Thống nhất phương án thi công của Công ty CP Đầu tư phát triển Công nghiệp TTP qua tuyến đường Công ty Than Thống Nhất – TKV quản lý

Thống nhất phương án thi công của Công ty CP Đầu tư phát triển Công nghiệp TTP qua tuyến đường Công ty Than Thống Nhất – TKV quản lý

 23:11 11/07/2018

Căn cứ theo Công điện số 336/CĐ-TTĐHSX ngày 10/7/2018 của Trung tâm Điều hành sản xuất tại Quảng Ninh về việc “Vận chuyển đất đá của Công ty CP Đầu tư phát triển Công nghiệp TTP”. Sáng ngày 11/7/2018 vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã có buổi làm việc để kiểm tra, xem xét đề nghị của Công ty Than Thống Nhất – TKV tại Công văn số: 6006/CV-VTNC-KH ngày 04/7/2018 về “Xin ý kiến chỉ đạo chấp thuận phương tiện của Công ty CP Đầu tư phát triển Công nghiệp TTP vận chuyển đất đá qua đường Công ty Than Thống Nhất – TKV, theo hướng dẫn của UBND thành phố Cẩm Phả”.
Đảng bộ Công ty Than Thống Nhất nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ Công ty Than Thống Nhất nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

 11:38 10/07/2018

Thực hiện nội dung Chỉ thị số: 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Trong thời gian qua Đảng bộ Công ty đã có nhiều giải pháp để xây dựng củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên các chi bộ trong Đảng bộ Công ty. Việc tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề nội dung sinh hoạt đã bám vào sát theo công văn hướng dẫn số: 57-CV/HD, ngày 10/03/2016 của BCH Đảng bộ Công ty.
Lữ đoàn 170/ Vùng 1/ Quân chủng Hải quân

Động viên bàn giao quân nhân dự bị cho Lữ đoàn 170/ Vùng 1/ Quân chủng Hải quân 2018

 13:40 28/06/2018

Nhằm quán triệt và thực hiện Pháp lệnh về lực lượng DBĐV, Chỉ thị, Nghị quyết các cấp ủy Đảng; Mệnh lệnh, Thông tư, Hướng dẫn của chính quyền các cấp về nhiệm vụ xây dựng lực lượng DBĐV. Đồng thời nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, khả năng hiệp đồng chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ phân đội, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban CHQS thành phố Cẩm Phả xây dựng kế hoạch số 736/KH-BCH về việc Động viên bàn giao quân nhân dự bị cho Lữ đoàn 170/Vùng 1/ Quân chủng Hải quân năm 2018.
(Ảnh minh họa)

TKV thực hiện mua, cung ứng nhiên liệu năm 2018

 06:33 06/06/2018

Để thống nhất và đảm bảo chặt chẽ trong công tác quản lý sử dụng nhiên liệu, ngày 04/6/2018, Tập đoàn ban hành công văn số 2885/TKV-VTM+KH hướng dẫn các Công ty con, đơn vị trực thuộc thực hiện việc mua, cung ứng nhiên liệu năm 2018. Cụ thể:
(Ảnh minh họa)

Hướng dẫn thuyết minh và dự toán kinh phí nhiệm vụ KHCN của TKV

 11:17 05/06/2018

Nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN (đề tài/ dự án SXTN) thuộc Kế hoạch Khoa học và Công nghệ (KHCN) năm 2018, Tập đoàn ban hành công văn số 2892/TKV-KCL ngày 04/6/2018 hướng dẫn các đơn vị chủ trì lập Thuyết minh và dự toán kinh phí nhiệm vụ KHCN năm 2018. Cụ thể:
(Ảnh minh hoạ)

Cán bộ các Phân xưởng tham gia lớp áp dụng các mẫu sổ mới

 04:35 01/06/2018

Căn cứ Quyết định số: 823/QĐ-TKV ngày 17/5/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành mẫu sổ chung trong toàn TKV, Công ty than Thống Nhất tiến hành mở lớp hướng dẫn, áp dụng các mẫu sổ mới cho các Cán bộ Phân xưởng trong Công ty.
(Ảnh minh họa)

TKV hướng dẫn triển khai các công trình môi trường năm 2018

 04:28 27/05/2018

Nhằm triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được Hội đồng thành viên TKV phê duyệt theo quyết định số 796/QĐ-TKV ngày 14/5/2018, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành công văn số 2517/TKV-MT về việc hướng dẫn các đơn vị thành viên triển khai, bố trí thực hiện các công trình môi trường năm 2018.
UBND Thành phố triển khai Tháng hành động vì Trẻ em

UBND Thành phố triển khai Tháng hành động vì Trẻ em

 22:29 22/05/2018

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc đảm bảo cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Đồng thời thực hiện “Mùa hè an toàn toàn cho trẻ em, tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích, Ủy ban nhân dân Thành phố Cẩm Phả đã xây dựng kế hoạch số 96/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2018.
Lễ phát động Tháng công nhân – Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2018

PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN – THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AT-VSLĐ NĂM 2018

 07:01 08/05/2018

Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ Pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ), thực hiện có hiệu quả Luật AT-VSLĐ đối với người lao động, đồng thời đẩy mạnh công tác huấn luyện AT-VSLĐ; Tuyên truyền, hướng dẫn người lao động về các biện pháp phòng ngừa, các mối nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, loại bỏ các nguy cơ mất an toàn trong sản xuất; Nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của Doanh nghiệp...
Phát động thi đua hưởng ứng Tháng Công nhân – Tháng hành động về AT – VSLĐ năm 2018

Phát động thi đua hưởng ứng Tháng Công nhân – Tháng hành động về AT – VSLĐ năm 2018

 09:30 26/04/2018

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại công văn 1150/ TKV- AT ngày 12 tháng 3 năm 2018 “V/v kế hoạch hướng dẫn triển khai tháng hành động AT- VSLĐ năm 2018”. Thực hiện kế hoạch 386/KH- CĐTKV ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam “Kế hoạch tổ chức tháng công nhân năm 2018”, ngày 17 tháng 4 năm 2018, Giám đốc - Công đoàn Công ty Than Thống Nhất- TKV đã có KHLT số 3107, triển khai tháng công nhân – tháng hành động về AT - VSLĐ năm 2018.
(Ảnh minh họa)

TKV thực hiện kế hoạch kiểm tra của Bộ tham mưu Quân khu 3 và Bộ CHQS tỉnh

 10:19 25/04/2018

Căn cứ Quy chế phối hợp giữa TKV với Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh trong chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị TKV có trụ sở trên địa bàn tỉnh; Thực hiện Kế hoạch số 1655/KH-PTM ngày 12/4/2018 của Phòng TM đã được Bộ CHQS tỉnh phê duyệt "V/v kiểm tra tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động Dân quân tự vệ năm 2018". Nhằm thực hiện tốt chương trình nội dung kiểm tra và kế hoạch của Bộ Tham mưu Quân khu 3 và Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS Tập đoàn thiết thực ban hành công văn số 07/TKV-BCHQS ngày 24/4/2018.
Triển khai tháng Công nhân – Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2018

Triển khai tháng Công nhân – Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2018

 02:49 20/04/2018

Nhằm nâng cao nhận thức, sự tuân thủ pháp luật về AT-VSLĐ, đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ trong Công ty, tuyên truyền, hướng dẫn người lao động các biện pháp phòng ngừa, các mối nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, loại bỏ các nguy cơ gây mất an toàn, Giám đốc và Công đoàn Công ty Than Thống Nhất đã xây dựng kế hoạch liên tịch về việc triển khai “Tháng Công nhân – Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018”.
Ảnh minh họa

Những điểm mới về chế độ tiền lương trong TKV 2018

 02:37 18/04/2018

Tiền lương luôn là nguồn động lực chính khuyến khích người lao động tham gia sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ 1/1/2018, Tập đoàn đã hướng dẫn các đơn vị áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương cho người lao động với nhiều điểm mới. Tạp chí TKV đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Cừ, Trưởng Ban TCNS xung quanh vấn đề này.
(Ảnh minh họa)

Chương trình khám và quản lý sức khỏe cho NLĐ Than Thống Nhất

 20:58 07/04/2018

Để đảm bảo chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho CNCB trong Công ty, đồng thời kiểm tra đánh giá, phân loại sức khỏe năm 2018 cho người lao động, nhằm thiết thực triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế ban hành, Trạm Y tế Công ty Than Thống Nhất xây dựng phương án khám và quản lý sức khỏe cho CNCB trong toàn Công ty.
(Ảnh minh họa)

Chương trình công tác bình đẳng giới & Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018

 04:54 25/03/2018

Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 24/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Dựa vào tình hình hoạt động thực tế của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã xây dựng văn bản hướng dẫn một số nội dung trọng tâm về chương trình công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018.
Phát động Tháng hành động về AT - VSLĐ năm 2017 tại Công ty Kho vận Đá Bạc

Đồng loạt tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về AT - VSLĐ năm 2018 vào ca 1 ngày 08/5/2018

 04:31 23/03/2018

Tập đoàn vừa ban hành Công văn số 1150/TKV-AT về kế hoạch hướng dẫn triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (AT - VSLĐ) năm 2018.
(Ảnh minh họa)

TKV hướng dẫn triển khai tháng hành động AT-VSLĐ

 22:27 13/03/2018

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam vừa ban hành công văn số 1150/TKV-AT ngày 12/3/2018 về “Kế hoạch hướng dẫn triển khai tháng hành động AT-VSLĐ năm 2018” với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.
Thông tư 51/2017/TT-BYT hướng dẫn về phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ

Thông tư 51/2017/TT-BYT hướng dẫn về phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ

 11:33 11/03/2018

Để chủ động phòng tránh các tai biến phản vệ, đảm bảo sức khỏe của người lao động trong toàn Tập đoàn. Bệnh viện Than - Khoáng sản đã ban hành công văn số 187/BV-KHTH ngày 02/3/2018 về việc Thông báo thông tư hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.
Nhanh chóng triển khai Thang, bảng lương và phụ cấp lương năm 2018

Nhanh chóng triển khai Thang, bảng lương và phụ cấp lương năm 2018

 06:28 28/02/2018

Căn cứ công văn số 865/QĐ-TKV ngày 23/02/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc Hướng dẫn áp dụng Hệ thống Thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của TKV. Giám đốc Công ty Than Thống Nhất quyết định ban hành công văn số 1439/QĐ-VTNC ngày 28/02/2018 thành lập Tổ công tác áp dụng Thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Tập đoàn năm 2018 cho CBCN toàn Công ty.
VĂN BẢN

CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

2136/TKV-TCNS

TKV triển khai Thỏa ước Lao động tập thể và Nội quy Lao động năm 2018

lượt xem: 188 | lượt tải:94

2012/KHLT/GĐ-CĐ-VTNC

KHLT Nghỉ hưu trước tuổi do đổi mới cơ cấu lao động năm 2018

lượt xem: 91 | lượt tải:47

922/VTNC-KCM

Chỉ thị Chấn chỉnh KTAT trong quá trình lập và thi công hộ chiếu KNM trong hầm lò

lượt xem: 351 | lượt tải:64

491/QĐ-VTNC

Quy định Thể thức, kỹ thuật trình bày, mẫu văn bản của Công ty

lượt xem: 531 | lượt tải:114

485/QĐ-VTNC

Quy định Nghỉ tết Mậu Tuất và bổ sung tiền lương cho CBCN Công ty

lượt xem: 277 | lượt tải:58

486/QĐ-VTNC

Quy định Nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm, Việc riêng không hưởng lương của CBCN Công ty năm 2018

lượt xem: 315 | lượt tải:85
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay8,048
  • Tháng hiện tại103,901
  • Tổng lượt truy cập6,147,195
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây