CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV

https://thanthongnhat.vn


Công tác khoán và quản trị chi phí năm 2020 trong Công ty Than Thống Nhất - TKV

Năm 2020, công tác khoán và quản trị chi phí của Công ty tiếp tục được củng cố và hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu SXKD.
Ảnh minh họa: Cẩm Nhung (ST)
      Theo báo cáo Tổng kết công tác khoán, quản trị chi phí năm 2020, Công ty đã làm tốt các nhiệm vụ:

      Thứ nhất, về thực hiện công tác Kế hoạch và Quản trị chi phí sản xuất, Công ty đã triển khai khoán chi phí nội bộ cho các PX; giao quản lý chi phí cho các Phó Giám đốc phụ trách các lĩnh vực, giao khoán quản lý cho từng Phòng theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm quản lý chi phí đối với người đứng đầu nhằm tăng cường công tác quản trị chi phí, nâng cao năng lực hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm và tránh lãng phí. Các Phòng được chủ động cân đối chi phí giữa các khoản, mục chi phí vật tư, nhiên liệu; Tự xây dựng định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu... nhưng không được vượt định mức của TKV và giá trị giao khoán Công ty giao tính theo sản lượng than sản xuất, hệ số đào lò và khối lượng chống xén. Hàng tháng giao kế hoạch sản xuất và xác định thực hiện kế hoạch cho các Phân xưởng; Giao kế hoạch vật tư và quyết toán chi phí vật tư cho các Phân xưởng; Giao khoán chi phí sản xuất, quyết toán chi phí sản xuất cho các Phân xưởng theo đúng quy chế, quy định của TKV và của Công ty ban hành.Việc thưởng tiết kiệm chi phí và bồi hoàn chi phí do bội chi chi phí của các Phân xưởng được thực hiện dứt điểm trong kỳ quyết toán chi phí hàng tháng. Hàng tháng, hàng quý tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện quản lý chi phí của các Phòng và đề xuất các giải pháp để lãnh đạo Công ty chỉ đạo các Phòng có biện pháp, giải pháp điều chỉnh không vượt chi phí giao khoán. Ban hành Quyết định số 7147/QĐ-VTNC ngày 24/9/2020 của Giám đốc Công ty “Quy định về công tác quyết toán chi phí đặt làm sửa chữa máy móc thiết bị tại Phân xưởng Cơ điện” và áp dụng trong toàn Công ty từ 01/10/2020. Qua đó kiểm soát chặt chẽ việc đặt làm sửa chữa máy móc thiết bị của các Phân xưởng tại Phân xưởng Cơ điện, giảm đáng kể được chi phí sửa chữa máy móc thiết bị so với trước khi có Quy định.

      Thứ hai, công tác quản lý vật tư: Công ty tiếp tục duy trì và tổ chức hợp lý phương án quản lý cấp phát tập trung 3 ca tại các khu vực sản xuất đã tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất. Giảm được tỷ lệ tồn kho tổng số vật tư tồn kho tính đến 31/12/2020 là 5,12% dưới mức TKV cho phép là 6%. Hàng tháng cùng với các phòng ban chức năng quản lý kỹ thuật và nghiệp vụ quyết toán sử dụng vật tư thông qua quy chế quản trị chi phí đã phần nào tác động đến ý thức tiết kiệm vật tư của các phân xưởng và đến từng người công nhân, áp dụng phần mềm quản lý vật tư giúp cho công tác theo dõi quản lý chặt chẽ, khoa học và phản ánh kịp thời chính xác số liệu hàng ngày, phục vụ tốt cho việc làm báo cáo mua sắm và nhập xuất vật tư. Tổ chức thu hồi vật tư cũ, sắp xếp phân loại thuận tiện cho việc đưa vào tái sử dụng.

      Thứ ba, công tác lao động tiền lương: Công ty thực hiện việc chuyển đổi, áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp lương mới kịp thời cho người lao động trong Công ty theo đúng quy định của TKV. Xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương và giao khoán cho các đơn vị trong toàn Công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất được giao và định mức năng suất lao động của từng loại sản phẩm, định biên lao động theo dây chuyền công nghệ hợp lý của từng Phân xưởng. Mức tiền lương giao khoán của từng ngành nghề dựa trên mức tiền lương và hệ số giãn cách theo chức danh nghề mà TKV quy định. Ban hành nhiều giải pháp và tăng cường kiểm tra, giám sát các Phân xưởng trả lương, phân phối cho người lao động thực hiện đúng quy chế. Công khai minh bạch tiền lương kịp thời để người lao động được biết tiền lương của mình nhằm hạn chế và ngăn chặn hiện tượng tiêu cực gửi lương, gửi điểm. Trong năm không xảy ra hiện tượng gửi lương, gửi điểm.Thưởng khuyến khích tiền lương cho thợ lò đạt năng suất ngày công 6 tháng và cả năm.

      Để động viên CBCNV các đơn vị trong Công ty đã tham gia chỉ đạo và thực hiện hoàn thành tốt công tác khoán, quản trị chi phí năm 2020, Giám đốc Công ty quyết định khuyến khích tiền lương với tổng số tiền 604 triệu đồng./.

Tác giả bài viết: Cẩm Nhung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây