Quảng Ninh khắc ghi lời Bác dạy

Thứ tư - 22/05/2019 07:12 1.515 0
Những ngày tháng 5 này, hơn bao giờ hết, trái tim của mỗi người dân Việt Nam lại nhớ về Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu đã mang đến cho dân tộc Việt Nam nền tự do, độc lập. Nhớ về Bác, mỗi người dân Đất mỏ đều nêu cao tinh thần cách mạng, quyết tâm học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người...
Tượng đài Bác Hồ trên đảo Cô Tô, nơi duy nhất được Bác đồng ý cho dựng tượng khi Người còn sống.
Tượng đài Bác Hồ trên đảo Cô Tô, nơi duy nhất được Bác đồng ý cho dựng tượng khi Người còn sống.
      Bác Hồ nói "Quảng là rộng lớn, Ninh là yên vui, bền vững, Quảng Ninh là một vùng rộng lớn, yên vui, bền vững"... Quảng Ninh là một trong số rất ít tỉnh may mắn có được 9 lần đón Bác về thăm, cũng là nơi duy nhất được Bác cho phép được dựng tượng của Bác khi Bác còn sống. Hình ảnh, tư tưởng, đạo đức và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khắc sâu trong tâm khảm mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cũng như trong lòng mỗi người dân Quảng Ninh và cả nước Việt Nam. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức của Người đối với tỉnh Quảng Ninh đã được thực hiện với một niềm tin, niềm kính trọng sâu sắc, đã đi vào cuộc sống thường nhật của mỗi người dân nơi đây.

      Làm theo lời Bác dạy “Phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp và vững mạnh”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã đoàn kết một lòng, quyết tâm đi theo con đường mà Bác đã chọn. Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, dưới ánh sáng tư tưởng và đạo đức của Bác, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã cùng nhau siết chặt đội ngũ, đồng lòng, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đến hôm nay Quảng Ninh đã có được sự đổi thay cả về tầm vóc và diện mạo, đang dần trở thành tâm điểm của đổi mới, của dám nghĩ, dám làm, dám đột phá; của tiên phong trong nhiều lĩnh vực của cả nước... Những giá trị, kết quả to lớn có được là minh chứng rõ nét về quyết tâm chính trị, về sự đoàn kết, chung sức, chung lòng, thống nhất ý chí và hành động của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh.

      Điều này được thể hiện rõ nét ở việc, Quảng Ninh đã mạnh dạn tìm tòi, thực hiện những giải pháp sáng tạo, đột phá để tiến hành đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cải cách tiền lương, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, suy thoái tư tưởng, tha hoá quyền lực. Trong đó, đã có nhiều biện pháp triển khai sáng tạo, đi trước những chỉ đạo của Trung ương, là cơ sở thực tiễn để Trung ương nhận thức rõ hơn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế.

      Đặc biệt tỉnh đã mạnh dạn, quyết tâm thực hiện các đột phá về thể chế, về tổ chức, bộ máy; về quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo cán bộ, xây dựng nguồn lực con người; xây dựng mô hình mới về phương thức đầu tư, quản lý, cải cách hành chính, chính quyền điện tử... Đây chính là tiền đề cho tỉnh tiếp tục nghiên cứu, phát triển những mô hình, hình thái vận động mới với quy mô, hình thức khác biệt, phá vỡ nếp nghĩ theo cơ chế cũ, kích thích tiếp cận tư duy sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm trên cơ sở có bước đi thận trọng (làm thí điểm, rút kinh nghiệm để triển khai rộng hơn). Song hành với đó, tỉnh tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6...
undefined
Cô và trò Trường Mầm non Húc Động (xã Húc Động, huyện Bình Liêu) đọc sách về Bác Hồ tại thư viện Nhà trường. 
      Không chỉ tiên phong, đổi mới trong lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; khắc sâu hình ảnh, tư tưởng, tâm nguyện của Người, Đảng bộ Quảng Ninh đã chuyển tải được “ham muốn tột cùng” của Bác “là làm sao nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”“phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, làm cho nhân dân được ấm no, hạnh phúc” làm phương châm, định hướng lớn nhất trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh... Quảng Ninh đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, GRDP năm 2016 của tỉnh tăng 10,1%, năm 2017 tăng 10,2%, năm 2018 tăng 11,1%. GRDP bình quân đầu người đạt 5.065 USD/người/năm, tăng bình quân 9,1%/năm. Giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế bình quân tăng 11,4%/năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực dịch vụ. Thu ngân sách luôn nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; cơ cấu thu có sự chuyển dịch mạnh, tăng tỷ trọng thu nội địa.

      Xác định hạ tầng giao thông là động lực cho sự phát triển, Quảng Ninh đã tìm mọi biện pháp để huy động, hợp tác công - tư và ứng ngân sách hoàn thành dứt điểm các hạ tầng giao thông huyết mạnh với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều công trình động lực đã và đang được đầu tư xây dựng và đẩy nhanh tiến độ, đưa vào sử dụng, tạo tiền đề để đến năm 2020 Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch và hội nhập quốc tế.

      Tỉnh thực hiện tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế từ bề rộng sang chiều sâu để phát triển bền vững, trong đó lấy phát triển du lịch, dịch vụ làm trung tâm. Đồng thời, tập trung tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng lấy người dân làm chủ thể và là động lực gắn với chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) mang đặc trưng của Quảng Ninh. Giá trị tăng thêm bình quân của ngành Nông nghiệp tỉnh đạt 5,9%/năm; hình thành vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung về trồng trọt và chăn nuôi. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong 5 năm qua luôn duy trì vị trí cao, năm 2016 đạt vị trí thứ 2, năm 2017 và 2018 dẫn đầu các tỉnh, thành phố cả nước.
undefined
Những công trình hạ tầng du lịch ấn tượng của một Quảng Ninh đổi mới.

      Đặc biệt, ở lĩnh vực văn hoá - xã hội, với quan điểm xây dựng con người Quảng Ninh văn minh, thân thiện, qua mỗi kỳ Đại hội (từ Đại hội VIII đến nay), những giá trị văn hoá tinh thần của giai cấp công nhân Vùng mỏ, các giá trị lịch sử của vùng đất được ví như hình ảnh đất nước Việt Nam thu nhỏ, đã từng bước được bồi đắp, nâng tầm trong nền hội tụ và giao thoa của vùng Văn minh sông Hồng. Nhiều công trình trên lĩnh vực văn hoá - xã hội được đầu tư, như: Bảo tàng - Thư viện tỉnh; Cụm Thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ (TP Móng Cái); Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh; các dự án hạ tầng, nghỉ dưỡng tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn... đã góp phần tạo bộ mặt mới về tỉnh Quảng Ninh văn minh, hiện đại. Những lễ hội được tổ chức hằng năm, như: Yên Tử, đền Cửa Ông, hoa anh đào - mai vàng Yên Tử, chiến thắng Bạch Đằng, hội đình Trà Cổ, đình Quan Lạn, Carnaval Hạ Long, đã trở thành thương hiệu riêng có của Quảng Ninh. Thương hiệu Quảng Ninh dần được định vị trong chuỗi giá trị quốc gia, toàn cầu.

      Quảng Ninh, mảnh đất địa đầu biên cương của Tổ quốc, nơi được tạo hóa ban tặng cho vùng đất đẹp, giàu, đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nỗ lực làm thức dậy những tiềm năng phong phú đó, bằng việc gắn với những chương trình hành động cụ thể, thiết thực nhất làm thăng hoa, lan tỏa đến khắp mọi miền trong nước và quốc tế, mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Đó cũng chính là cách thể hiện lòng tôn kính, yêu quý Bác và thực hiện làm theo lời Bác dạy./.

HĐ (ST)

Nguồn tin: baoquangninh.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây