VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

Ảnh minh họa - NQ (ST)

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ than, tài sản, quản lý tài nguyên ranh giới mỏ

 •   01/11/2018 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ than, tài sản, quản lý tài nguyên ranh giới mỏ (TNRGM) ngày 31/10/2018, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh đã có công văn số: 713/TTĐHSX-BV gửi các Công ty con, đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Ảnh minh họa - NQ (ST)

Quản lý lao động và điều hành tiền lương các tháng cuối năm 2018 và đầu năm 2019

 •   31/10/2018 11:17:00 PM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/10/2018, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã có công văn số: 5611/TKV-TCNS gửi các Công ty con, đơn vị trực thuộc Về việc Quản lý lao động và điều hành tiền lương các tháng cuối năm 2018 và đầu năm 2019.
Tăng cường quản lý các đoàn, cá nhân xuất cảnh nước ngoài

Tăng cường quản lý các đoàn, cá nhân xuất cảnh nước ngoài

 •   26/10/2018 10:24:00 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Nhằm khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý các đoàn, cá nhân xuất cảnh nước ngoài, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có công văn số 5604/TKV-TCNS yêu cầu các Công ty con, đơn vị trực thuộc và các ban tham mưu của Cơ quan quản lý, điều hành Tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Ảnh minh họa - NQ (ST)

Tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn hoạt động VLNCN mùa hanh khô và chống thất thoát VLNCN

 •   22/10/2018 04:58:00 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) mùa hanh khô và chống thất thoát VLNCN, ngày 17/10/2018 Sở Công Thương đã có công văn số: 2900/SCT-QLCN gửi các doanh nghiệp hoạt động VLNCN trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh.
Ảnh minh họa - NQ (ST)

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 •   20/10/2018 11:25:00 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/10/2018, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã có công văn số: 5462/TKV-BV Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp gửi Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin; Các đơn vị sản xuất than, khoáng sản và các Ban: BV, AT, VT, SXT, KCM, KSH.
Ảnh minh họa - NQ (ST)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

 •   18/10/2018 10:43:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/10/2018, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã có công văn số 1095-CV/ĐU gửi các chi, đảng bộ cơ sở Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.
Ảnh minh họa - NQ (ST)

Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường

 •   18/10/2018 10:39:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/10/2018, UBND tỉnh Quảng Ninh Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số: 6165/TNMT-BVMT Về kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường gửi Công ty Than Thống Nhất – TKV
TKV điều chỉnh KH thuê ngoài năm 2018, tạm giao KH cho năm 2019

TKV điều chỉnh KH thuê ngoài năm 2018, tạm giao KH cho năm 2019

 •   18/10/2018 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2018, 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, đứng trước tình hình khó khăn chung, xét năng lực khách quan của các đơn vị sản xuất than trong TKV, Tập đoàn quyết định điều chỉnh kế hoạch thuê ngoài năm 2018, tạm giao kế hoạch thuê ngoài cho năm 2019 theo công văn số 5480/TKV-KH ngày 17/10/2018.
Ảnh minh họa - NQ (ST)

Yêu cầu của Tập đoàn TKV về việc lưu trữ tài liệu

 •   17/10/2018 04:16:00 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Để thực hiện các yêu cầu về việc lưu trữ tài liệu, ngày 16/10/2018, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã có công văn số: 5449/TKV-TN gửi các đơn vị địa chất; các đơn vị tư vấn và các đơn vị sản xuất than, khoáng sản.
THÔNG BÁO: Tuyển sinh và đào tạo CNKT nghề Vận hành thiết bị mỏ hầm lò

THÔNG BÁO: Tuyển sinh và đào tạo CNKT nghề Vận hành thiết bị mỏ hầm lò

 •   12/10/2018 09:31:00 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Công ty Than Thống Nhất - TKV thông báo chương trình tuyển sinh và đào tạo công nhân kỹ thuật nghề Vận hành thiết bị mỏ hầm lò (Máng cào, băng tải tời trục, trạm bơm nhũ hóa, bơm nước, tàu điện ắc-quy,...) năm 2018 như sau:
(Ảnh internet)

Quy định bổ sung tiền lương tháng 10/2018

 •   12/10/2018 10:04:00 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Nhằm động viên khuyến khích người lao động trong Công ty tích cực đi làm đạt ngày công, năng suất và hiệu quả trong từng vị trí công tác được giao, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD tháng 10/2018. Sau khi thống nhất với Ban chấp hành Công đoàn Công ty, Giám đốc Công ty ban hành quy định bổ sung tiền lương tháng 10/2018 như sau:
Ảnh NQ

Chống xén, đào lò phục vụ việc thu hồi thiết bị ở khu Yên Ngựa sau khi kết thúc khai thác

 •   10/10/2018 03:27:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08 tháng 10 năm 2018, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh đã có công văn số: 659/TTĐHSX-KCM gửi Công ty Than Thống Nhất – TKV Về việc chống xén, đào lò phục vụ việc thu hồi thiết bị ở khu Yên Ngựa sau khi kết thúc khai thác.
Từ ngày 01/10/2018: Khen thưởng trong công tác tuyển dụng lao động nghề mỏ hầm lò

Từ ngày 01/10/2018: Khen thưởng trong công tác tuyển dụng lao động nghề mỏ hầm lò

 •   06/10/2018 11:05:00 AM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, tích cực động viên, khích lệ kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp trong công tác tuyển dụng lao động nghề mỏ hầm lò tại Công ty, Giám đốc Công ty Than Thống Nhất - TKV quyết định ban hành quy định khen thưởng trong công tác tuyển dụng lao động nghề mỏ hầm lò. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2018.
Công ty Than Thống Nhất – TKV chuẩn bị cho việc tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019

Công ty Than Thống Nhất – TKV chuẩn bị cho việc tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019

 •   04/10/2018 12:02:00 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đạt kết quả theo Luật nghĩa vụ quân sự số: 78/2015/QH 13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 và Chỉ thị số: 52/CT - UBND ngày 27/9/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Cẩm Phả về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019. Giám đốc Công ty Than Thống Nhất - TKV đã ra Chỉ thị “V/v Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019”.
Ảnh: Lê Hải

Công ty Than Thống Nhất - TKV chuẩn bị điều kiện cho CBCNV về quê ăn Tết cổ truyền

 •   03/10/2018 11:59:00 PM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Để tạo điều kiện thuận tiện cho CBCNV trong Công ty về quê dịp Tết cổ truyền hàng năm sum vầy, đón Tết an toàn, ý nghĩa. Đồng thời thể hiện sự quan tâm, động viên của Ban lãnh đạo Công ty tới gia đình và tập thể người lao động, vì sự phát triển của Công ty Than Thống Nhất – TKV.
Quy định của Công ty về việc tổ chức cho CNCB trong Công ty đi nghỉ mát, tham quan, du lịch vào các dịp nghỉ Lễ, nghỉ cuối năm

Quy định của Công ty về việc tổ chức cho CNCB trong Công ty đi nghỉ mát, tham quan, du lịch vào các dịp nghỉ Lễ, nghỉ cuối năm

 •   03/10/2018 11:55:00 PM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Để động viên CBCN trong Công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao và tạo điều kiện cho CBCN có thời gian vui chơi nghỉ mát, tái tạo sức lao động sau những ngày sản xuất; nâng cao hiểu biết về lịch sử, địa lý, văn hóa các vùng miền của Tổ quốc. Mặt khác, nhằm tạo điều kiện cho CBCN được học tập, nâng cao trình độ, ý thức trong lao động; xây dựng phong cách làm việc ngày một hiện đại, khoa học, tổ chức làm việc hiệu quả, an toàn mang phong cách công nghiệp hóa, nâng cao đời sống tinh thần, tạo nét đẹp văn hóa trong doanh nghiệp. Giúp cho CBCN được giao lưa, làm quen với nhau hiểu thêm về tính cách, hoàn cảnh gia đình... tạo sự gần gũi, gắn kết, cảm thông để chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc, trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Giám Đốc Công ty Than Thống Nhất – TKV đã ra Quy định “V/v Tổ chức cho CBCN trong Công ty đi nghỉ mát, tham quan, du lịch vào các dịp nghỉ Lễ, nghỉ cuối tuần”.
(Ảnh minh họa)

Thanh toán phép năm 2018 cho CNCB Công ty

 •   02/10/2018 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiêu thụ than quý IV cũng như cả năm 2018, tập thể CBCNV Công ty Than Thống Nhất đồng tâm vượt khó, tăng cường nhân lực cùng phấn đấu vì mục tiêu chung. Ngày 02/10/2018, Giám đốc Công ty quyết định thanh toán chế độ phép năm 2018 cho CNCB, thực hiện những đãi ngộ tốt nhất đối với người lao động.
Tập đoàn sửa đổi, bổ sung mức tiền lương từ ngày 01/10/2018

Tập đoàn sửa đổi, bổ sung mức tiền lương từ ngày 01/10/2018

 •   01/10/2018 10:22:00 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 01/10/2018, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam áp dụng quy định mới về việc sửa đổi, bổ sung mức tiền lương, hệ số giãn cách và cơ chế trả lương trong TKV.
Khuyến khích lương các Phân xưởng Khai thác than lò chợ trong tháng 10/2018

Khuyến khích lương các Phân xưởng Khai thác than lò chợ trong tháng 10/2018

 •   01/10/2018 12:18:00 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018, tập thể CBCNVC - người lao động Công ty Than Thống Nhất - TKV đang nỗ lực, thi đua tham gia lao động sản xuất đạt ngày công cao, đẩy mạnh năng suất và sản lượng giao thầu. Tiếp thêm động lực cho tinh thần đó, ngày 28/9/2018, Giám đốc Công ty quyết định thưởng khuyến khích tiền lương cho các Phân xưởng Khai thác than lò chợ đạt và vượt mức kế hoạch trong tháng 10/2018.

Các tin khác

VĂN BẢN

CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

8907/QĐ-VTNC

Quy định Bồi dưỡng nghề - thi nâng bậc cho Công nhân kỹ thuật trong Công ty Than Thống Nhất - TKV

lượt xem: 26 | lượt tải:17

1768/QĐ-TKV

Sửa đổi, bổ sung mức tiền lương tại Quyết định số 279/QĐ-TKV ngày 23/02/2017 và 1699/QĐ-TKV ngày 12/9/2017 của Tập đoàn

lượt xem: 32 | lượt tải:16

7766/QĐ-VTNC

Quy định xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất trong công tác AT-VSLĐ

lượt xem: 164 | lượt tải:70

105/2018/NĐ-CP

Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV

lượt xem: 137 | lượt tải:110

4892-KHLT/GĐ-CĐ-VTNC

KHLT Nghỉ hưu trước tuổi do đổi mới cơ cấu lao động đợt II năm 2018

lượt xem: 118 | lượt tải:62

2136/TKV-TCNS

TKV triển khai Thỏa ước Lao động tập thể và Nội quy Lao động năm 2018

lượt xem: 559 | lượt tải:332
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập100
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm97
 • Hôm nay15,148
 • Tháng hiện tại336,382
 • Tổng lượt truy cập7,852,247
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây