Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng - Nhiệm vụ quan trọng

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng - Nhiệm vụ quan trọng

 14:50 04/11/2023

Trong bối cảnh thế giới và quốc gia đang thay đổi nhanh chóng và diễn biến phức tạp, khó lường, việc đổi mới phương thức lãnh đạo là yếu tố quyết định để Đảng luôn đứng vững, trường tồn và phát triển. Đảng vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với bối cảnh quốc gia và quốc tế ngày nay.
Báo cáo viên đồng chí Dương Thế Trọng - Bí thư chi bộ, Quản đốc Phân xưởng TGTN truyền giảng về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sinh hoạt chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 11:58 14/03/2023

Hồ Chí Minh đã đi xa hơn nửa thế kỷ, song tư tưởng của Người còn mãi với non sông với đất nước, trường tồn cùng dân tộc và thời đại vì đã thấm sâu vào quần chúng nhân dân, được minh chứng qua thực tiễn cách mạng Việt Nam và ngày càng tỏa sáng, in sâu trong trái tim, khối óc của hàng triệu triệu con người.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây