Công ty Than Thống Nhất - TKV triển khai kế hoạch tổ chức hội diễn Nghệ thuật quần chúng năm 2023

Công ty Than Thống Nhất - TKV triển khai kế hoạch tổ chức hội diễn Nghệ thuật quần chúng năm 2023

 13:19 18/09/2023

Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023), 87 năm ngày truyền thống Công nhân vùng Mỏ - truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2023). Giám đốc và BTV Công đoàn Công ty Than Thống Nhất đã ban hành kế hoạch tổ chức hội diễn Nghệ thuật quần chúng năm 2023.
Đảng ủy Than Thống Nhất: Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền tháng tháng 9 năm 2023

Đảng ủy Than Thống Nhất: Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền tháng tháng 9 năm 2023

 05:50 07/09/2023

Để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Công ty, ngày 04/9/2023 Đảng ủy Công ty đã ban hành Công văn số 563-CV/ĐU định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền tháng 9/2023 cho các chi bộ. Trong đó đã xác định 6 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền:
Than Thống Nhất tặng quà cho CNCB có hoàn cảnh khó khăn  dịp Tết Trung thu năm 2023

Than Thống Nhất tặng quà cho CNCB có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Trung thu năm 2023

 14:56 28/08/2023

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống cho người lao động, nhất là các gia đình công nhân cán bộ có hoàn cảnh khó khăn. Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty đã ban hành Kế hoạch liên tịch số: 6602/KHLT-GĐ-CĐTTN ngày 23 tháng 8 năm 2023 về việc “Mua quà tặng cho CNCB, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Công ty nhân ngày Tết trung thu năm 2023”.
Hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024

Hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024

 06:15 18/08/2023

Ngày 16/8/2023, Đảng uỷ Công ty Than Thống Nhất - TKV đã ban hành Công văn số: 552-CV/ĐU về việc tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024.
Tuổi trẻ Phân xưởng Khai thác 7 thực hiện dọn vệ sinh văn phòng phân xưởng

Tuổi trẻ Phân xưởng Khai thác 7 thực hiện dọn vệ sinh văn phòng phân xưởng

 06:34 02/08/2023

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia bảo vệ môi trường, Ban Thường vụ Đoàn Than Quảng Ninh và Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kế hoạch thực hiện công tác vệ sinh môi trường nơi làm việc, nhà điều hành và khai trường sản xuất.
Chấn chỉnh công tác quản lý các trạm cân thương mại  sử dụng giao nhận than trong TKV

Chấn chỉnh công tác quản lý các trạm cân thương mại sử dụng giao nhận than trong TKV

 06:31 22/07/2023

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã ban hành quy định quản lý cân và giao nhận than về khối lượng trong nội bộ Tập đoàn kèm theo quyết định số: 1221/QĐ-TKV ngày 04/8/2022; Văn bản 531/TTĐHSX-KCM ngày 06/10/2022 V/v chỉ đạo thực hiện công tác quản lý các trạm cân thương mại.
Công ty Than Thống Nhất - TKV đọc và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật mới

Công ty Than Thống Nhất - TKV đọc và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật mới

 05:53 17/07/2023

Thường xuyên theo dõi và cập nhật các Văn bản pháp luật mới là điều cần thiết trong việc áp dụng và ban hành những Văn bản quản trị nội bộ (VBQTNB) trong Công ty. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hệ thống hóa và đảm bảo việc ban hành VBQTNB luôn được rà soát, cập nhật, bổ sung kịp thời và thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Hướng dẫn kê khai đề nghị xét tặng Huy hiệu “Thợ mỏ vẻ vang” năm 2023

Hướng dẫn kê khai đề nghị xét tặng Huy hiệu “Thợ mỏ vẻ vang” năm 2023

 05:39 23/06/2023

Căn cứ Quyết định số: 568/QĐ-TKV ngày 08/4/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành “Quy chế thi đua, khen thưởng trong Tập đoàn các Công ty Than - Khoáng sản Việt Nam”. Công ty thông báo và hướng dẫn cho toàn thể CNCB trong Công ty kê khai đề nghị xét tặng Huy hiệu “Thợ mỏ vẻ vang” năm 2023 như sau:
Chỉ thị Tăng cường công tác An toàn - Vệ sinh lao động

Chỉ thị Tăng cường công tác An toàn - Vệ sinh lao động

 14:30 21/06/2023

Trong những năm qua, công tác ATVSLĐ của Tập đoàn đã được lãnh đạo Tập đoàn quan tâm, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số: 08/NQ-ĐU ngày 25/02/2021 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác ATVSLĐ giai đoạn 2021 - 2025. Tổng Giám đốc Tập đoàn đã ban hành Chương trình hành động số 48/CTr-TKV ngày 05/4/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số: 08/NQ-ĐU ngày 25/02/2021, bên cạnh đó Tổng Giám đốc Tập đoàn đã có Chỉ thị số: 26/CT-TKV ngày 03 tháng 3 năm 2022 về việc tăng cường công tác ATVSLĐ; Thông báo kết luận số: 08/TB-TKV ngày 21/01/2023 của Phó Tổng giám đốc Phan Xuân Thủy tại Hội nghị tổng kết công tác ATVSLĐ năm 2022, phương hướng năm 2023.
Than Thống Nhất: Tăng cường công tác quản lý học sinh TTSX tại Công ty

Than Thống Nhất: Tăng cường công tác quản lý học sinh TTSX tại Công ty

 09:08 21/06/2023

Căn cứ vào yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023; Căn cứ Quyết định số: 2348/QD-VTNC ngày 30/3/2020 của Giám đốc Công ty về việc Ban hành Quy định tiếp nhận, quản lý, hướng dẫn học sinh, sinh viên thực tập sản xuất và công nhân mới trong Công ty Than Thống Nhất - TKV.
Thực hiện tiết kiệm điện tại các doanh nghiệp sản xuất

Thực hiện tiết kiệm điện tại các doanh nghiệp sản xuất

 05:55 21/06/2023

Ngày 08/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Thủ tướng yêu cầu, thực hiện một số giải pháp sau để tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất:
Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở

Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở

 17:42 16/06/2023

Ngày 08/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Thủ tướng yêu cầu, thực hiện một số giải pháp sau để tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở.
Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình

Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình

 16:40 16/06/2023

Ngày 08/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Thủ tướng yêu cầu, thực hiện một số giải pháp sau để tiết kiệm điện tại các hộ gia đình.
Triển khai những nhiệm vụ, giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Triển khai những nhiệm vụ, giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

 16:30 16/06/2023

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 225/TB-VPCP ngày 15/6/2023 thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về những nhiệm vụ, giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình hiện nay.
Những trường hợp nghỉ hưu sớm không bị trừ tỉ lệ lương hưu

Những trường hợp nghỉ hưu sớm không bị trừ tỉ lệ lương hưu

 06:01 13/06/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, trong đó quy định 5 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu (có hiệu lực từ ngày 20-7-2023).
Cách viết HOA thứ, tháng đúng quy định và cách viết ngày, tháng, năm đúng chuẩn

Cách viết HOA thứ, tháng đúng quy định và cách viết ngày, tháng, năm đúng chuẩn

 14:19 12/06/2023

Căn cứ điểm c khoản 8 mục V Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, tên các ngày trong tuần và tháng trong năm: viết hoa chữ cái đầu của âm tiết chỉ ngày và tháng trong trường hợp không dùng chữ số. Ví dụ: thứ Hai, thứ Tư, tháng Năm, tháng Tám,... Cụ thể như sau:
Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 99 - CT/ĐU, ngày 03/6/2023 của Đảng uỷ TKV

Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 99 - CT/ĐU, ngày 03/6/2023 của Đảng uỷ TKV

 20:25 07/06/2023

Ngày 03/6/2023, Đảng ủy TKV ban hành Chỉ thị số 99-CT/ĐU, về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023.
Biểu giá điện sinh hoạt 6 bậc mới nhất: Cao nhất 3.015 đồng/kWh

Biểu giá điện sinh hoạt 6 bậc mới nhất: Cao nhất 3.015 đồng/kWh

 19:30 07/06/2023

Ngày 04/5/2023, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 1062/QĐ-BCT quy định giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện.
Chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 29/2023/NĐ-CP

 19:15 07/06/2023

Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, trong đó đề cập đến chính sách nghỉ hưu trước tuổi.
Những địa điểm cấm hút thuốc lá từ 1/8/2023

Những địa điểm cấm hút thuốc lá từ 1/8/2023

 09:16 31/05/2023

Thông tư số 11/2023/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 11/5/2023 quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng "Giải thưởng Môi trường không thuốc lá".
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây