Quảng Ninh - Một số thành tựu nổi bật của tỉnh trong thời gian qua

Thứ hai - 03/09/2018 07:13 1.196 0
Trải qua các thời kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh luôn đoàn kết một lòng, anh dũng chiến đấu, hăng hái thi đua lao động sản xuất, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần vào đại thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Quảng Ninh - Một số thành tựu nổi bật của tỉnh trong thời gian qua
      Từ năm 1986 đến nay, thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật và đồng tâm, thi đua lao động sáng tạo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng.

      Kế thừa những thành tựu đạt được sau hơn 30 năm đổi mới; thực hiện các định hướng trọng tâm đề ra trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các Nghị quyết, kết luận, chủ trương, định hướng chỉ đạo của Trung ương có liên quan đến Quảng Ninh; mục tiêu tổng quát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV là: "Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc...", với quyết tâm chính trị cao nhất, Quảng Ninh tiếp tục được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều thành tựu nổi bật:

      Sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (bao gồm kết quả 6 tháng năm 2018), với sự nỗ lực, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, cùng với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đã đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; khẳng định rõ hơn vai trò, vị thế mới về một Quảng Ninh đổi mới, sáng tạo, năng động; tạo thế và lực mới cho sự phát triển của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung trong những năm tiếp theo.

      Chủ động sửa đồi, bổ sung, ban hành mới các Quy chế, Quy định, Nghị quyết; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, bài bản, khoa học; phân cấp, phân công theo hướng đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, sự điều hành chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền; mở rộng dân chủ, phát huy vai trò cùa các cơ quan dân cử và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu.

      Đổi mới trong lãnh đạo, chì đạo, điều hành theo hướng cụ thể, thiết thực; lựa chọn, ban hành phương hướng, chủ đề công tác cho từng năm; xây dựng chương trình hành động phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong mỗi thời kỳ; coi trọng phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự xã hội và củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý; đổi mới hệ thống chính trị; thống nhất giao ban, kiểm điểm, tháo gỡ, chấn chỉnh, thúc đẩy thực hiện kịp thời theo từng nhóm đối tượng, gọn thành phần, rõ trách nhiệm; sơ kết, tổng kết, biểu dương, động viên, khen thưởng kịp thời.

      Tăng cường đổi thoại; đổi mới cách thức tiếp xúc cử tri; tích cực ứng dụng công nghệ trong thông tin, tuyên truyền; chỉ đạo xử lý kịp thời các bất ổn; hợp tác truyền thông, chủ động giao ban định hướng, cung cấp thông tin báo chí; xử lý, chấn chỉnh, giải trình kịp thời các thông tin báo chí, dư luận xã hội.

      Thống nhất, đồng bộ, đa dạng hoá các hình thức kiểm tra, thanh tra, giám sát; công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên tinh thần chủ động, tích cực; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ.

      Phát huy vị thế, vai trò của MTTQ, các đoàn thể trong đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội với nhiều cách làm sáng tạo, cụ thề, thiết thực; tăng cường giám sát trực tiếp, thường xuyên, không báo trước; phân công rõ cơ quan, rõ người, rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, quan tâm hướng về cơ sở.

      Tập trung phát hiện ra những hạn chế, yếu kém trong quá trình xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Ninh; xác định rõ nguyên nhân, kịp thời điều chình hợp lý, đề ra các giải pháp khắc phục có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn và thường xuyên kiểm điểm, đánh giá việc tồ chức thực hiện.

      Chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng GRDP, tốc độ tăng trường bình quân tăng 10,3%/năm; GRDP đầu người tăng bình quân 9,1%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng dần tỷ trọng khu vực dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông - lâm - thủy sản và công nghiệp - xây dựng; thu ngân sách tăng dần tỷ trọng thu nội địa và giảm dần tỷ trọng thu từ xuất nhập khẩu; thu nội địa bình quân 03 năm tăng 14,3%/năm, thu xuất nhập khẩu tăng cao hơn chi tiêu Trung ương giao; tổng chi đầu tư phát triển 02 năm (2016 - 2017), chiếm 65,8% tổng chi ngân sách; chi đầu tư phát triển trong 6 tháng 2018 chiếm 60,9% tổng chi ngân sách.

      Cơ cấu lại đầu tư công, tập trung nguồn lực đầu tư các dự án, công trình trọng điểm, có tính lan tỏa cao; huy động mạnh mẽ nguồn lực ngoài ngân sách, tích cực cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực và triển khai xây dựng chính quyền điện tử gắn với các trung tâm hành chính công; cải thiện môi trường đầu tư đạt kết quả rõ nét. Năm 2017, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) Quảng Ninh dẫn đầu cả nước; duy trì gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tăng cường niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và thu hút thêm được nhiều nhà đầu tư chiến lược.

      Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, đặc biệt trong quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường... An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được quan tâm, chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, một số đề án được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực.

      Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm quốc phòng an ninh; chủ động chỉ đạo, sâu sát, kịp thời trước các diễn biến phức tạp về an ninh trật tự; ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động chống phá, tác động vào địa bàn tỉnh; chủ động nắm tình hình tôn giáo; không để phát sinh khiếu kiện đông người.

      Chỉ đạo đồng bộ các giải pháp liên quan đến Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn từ khâu hoàn thiện Đề án, tham gia xây dựng Luật, lập quy hoạch, quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư; công tác tư tưởng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ... Đến nay, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra có khả năng hoàn thành, trong đó 08/17 chỉ tiêu về kinh tế; 03/17 chỉ tiêu về xây dựng Đảng; các chỉ tiêu còn lại phấn đấu hoàn thành và vượt./.

Kim Khánh

Nguồn tin: Đề cương kèm theo Hướng dẫn số 238 - HD/BTG ngày 20/8/2018 của BTG Đảng ủy Than Quảng Ninh

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây