Ảnh minh họa: Thái Bình (ST)

Thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19

 22:50 07/11/2021

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế; Công văn số 4942/TKV-TCNS ngày 18/10/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TKV; Công văn số 7539/UBND-DL1 ngày 25/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc “thực hiện phương án cách ly đối với người về từ vùng dịch”; Công văn số 200-CV/ĐU ngày 26/10/2021 của Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất - TKV về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh.
Ảnh minh họa: NQ (ST)

Nhiệm vụ trọng tâm về công tác CSPL quý IV năm 2021

 03:39 14/10/2021

Tình hình dịch bệnh Covid-19 dự báo còn diễn biến phức tạp khó lường, mục tiêu hàng đầu của Tập đoàn là phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021. Ngày 11/10/2021, Công đoàn Than Than – Khoáng sản Việt Nam ban hành công văn số 417/CĐTKV - CSPL&QHLĐ về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác Chính sách – Pháp luật (CSPL) quý IV năm 2021.
Ảnh minh họa: NQ (ST)

04 đối tượng mà BHXH chưa nhận hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết 116

 19:29 11/10/2021

BHXH Việt Nam vừa có Công văn 3138/BHXH-CSXH về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP (được hướng dẫn bởi Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021).
Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

 02:45 11/10/2021

Ngày 30 tháng 9 năm 2021, BHXH tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công văn số 4762/BHXH-QLT gửi Công ty Than Thống Nhất - TKV về việc mở tài khoản cá nhân để nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ.
Ảnh minh họa: NQ(ST)

Quảng Ninh miễn 100% học phí cho học sinh các cấp năm học 2021 - 2022

 19:38 27/08/2021

Tại kỳ họp ngày 27/8, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết hỗ trợ 100% học phí mầm non, phổ thông năm học 2021 - 2022. Đây cũng là động thái tích cực của tỉnh để triển khai công văn số 3277/BGDĐT-KHTC ngày 4/8/2021 của Bộ GD&ĐT về việc chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh sinh viên và phụ huynh học sinh trong tình hình dịch bệnh COVID-19.
Ảnh minh họa: NQ (ST)

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ người đi, về từ vùng dịch

 19:20 26/08/2021

Thực hiện Công văn số: 5630/UBND-DL ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc “Tăng cường giải pháp trọng tâm phòng chống dịch Covid-19”, ngày 20/8/2021, Giám đốc Công ty đã có thông báo Về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ người đi, về từ vùng dịch gửi các đơn vị trong toàn Công ty.
Công đoàn Công ty Than Thống Nhất phát động tham gia Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo”

Công đoàn Công ty Than Thống Nhất phát động tham gia Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo”

 18:50 19/08/2021

Hưởng ứng Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phát động. Ngày 17 tháng 8 năm 2021, Công đoàn Công ty Than Thống Nhất ban hành công văn số 219/TB-CĐTTN về việc tham gia Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo”.
Ảnh minh họa: Cẩm Nhung (ST)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên trong Đảng bộ Than Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025

 22:39 16/08/2021

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU, ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên trong Đảng bộ Than Quảng Ninh, giai đoạn 2021 - 2025 (Nghị quyết 04). Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất - TKV ban hành công văn số 48-KH/ĐU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên trong Đảng bộ Than Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025.
Công ty Than Thống Nhất - TKV triển khai tiêm vắc xin mũi 1 phòng Covid-19 đợt 2

Công ty Than Thống Nhất - TKV triển khai tiêm vắc xin mũi 1 phòng Covid-19 đợt 2

 01:00 09/08/2021

Thực hiện Công văn số 3595/TKV-TCNS ngày 04/8/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phân bổ chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Quảng Ninh. Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công ty, Phòng TCLĐ (Trạm Y tế) đã lập danh sách những đối tượng tiêm theo hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Công ty Than Thống Nhất - TKV xét nghiệm giám sát chủ động nhiễm SARS-CoV-2 đợt 1 cho CBCN.

Công ty Than Thống Nhất - TKV triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1

 11:58 04/08/2021

Thực hiện Công văn số: 3437/TKV-TCNS ngày 29/7/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong Tập đoàn; Công văn số: 3488/TKV-TCNS ngày 30/7/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phân bổ chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Quảng Ninh. Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công ty, Phòng TCLĐ (Trạm Y tế) đã lập danh sách những đối tượng tiêm theo hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Đảng bộ Công ty Than Thống Nhất - TKV kết nạp đảng viên đợt 13/7/2021.

Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất - TKV triển khai thực hiện Kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

 12:00 03/08/2021

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐU ngày 21/7/2021 của Đảng uỷ Than Quảng Ninh về quán triệt, triển khai Kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Ngày 26/7/2021, Đảng ủy Công ty Công ty Than Thống Nhất - TKV ban hành công văn số 46/KH-ĐU kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 08-KL/TW ngày 15/6/2021 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
Hình ảnh tuyên truyền Covid-19 đầu các ca sản xuất

Phòng KCS-TT tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

 10:33 29/07/2021

Căn cứ tình hình dịch bệnh trên thế giới nói chung và trong nước nói riêng, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra rất phức tạp. Căn cứ công văn số 138-CV/ĐU ngày 25/6/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Ảnh minh họa: NQ(ST)

Người từ địa phương khác vào Quảng Ninh cần có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính

 11:56 13/07/2021

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại nhiều địa phương, trong đó có TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, ngày 9/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4369/UBND-DL1 thực hiện nghiêm, hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; trong đó có một số quy định đối với người đến tỉnh Quảng Ninh.
Chi bộ Phòng Kế toán học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII

Chi bộ Phòng Kế toán học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII

 22:01 01/07/2021

Thực hiện Công văn số 137-CV/ĐU ngày 25/6/2021 của Đảng bộ Công ty Than Thống Nhất - TKV, ngày 30/6/2021 tại phòng họp tầng 4 văn phòng Công ty Than Thống Nhất - TKV, Chi bộ Phòng Kế toán đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Ảnh minh họa: Lê Hải

Công ty Than Thống Nhất - TKV xét nghiệm giám sát chủ động nhiễm SARS-CoV-2 đợt 1 cho CBCNV

 12:05 29/06/2021

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt khi phát hiện ca bệnh và các trường hợp tiếp xúc gần trên địa bàn một số phường thuộc thành phố Cẩm Phả. Ngay sau khi nhận được công văn chỉ đạo của Thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Công ty Than Thống Nhất - TKV đã quyết liệt triển khai, kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất.
Cán bộ đoàn viên Công đoàn Phòng KTTC nhắn tin để đóng góp cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam.

Công đoàn Công ty Than Thống Nhất hưởng ứng chương trình “Vắc xin cho Công nhân”, tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

 01:45 19/06/2021

Thực hiện Công văn số 206/CĐTKV-CSPL ngày 15/6/2021 của Ban Chính sách Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về việc hưởng ứng Chương trình “Vắc xin cho Công nhân”, tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, ngày 16/6/2021 Công đoàn Công ty Than Thống Nhất đã ban hành công văn số 165/CĐTTN hưởng ứng chương trình “Vắc xin cho Công nhân”, tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu các công đoàn bộ phận tổ chức thực hiện hưởng ứng.
Ảnh: Lê Hải

Công ty Than Thống Nhất - TKV hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

 07:16 15/06/2021

Thực hiện Công văn số: 2284/TKV-TCNS ngày 27/5/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vải thiều của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Công ty Than Thống Nhất – TKV tiếp tục  triển khai kế hoạch tổ chức cho CNCB làm việc trong hầm lò đi nghỉ dưỡng

Công ty Than Thống Nhất – TKV tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức cho CNCB làm việc trong hầm lò đi nghỉ dưỡng

 05:05 12/06/2021

Thực hiện Công văn số: 5741/TKV-TCNS ngày 04/12/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc bổ sung kế hoạch nghỉ dưỡng cho người lao động.
Quảng Ninh mở dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới

Quảng Ninh mở dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới

 09:38 11/06/2021

Ngày 07/6/2021 UBND tỉnh ban hành công văn số 3531/UBND-DL1 về việc mở dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới.
Ảnh minh họa: Cẩm Nhung (ST)

Công ty Than Thống Nhất - TKV hỗ trợ tiêu thụ gần 6,9 tấn vải thiều của tỉnh Bắc Giang

 19:11 04/06/2021

Thực hiện Công văn số: 2284/TKV-TCNS ngày 27/5/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vải thiều của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là địa phương đang chịu tác động mạnh nhất của đợt dịch Covid-19 lần thứ tư.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây