Ảnh: Truyền thông Công ty

Công ty Than Thống Nhất - TKV tham gia Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 21:26 06/12/2023

Ngày 04/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Các đại biểu dự Hội nghị quán triệt Đề án cơ cấu lại TKV đến năm 2025

Hội nghị quán triệt Đề án cơ cấu lại TKV đến năm 2025

 10:42 18/11/2023

Chiều ngày 15/11/2023, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Hội nghị quán triệt Đề án cơ cấu lại TKV đến năm 2025. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV chủ trì hội nghị.
Quang cảnh tại hội nghị

Học tập, quán triệt Nghị quyết 06 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

 06:29 23/08/2023

Ngày 19/08, tại Quảng Ninh, Đảng ủy Tập đoàn TKV tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số: 06/NQ-ĐUK về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hạ Long (Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 09:59 22/04/2023

Chiều 19/4, Tỉnh uỷ Quảng Ninh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu.
Quang cảnh tại hội nghị.

Đảng ủy Than Quảng Ninh: Quán triệt một số nội dung mới về công tác kiểm tra, giám sát

 06:15 22/03/2023

Sáng 21/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Quán triệt một số nội dung mới về kiểm tra, giám sát; triển khai kế hoạch kiểm điểm thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025; rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, thiếu sót sau các cuộc kiểm tra, giám sát.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh (TP Hạ Long)

Trên 500 cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 -2027

 07:10 07/03/2023

Trong 2 ngày 04 - 05/3/2023, trên 500 cán bộ, đoàn viên thanh niên Cơ quan Đoàn TQN và các cơ sở trực thuộc đã tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối các điểm cầu trên cả nước.
Quang cảnh hội nghị

Đảng bộ TKV quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 06:52 04/03/2023

Chiều 3/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi của Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Chi bộ Khai thác 7 tổ chức viết bài thu hoạch Học tập Nghị quyết số 12-Nghị quyết số 07-NQ/ĐU và Kế hoạch cá nhân tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2023

Chi bộ Khai thác 7 tổ chức viết bài thu hoạch Học tập Nghị quyết số 12-Nghị quyết số 07-NQ/ĐU và Kế hoạch cá nhân tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2023

 06:50 02/03/2023

Triển khai thực hiện Công văn số 456-CV/ĐU ngày 30/01/2023 của Đảng uỷ Công ty Than Thống Nhất - TKV về việc Học tập Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 07-NQ/ĐU, ngày 23/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và Kế hoạch cá nhân tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2023. Chi bộ Khai thác 7 tiến hành nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền lồng ghép trong buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 2/2023. Đến ngày 28/02/2023, 100% các đảng viên trong chi bộ Khai thác 7 đã hoàn thành bài thu hoạch.
Quang cảnh tại hội nghị

Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2023

 06:16 30/12/2022

Chiều 26/12, Đảng bộ Than Quảng Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ TQN, Phó TGĐ Tập đoàn chủ trì hội nghị.
Ảnh: Truyền thông Công ty

Chi bộ Phòng Kế toàn quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII

 06:27 21/12/2022

Thực hiện kế hoạch số 120-KH/ĐU, ngày 02/12/2022 của Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất - TKV về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 16 tháng 12 năm 2022, Chi bộ Phòng Kế toán đã tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ.
Ảnh: Truyền thông Công ty

Chi bộ Phân xưởng Đào lò 2 tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

 05:50 20/12/2022

Căn cứ công văn số 408-CV/ĐU ngày 28/11/2022 của Đảng ủy Công ty về việc tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023. Kế hoạch số 88-KH/ĐU, ngày 01/12/2022 của Đảng ủy Than Quảng Ninh và Kế hoạch số 120-KH/ĐU, ngày 02/12/2022 của Đảng ủy Công ty về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Chi bộ Phòng Tổ chức - Lao động tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Chi bộ Phòng Tổ chức - Lao động tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

 09:11 16/12/2022

Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Chi bộ Phòng Tổ chức - Lao động năm 2022, cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp cụ thể, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023. Ngày 14/12/2022, Chi bộ Phòng TCLĐ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
Ảnh: Cao Liên

Chi bộ Phân xưởng Khai thác 1: Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

 11:08 15/12/2022

Ngày 11/12/2022, Chi bộ PX KT1 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Chi bộ VTL2 tổng kết công tác Đảng năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chi bộ VTL2 tổng kết công tác Đảng năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023

 09:35 08/12/2022

Sáng ngày 04/12/2022, Chi bộ VTL2 đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, quán triệt triển khai nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Khanh - Bí thư Chi bộ, Quản đốc Phân xưởng VTL2, cùng 41 đồng chí đảng viên trong chi bộ có mặt đầy đủ.
Quang cảnh Hội nghị tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng

 09:18 08/12/2022

Trong 2 ngày 05 và 06/12/2022, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Đảng uỷ Than Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến với Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Các đại biểu tỉnh Quảng Ninh tham dự hội nghị.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6

 15:02 05/12/2022

Ngày 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.
Ảnh: Thành Nam

Chi bộ Khai thác 5 tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

 05:58 05/12/2022

Thực hiện công văn số: 408-CV/ĐU ngày 28/11/2022 của Đảng bộ Công ty Than Thống Nhất - TKV, sáng ngày 04/12 vừa qua tại hội trường tầng 2, Văn phòng khu A Công ty, chi bộ Phân xưởng Khai thác 5 long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Ảnh minh họa: Ngọc Quý (ST)

Quán triệt chấp hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

 11:54 29/09/2022

Ngày 28/9 vừa qua, Giám đốc Công ty đã có công văn số: 7273/CV-VTNC gửi các đơn vị trong toàn Công ty về việc quán triệt chấp hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.
Ảnh: Thành Nam

Công ty Than Thống Nhất - TKV tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022

 05:30 08/07/2022

Vừa qua, Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất - TKV đã tổ chức Hội nghị BCH mở rộng để sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý III và 6 tháng cuối năm 2022, học tập, quán triệt Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và một số nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng.
Quang cảnh tại hội nghị.

Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị

 12:20 11/06/2022

Ngày 10/6, tại TP Hạ Long, Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, Kết luận số 35-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương về chức vụ lãnh đạo tương đương và Thông báo số 278-TB/UBKT của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây