Bộ Công Thương phê duyệt biểu đồ cấp than cho sản xuất điện năm 2024

Thứ ba - 12/12/2023 22:18 725 0
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3111/QĐ-BCT phê duyệt biểu đồ cấp than cho sản xuất điện năm 2024.
Chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện than chịu trách nhiệm thu xếp 74.307 nghìn tấn than để cấp cho sản xuất điện năm 2024
Chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện than chịu trách nhiệm thu xếp 74.307 nghìn tấn than để cấp cho sản xuất điện năm 2024

Theo đó, chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện than chịu trách nhiệm thu xếp 74.307 nghìn tấn than để cấp cho sản xuất điện năm 2024. Trong đó, các nhà máy thiết kế sử dụng than nhập khẩu khoảng 26.084 nghìn tấn. Các loại than cấp cho từng nhà máy thực hiện theo hợp đồng mua bán than năm 2024.

Trách nhiệm của chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than

Chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than thực hiện nghiêm và hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến việc cung cấp than cho việc sản xuất điện theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 2/12/2019 để đảm bảo cung cấp đủ, ổn định than cho sản xuất điện năm 2024 và các năm tiếp theo; chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thu xếp nguồn than hợp pháp có thông số kỹ thuật phù hợp với công nghệ của nhà máy (trừ các nhà máy nhiệt điện BOT sử dụng than trong nước được Chính phủ bảo lãnh Hợp đồng cung cấp than).

Thường xuyên cập nhật kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia để kịp thời điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị nguồn than; đảm bảo cung cấp đủ, ổn định than cho hoạt động của nhà máy trong suốt thời gian tồn tại với giá than cạnh tranh và hiệu quả. Trong mọi trường hợp không được để đứt gãy nguồn cung ứng than và thiếu than cho sản xuất điện.

Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm thu xếp toàn bộ khối lượng than vượt so với khả năng cấp năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc; đa dạng hóa nguồn than nhập khẩu để bảo đảm đủ than cho nhà máy vận hành ổn định, tin cậy, an toàn, đáp ứng yêu cầu của Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024.

Tăng cường phối hợp hiệu quả; thực hiện tốt hợp đồng theo nguyên tắc tất cả vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia dân tộc. Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng hạ tầng vận chuyển, tiếp nhận than đáp ứng yêu cầu theo quy định và phù hợp nhu cầu tiếp nhận, sử dụng than cho sản xuất điện; đảm bảo khối lượng than dự trữ đủ theo định mức, phù hợp với thiết kế kho chứa than và đáp ứng kế hoạch huy động điện do Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia công bố hàng tháng, đảm bảo hiệu quả hoạt động của nhà máy.

Thường xuyên cập nhật, theo dõi sát kế hoạch vận hành hệ thống điện do Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia công bố hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm; trường hợp có thay đổi đột biến và ảnh hưởng đến việc cập than cho nhà máy.

Đối với nhà máy nhiệt điện sử dụng than pha trộn, chủ đầu tư nhà máy tổ chức thí nghiệm đo đạc tuyến kinh tế kỹ thuật tương ứng với từng chủng loại, tổ hợp than đầu vào của tổ máy để tính toán mức tiêu hao nhiên liệu và xác định tỷ lệ pha trộn than tối ưu, đảm bảo tuổi thọ thiết bị, vận hành tổ máy ổn định, an toàn, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu về môi trường theo quy định.

Trách nhiệm của TKV, Tổng công ty Đông Bắc và các đơn vị cung cấp than khác

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc và các đơn vị cung cấp than khác thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 2/12/2019; phối hợp với các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than khẩn trương hoàn tất việc ký Hợp đồng mua bán than năm 2024; cung cấp than đầy đủ và liên tục, bảo đảm khối lượng, chất lượng, đúng chủng loại và tiến độ cung cấp cho các nhà máy theo điều khoản Hợp đồng đã ký. 

Thực hiện nghiêm các cam kết khác tại hợp đồng đã ký và chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết đã ký dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cung cấp than theo tháng, quý phù hợp với diễn biến của thời tiết và kế hoạch sản xuất điện của từng nhà máy để bảo đảm cung cấp ổn định và liên tục, đủ khối lượng và đúng loại than cho từng nhà máy theo các điều khoản của Hợp đồng đã ký.

Chủ động nâng cao năng lực sản xuất, nhập khẩu, chế biến, pha trộn than; xây dựng, ban hành phương án/quy trình pha trộn than bảo đảm phù hợp với từng loại than đưa vào pha trộn và yêu cầu chất lượng than sử dụng của từng nhà máy nhiệt điện than; chuẩn bị đủ nguồn than (sản xuất trong nước, nhập khâu, pha trộn) và chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng phục vụ trung chuyển, dự trữ than đề góp phần đảm bảo cung cấp đủ, ổn định và lâu dài than cho các nhà máy nhiệt điện theo hợp đồng đã ký.

Trước ngày 20/3/2024, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc và các đơn vị cung cấp than khác thực hiện báo cáo Bộ Công Thương chi tiết kịch bản cấp than cho sản xuất điện các tháng cao điểm mùa khô của năm 2024.

Kê khai giá than bán cho sản xuất điện theo quy định của Luật Giá và các quy định của pháp luật khác liên quan, chịu trách nhiệm về tính chính xác của mức giá kê khai.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình sử dụng than của các nhà máy nhiệt điện. Trường hợp có thay đổi đột biến và ảnh hưởng đến việc cấp than cho các nhà máy, kịp thời báo cáo Bộ Công Thương để xem xét, chỉ đạo. 

Trách nhiệm của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo; Vụ Dầu khí và Than

Bộ Công Thương giao Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo giải quyết kịp thời theo thẩm quyền các vướng mắc phát sinh liên quan đến việc cấp than cho các nhà máy nhiệt điện; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đên nhà máy nhiệt điện than BOT.

Cục Điều tiết điện lực giám sát tình hình cung cấp điện của hệ thống điện quốc gia; chỉ đạo Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia công bố thông tin về kế hoạch huy động tháng tiếp theo và các tháng còn lại của năm 2024 để các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than cập nhật, chuẩn bị nguồn than phù hợp.

Vụ Dầu khí và Than thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình cấp than cho sản xuất điện năm 2024; trường hợp có vấn đề phát sinh, ảnh hưởng đến việc cấp than cho các nhà máy nhiệt điện năm 2024, kịp thời báo cáo Bộ Công Thương để xem xét, chỉ đạo; chủ trì, phối hợp với Cục Điều tiết điện lực định kỳ hàng quý rà soát, cập nhật Biểu đồ cấp than cho sản xuất điện năm 2024 phù hợp tình hình thực tế.

Báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 31/12/2023 kết quả ký hợp đồng mua bán than cho sản xuất điện năm 2024, bao gồm cả các hợp đồng/cam kết nhập khẩu than cho sản xuất điện năm 2024.

Dự báo năm 2024, tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của toàn quốc năm 2024 là 306,259 tỷ kWh. Trong đó, mùa khô là 148,489 tỷ kWh và mùa mưa là 157,769 tỷ kWh, bám sát mục tiêu tăng trưởng kinh tế, xã hội năm 2024 (tại Nghị quyết số 103/2023/QH15 ngày 9 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội).

Các nguồn điện than, thủy điện và nguồn điện tua bin khí vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia năm 2024. Các nguồn năng lượng tái tạo sẽ tiếp tục được huy động theo nhu cầu phụ tải điện và khả năng hấp thụ của lưới điện.

Sản lượng mua bán điện thực tế của các nhà máy điện sẽ được xác định theo các quy định liên quan về giá điện và thị trường điện. Các đơn vị phát điện có trách nhiệm chủ động thực hiện công tác chuẩn bị phát điện, bao gồm đảm bảo công suất sẵn sàng của các tổ máy và thu xếp nguồn nhiên liệu sơ cấp (than, khí, dầu) đủ cho phát điện hàng tháng trong năm 2024.

QN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây