Ông tháng 6: 710/855 ngàn tấn, bằng 84% kế hoạch tháng; 6 tháng: 4,3/9,7 triệu tấn, bằng 45% kế hoạch năm;
      Than giao cho Nhà máy Tuyển Than Hòn Gai tháng 6: 166/190 ngàn tấn, bằng 87% kế hoạch tháng; 6 tháng: 0,7/1,85 triệu tấn, bằng 38% kế hoạch năm;
      Tuyển than Lép Mỹ tháng 6: 100/115 ngàn tấn, bằng 87% kế hoạch tháng; 6 tháng: 0,65/1,4 triệu tấn, bằng 47% kế hoạch năm;
      Than tiêu thụ tháng 6: 3,85/4,2 triệu tấn, bằng 92% KH tháng; 6 tháng: 22/42 triệu tấn, bằng 52,3% kế hoạch năm. Trong đó:
      + Xuất khẩu được 252/286 ngàn tấn bằng 88% KH tháng; 6 tháng: 0,32/1,8 triệu tấn, bằng 18% kế hoạch năm;
      + Trong nước tháng 6: 3,6/3,89 triệu tấn, bằng 92% KH tháng; 6 tháng: 21,68/40,2 triệu tấn, bằng 54% kế hoạch năm; Cụ thể 6 tháng: Hộ điện: 18,5/33,9 triệu tấn, bằng 54,5% kế hoạch năm; Hộ đạm, hóa chất: 1,1/2,1 triệu tấn, bằng 52% kế hoạch; Hộ xi măng: 0,8/2,4 triệu tấn, bằng 33% kế hoạch năm; Hộ khác: 1,2/1,7 triệu tấn, bằng 73% kế hoạch năm).
bdo2

      Kế hoạch sản xuất, tiêu thụ tháng 7 năm 2019

      Kế hoạch sản xuất:
      + Than nguyên khai sản xuất: 2,7 triệu tấn;
      + Đào lò: 21.578 m, trong đó lò XDCB: 985 m;
      + Bóc xúc đất đá: 14,7 triệu m3;
      + Than kéo mỏ tổng số: 0,99 triệu tấn;
      Kế hoạch tiêu thụ: Dự kiến tổng số 3,86 triệu tấn. Trong đó: Xuất khẩu: 168 ngàn tấn; Trong nước: 3,694 triệu tấn;
 
nnc2
Ảnh minh họa - Cao Văn (ST)
      Những vấn đề cần tập trung chỉ đạo trong tháng 7/2019

      Dự báo tháng 7, thời tiết diễn biến phức tạp và có mưa bão; Giá than nhập khẩu giảm so với đầu năm; Nhu cầu sử dụng than của các nhà máy điện và hộ khác tiếp tục tăng cao; Trên cơ sở nhận định tình hình, các đơn vị cần tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

      Công tác điều hành sản xuất, tiêu thụ: Với chủ trương phấn đấu tiêu thụ năm 2019 đạt 45 triệu tấn, tăng 3 triệu tấn so với kế hoạch đầu năm; Do đó, các đơn vị tiếp tục giữ vững nhịp độ sản xuất và chuẩn bị chân hàng theo đúng kế hoạch điều hành của Tập đoàn giao, đồng thời rà soát lại các vị trí khai thác, năng lực, điều hành tăng sản lượng than sản xuất, tập trung chế biến than cám có độ tro cao từ các nguồn đá xít thải, bùn thải và tiếp tục thực hiện phương án nhập khẩu than về pha trộn để tăng khối lượng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ; Theo đó, các đơn vị lộ thiên tập trung bơm nước, bốc xúc đất đá, khai thác than trong mùa mưa và thường xuyên kiểm tra các bãi thải, sườn tầng, bờ đập, bờ kè… đề phòng sạt lở; Các đơn vị hầm lò cần tập trung khắc phục khó khăn, đào lò chuẩn bị diện sản xuất để tăng tối đa sản lượng than khai thác; Thực hiện việc kiểm tra, vận hành các hệ thống trạm điện, hầm bơm, trạm phát điện dự phòng đảm bảo thông suốt; Các đơn vị chế biến, sàng tuyển tăng cường công tác gia công, chế biến, pha trộn làm than cho các hộ điện và thường xuyên kiểm tra các kho than để củng cố khắc phục;

      Theo đó, các đơn vị vùng miền Tây tập trung sản xuất và chế biến thu hồi than sạch từ SPNT, cám độ tro cao, bùn thải để tạo nguồn cung cấp cho các đơn vị pha trộn với than nhập khẩu; Vàng Danh điều hành hành tăng khối lượng bóc xúc đất đá khu vực lộ vỉa và đào lò chuẩn bị diện sản xuất; Uông Bí phối hợp với Chế biến than Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án bảo vệ, vận chuyển, tiêu thụ đất đá lẫn than thu hồi tại Dự án Nhà máy xử lý rác thải Tràng Lương; Kho vận Đá Bạc xây dựng phương án pha trộn than bùn Mạo Khê và tăng cường công tác vận tải cho các đơn vị;

      Các đơn vị vùng Hòn Gai: Tập trung sản xuất và cấp đủ than cho TTCB than; Do đó, Công ty TT Hòn Gai đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc nạo vét luồng lạch tại cảng Làng Khánh và chuẩn bị kho bãi, PA pha trộn than nhập khẩu trước khi tiêu thụ; Sớm hoàn thành việc kiểm đếm để triển khai phương án tháo dỡ nhà máy tuyển, tuyến đường sắt và than tận thu…; Hà Tu cùng với Ban QLDA chỉ đạo các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ bốc xúc đất đá XDCB dự án Bắc Bàng Danh; Hà Lầm tập trung bóc xúc đất đá CBSX khu vực lộ vỉa và chủ động điều hành chuyển diện sản xuất của các lò chợ; triển khai phương án sàng tuyển, chế biến thu hồi than sạch thành phẩm từ nguồn đất đá lẫn than;

      Các đơn vị vùng Cẩm Phả: Chủ động tổ chức sản xuất, tập trung giải quyết khó khăn và rà soát lại các vị trí khai thác, năng lực, đẩy cao sản lượng, chuẩn bị đủ nguồn than cấp cho các nhà máy diện; Do đó, các đơn vị lộ thiên tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung bơm nước, bóc xúc đất đá và lấy than; Các đơn vị hầm lò tập trung sản xuất, tăng sản lượng than khai thác (kể cả các đơn vị khó khăn) phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019; Theo đó, Cọc Sáu tập trung bóc xúc đất đá, tiêu thụ than cục và làm than cám 7a giao cho điện Cẩm Phả (kể cả Đèo Nai); Hạ Long, Dương Huy sớm hoàn thành thủ tục cấp giấy phép khai thác phần lộ thiên; TT Cửa Ông tập trung kéo than cho các đơn vị và pha trộn than nhập khẩu và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ; Tây Nam Đá Mài khắc phục sạt lở tuyến đường vận chuyển đoạn đi qua moong và hạn chế làm than chất lượng cao; Kho vận Cẩm Phả chuẩn bị nguồn than cấp cho điện Mông Dương và các đơn vị trong vùng giao đủ than cám 6a.1 theo sản lượng kế hoạch điều hành cho G9 để cấp cho NĐ Mông Dương; KD than Cẩm Phả tiếp tục nhập than nhập khẩu về chế biến, pha trộn phục vụ các hộ điện; Các đơn vị KDT cuối nguồn và các đơn vị dịch vụ căn cứ kế hoạch được giao tập trung pha trộn và chuẩn bị đủ nguồn than cấp cho các nhà máy điện; Công ty Môi Trường tập trung sửa chữa, khắc phục hư hỏng các tuyến đường chuyên dụng vùng Hòn Gai – Cẩm Phả đảm bảo thông suốt; Lập phương án nạo vét, củng cố hệ thống thoát nước, các dự án mở rộng nâng công suất các trạm XLNT; Công ty CP Giám Định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, số lượng than giao cho khách hàng, hạn chế tối đa các phản ánh, khiếu nại của khách hàng, đặc biệt độ ẩm của than giao trong mùa mưa;

      Các Ban Tập đoàn tạo điều kiện cho các đơn vị và chủ động rà soát tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất của các đơn vị để chỉ đạo các đơn vị thực hiện;

      Công tác PCMB, PCTT và môi trường: Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các Công văn – Công điện – Thông báo đã ban hành;
nnc3
Ảnh minh họa - Cao Văn (ST)
      Công tác ANTT: Các đơn vị tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ ranh giới mỏ; Nghiêm túc thực hiện triển khai các Công văn – Nghị quyết – Chỉ thị đã ban hành;

      Công tác An toàn: Chỉ đạo điều tra làm rõ các vụ TNLĐ để rút kinh nghiệm và tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác ATLĐ 6 tháng đầu năm – triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Nghiêm túc thực hiện triển khai các Công văn – Nghị quyết – Thông báo đã ban hành./.

Cao Văn

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây