Tuyên dương "Doanh nghiệp giỏi", "Cơ quan, đơn vị văn hóa", "Công nhân tiên tiến tiêu biểu"

Thứ năm - 02/05/2019 11:24 251 0
Tối 17/4, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa”, “Công nhân tiên tiến tiêu biểu” năm 2018 và phát động “Tháng công nhân” năm 2019.
Các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp dẫn đầu phong trào thi đua vinh dự nhận cờ thi đua của UBND tỉnh.
Các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp dẫn đầu phong trào thi đua vinh dự nhận cờ thi đua của UBND tỉnh.

      Dự lễ tuyên dương, về phía Trung ương có đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Đức Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh...

      Năm 2018, Quảng Ninh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động; tích cực đổi mới phương thức, chọn nội dung, hình thức để phát động các phong trào thi đua sát với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo đúng quan điểm xuyên suốt, nhất quán trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ là “Kỷ luật, kỷ cương và thực chất”. Với sự chỉ đạo sâu sát, sáng tạo và linh hoạt của các cấp ủy Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, sự nỗ lực, đồng thuận của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, CNVC-LĐ, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả toàn diện và phát triển đột phá trên nhiều lĩnh vực. Trong thành tích đó, phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa”; “Công nhân tiên tiến tiêu biểu” có nhiều đóng góp nổi bật.

      Toàn tỉnh đã có 785 cơ quan, đơn vị đăng ký tham gia phong trào “Cơ quan, đơn vị văn hóa”; 1.127 doanh nghiệp đăng ký tại cấp huyện, 65 doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn, doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh đăng ký tham gia phong trào “Doanh nghiệp giỏi”. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã nỗ lực, sáng tạo, triển khai đồng bộ, kết hợp tốt cùng với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn của tỉnh. Phong trào đã góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, doanh nghiệp phát triển ổn định, đóng góp vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn xã hội... Thông qua phong trào, toàn tỉnh đã có 1.687 công trình, phần việc khó với tổng trị giá 5.312 tỷ đồng được hoàn thành.

undefined
undefined
Các đại biểu dự lễ tuyên dương.
      Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua ‘‘Doanh nghiệp giỏi”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa", “Công nhân tiên tiến tiêu biểu” của tỉnh Quảng Ninh trong năm qua. Đồng chí khẳng định: Phong trào được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, đạt được kết quả đáng trân trọng đã tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh; động viên, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, nâng cao chất lượng làm việc của đội ngũ CNVC-LĐ trong tỉnh. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung.

      Đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện phong trào “Năng suất cao hơn – Chất lượng tốt hơn” trong khu vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; phát động phong trào “Tham mưu giỏi – Phục vụ tốt” gắn với việc xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; thực hiện cải cách hành chính, xây dựng công sở văn minh, văn hóa, an toàn; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng... Đồng chí cũng mong muốn tỉnh sẽ tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn; phát động các đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh là “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”...

       Là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức phát động “Tháng công nhân” năm 2019, đồng chí cũng yêu cầu các cấp công đoàn Quảng Ninh tăng cường công tác tuyên truyền, cụ thể hóa phong trào thi đua, tổ chức có hiệu quả “Tháng công nhân”. Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; đảm bảo quyền và lợi ích cho đoàn viên, người lao động; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng...
undefined
UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua ‘‘Doanh nghiệp giỏi”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa" năm 2018.

      Phát động phong trào thi đua ‘‘Doanh nghiệp giỏi”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa" năm 2019, đồng chí Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, nhấn mạnh: 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Vì vậy, phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi”,“Cơ quan, đơn vị văn hóa” gắn với thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ” và các phong trào thi đua “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”... phải tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

      Để phong trào đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao, cần tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 02 ngày 1/1/2019, Nghị quyết 35 ngày 18/3/2013 của Chính phủ; tạo sự chuyển biến thực chất, rõ nét trong công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có kỷ luật, kỷ cương, nếp sống văn hóa văn minh. Cùng với đó là việc thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất; góp phần ổn định đời sống, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

       Phát động “Tháng công nhân” năm 2019 trên địa bàn tỉnh, với chủ đề: “Năng suất lao động cao hơn - Phúc lợi đoàn viên tốt hơn”, diễn ra từ ngày 15/4 đến 31/5, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, ban, ngành, đoàn thể, người sử dụng lao động, mà nòng cốt là tổ chức công đoàn tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Tổ chức tuyên truyền, phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; phối hợp tổ chức tuyên dương, tôn vinh công nhân tiên tiến tiêu biểu, cán bộ quản lý giỏi các cấp, tổ đội đạt “Năng suất kỷ lục”. Nội dung, hình thức thi đua phải thiết thực, ý nghĩa; chú trọng tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động với công nhân lao động theo đúng quy định nhằm tạo sự đồng thuận, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

      Cùng với đó là việc triển khai thực hiện tốt “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2019 với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Trong đó tập trung rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ tại các bộ phận, phân xưởng; huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động; tổ chức hội thi thợ giỏi, thi nâng bậc thợ, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên.

undefined
undefined
Các điển hình xuất sắc trong phong trào “Công nhân tiên tiến tiêu biểu” được UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng.
      Trong “Tháng công nhân” năm 2019, phấn đấu mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có một hoạt động cụ thể chăm lo lợi ích đoàn viên công đoàn, người lao động; tổ chức chăm lo đời sống, phúc lợi; khám sức khỏe định kỳ; thăm hỏi, động viên, trợ cấp kịp thời đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo...

      Tại buổi lễ, UBND tỉnh đã trao cờ lưu niệm cho 7 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dẫn đầu phong trào thi đua; trao bằng khen cho 180 tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua ‘‘Doanh nghiệp giỏi”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa" năm 2018; 90 gương “Công nhân tiên tiến tiêu biểu” được tuyên dương, khen thưởng./.

HĐ (ST)

Nguồn tin: baoquangninh.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây