Phân xưởng KT4 chuyển diện sản xuất khai thác lò chợ

Thứ tư - 12/09/2018 08:20 235 0
Diện sản xuất lò chợ (-10 ÷ +16) lớp 1PV1A khu cánh Tây – Lộ Trí đã đến giới hạn kết thúc khai thác và Phân xưởng KT4 tổ chức chuyển sang diện sản xuất khai thác lò chợ (-10 ÷ +10) lớp 2 PV1A khu cánh Tây – Lộ Trí.
Phân xưởng KT4 chuyển diện sản xuất khai thác lò chợ
      Trên cơ sở cập nhật tài liệu và tính toán của các Phòng Ban khối kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật Công nghệ Mỏ (KCM) đã tập hợp và lập phương án chuyển diện sản xuất của Phân xưởng KT4 từ lò chợ (-10 ÷ +16)L1PV1A sang khai thác lò chợ (-10 ÷ +10)L2PV1A cánh Tây – Lộ Trí theo phương án số: 8049/PA-VTNC, ngày 06/9/2018 đã ban hành. Cụ thể như sau:

      Đối với diện lò chợ (-10 ÷ +16)L1PV1A khu cánh Tây – Lộ Trí
      Công tác chuẩn bị công tác thu hồi giá lò chợ: Khấu trải lưới + lăn đoản 4 ÷ 6 luồng tạo điều kiện thu hồi 62 bộ giá thủy lực di động liên kết bằng xích ZH1800/16/24ZL tại lò chợ; Lắp đặt 02 bộ tời cô chậm JHS-14 phục vụ kéo giá lò chợ; Chống dặm vì gỗ + xếp cũi lợn lưu lò chợ.
      Thu hồi các thiết bị vật tư diện lò chợ cũ bao gồm: 03 bộ máng cào SGB-420; 60 cầu máng Inox, búa khoan khí nén, các thiết bị điện, đường cáp điện, trạm bơm nhũ hóa…
      Xếp cũi lợn lưu bằng gỗ đoản và xây tường cố định để bịt các đường lò diện lò chợ kết thúc khu cánh Tây – Lộ Trí.

      Đối với diện khai thác lò chợ (-10 ÷ +10)L2PV1A cánh Tây – Lộ Trí
      Căn cứ vào kế hoạch điều hành sản xuất năm 2018 của Công ty Than Thống Nhất – TKV giao cho Phân xưởng KT4, phòng KCM đã lập phương án và các lệnh chỉ cụ thể giao cho các Phân xưởng khai thông diện sản xuất – lắp đặt các thiết bị phục vụ công tác chuyển diện Phân xưởng KT4 như sau:
      Về cơ bản các hệ thống đường lò vận tải (gồm các đường lò DV-20PV1A; lò bán xiên (-20 ÷ -10)PV1A; lò nối (-10 ÷ +0)PV1A) – đường lò thông gió (gồm các đường lò DV TG+18; lò DV đá+18PV1A; thượng TG (+10 ÷ +16)PV1A) – thượng cắt ban đầu (-10 ÷ +10)PV1A phục vụ quá trình khai thác lò chợ (-10 ÷ +10)L2PV1A cánh Tây – Lộ Trí đã được khai thông xong. Tuy nhiên với đặc thù của Công ty về điều kiện địa chất phức tạp, áp lực mỏ lớn các đường lò vận tải – thông gió phục vụ công tác khai thác lò chợ (-10 ÷ +10)L2PV1A cánh Tây – Lộ Trí bị nén bẹp, nền lò bị bùng nền nivô chưa đạt, chưa thuận lợi cho công tác lắp đặt các thiết bị vận tải như băng tải - máng cào và cũng bị ảnh hưởng một phần nước mặt khai thác lộ thiên Công ty Than Khe Sim ngấm xuống, do đó để đi vào khai thác lò chợ (-10 ÷ +10)L2PV1A cánh Tây – Lộ Trí thì khối lượng công việc còn tồn đọng rất nhiều cần phải gấp rút tập trung nhân lực để thi công mới kịp thời tiến độ theo tính toán. Để đảm bảo an toàn ổn định, nhịp nhàng trong quá trình chuyển diện và không ảnh hưởng đến công tác sản xuất của Phân xưởng KT4 cũng như sản xuất chung của Công ty, phòng KCM liệt kê khối lượng công việc phục vụ chuyển diện đơn vị KT4, cụ thể như sau:

      Phân xưởng KT4
      + Chống xén lò thượng TG (+10 ÷ +16)PV1A chiều dài L = 35 m, tiết diện Sđ = 8,3 m2 chống vì vòm thép SVP27, bước chống 0,7 m/vì, chèn lò bằng chèn BTCT. Thời gian thực hiện từ ngày 01 ÷ 14/9/2018.
      + Đào khôi phục lò DV-35PV1A chiều dài L = 35 m, tiết diện Sđ = 11,6 m2 chống vì vòm thép SVP27, bước chống 0,7 m/vì, chèn lò bằng chèn BTCT. Thời gian thực hiện từ ngày 15/9 ÷ 03/10/2018.
      + Đào lò thượng rót than (-30 ÷ -20)PV1A số 2 chiều dài L = 18 m, tiết diện Sđ = 11,6 m2 chống vì vòm thép SVP27, bước chống 0,7 m/vì, chèn lò bằng chèn BTCT. Thời gian thực hiện từ ngày 04/10 ÷ 10/10/2018.
      + Chống xén lò DV-20PV1A chiều dài L = 20 m, tiết diện Sđ = 11,6 m2 chống vì vòm thép SVP27, bước chống 0,7 m/vì, chèn lò bằng chèn BTCT. Thời gian thực hiện từ ngày 01/10 ÷ 11/10/2018.
      + Chống xén ngã ba lò DV đá -35 cánh Tây và lò XVVT-35PV1A chiều dài L = 10 m, chống bằng bộ vì chống ngã ba I-300, bước chống 0,7 m/vì, chèn lò bằng chèn BTCT. Thời gian thực hiện từ ngày 15/9 ÷ 24/9/2018.
 
cd2 1

      Sau khi thi công đào lò + chống xén xong phục vụ công tác vận tải – thông gió đảm bảo yêu cầu, Phân xưởng KT4 tổ chức thực hiện các công việc để phục vụ công tác lắp đặt giá đưa diện lò chợ (-10 ÷ +10)L2PV1A cánh Tây – Lộ Trí vào khai thác, cụ thể như sau:
      + Tổ chức vận chuyển và lắp đặt 03 cụm tời phục vụ kéo vào thượng khai thác (-10 ÷ +10)L2PV1A cánh Tây và lắp đặt hệ thống cung cấp điện, khí nén, trạm bơm nhũ hóa, trạm điện phục vụ cho khu vực khai thác lò chợ (-10 ÷ +10)L2PV1A cánh Tây. Thời gian thực hiện xong trước ngày 05/11/2018.
      + Chuyển 60 vì xà hộp + cột thủy lực đơn và 30 bộ giá ZH1800/16/24ZL vào phục vụ công tác khấu mở rộng và lắp đặt giá lò chợ. Còn 30 bộ giá sẽ được chuyển sau khi thu hồi từ lò chợ cũ. Thời gian thực hiện xong trước ngày 05/11/2018.
      + Tổ chức khấu mở rộng vì chống cột TLĐ – XH (60 vì) + lắp đặt giá (60 giá) + đào cúp điều phá hỏa ban đầu (10 cúp = 60 m) tại lò chợ (-10 ÷ +10)L2PV1A cánh Tây.  Thời gian thực hiện từ ngày 05/11 ÷ 22/11/2018.
      + Tổ chức khoan nổ mìn cúp phá hỏa ban đầu tại thượng khai thác (-10 ÷ +10)L2PV1A cánh Tây – Lộ Trí. Sau đó tổ chức khấu lò chợ thường kỳ. Thời gian thực hiện ngày 23/11/2018 xong.
 
cd3

      Phân xưởng VTL1
      + Tổ chức nối – kéo dài tuyến băng tải số 35 tại lò XVVT-35PV1A cánh Tây thêm L = 50m.
      + Tổ chức thu hồi tuyến băng tải số 31 tại lò DV-20PV1A.
 
cd4

      Phòng TĐ
       Xác định, gióng tim băng và giao mốc tại thực địa để Phân xưởng VTL1 thi công đảm bảo đúng hướng, độ dốc.
 
cd5
Cán bộ Phòng Trắc địa đo máy gióng tim băng tải
      Trên cơ sở khảo sát thực tế hiện trường của các Phòng chuyên môn cùng với các Phân xưởng trong Công ty, phòng KCM đã rà soát – tập hợp và nêu ra một số thiết bị vật tư chủ yếu phục vụ cho quá trình chuyển diện ban đầu cũng như ổn định sản xuất khai thác lò chợ (-10 ÷ +10)L2PV1A cánh Tây – Lộ Trí như sau:

      Vật tư thiết bị chủ yếu phục vụ khai thác lò chợ (-10¸+10) lớp 2 PV1A khu cánh Tây – Lộ Trí:
 

 
Tên thiết bị chính Mã hiệu  Đơn vị   Số lượng  Ghi chú
  1   Xà hộp HDFBC-2600 120  Phục vụ lắp giá thượng cắt ban đầu 
2  Cột TLĐ DZ-22 Cột 420
3  Giá TLDĐ liên kết xích     ZH1800/16/24ZL  Bộ 60  
4  Khoan khí nén   Bộ 04  
5  Cầu máng Inox   Cầu 83  
6  Tời kéo giá JHS-14 Bộ 05  
 
cd6

      Hy vọng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty và các Phòng Ban chuyên môn nghiệp vụ, các Phân xưởng bố trí tập trung nhân lực giám sát – thi công đảm bảo kịp tiến độ phục vụ chuyển diện sản xuất Phân xưởng KT4 góp phần ổn định sản xuất chung của Công ty Than Thống Nhất – TKV./.

Cao Văn

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây