Nghị quyết của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty về lãnh đạo thực hiện đề án tái cơ cấu Công ty Than Thống Nhất – TKV giai đoạn 2017 - 2020

Thứ bảy - 12/05/2018 10:24 407 0
Tháng 4 vừa qua, đồng chí Phạm Hải Phát - Bí thư Đảng ủy Công ty đã ký ban hành Nghị quyết số: 168 - NQ/ĐU “Về lãnh đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty than Thống Nhất - TKV giai đoạn 2017 - 2020”.
Đồng chí Phạm Hải Phát – Bí thư Đảng ủy Công ty đọc báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2017  và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng - đoàn thể năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Đồng chí Phạm Hải Phát – Bí thư Đảng ủy Công ty đọc báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng - đoàn thể năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
      Thực hiện Nghị quyết số: 12 - NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”; Quyết định số: 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2017 - 2020”; Chỉ thị số 15 – CT/ĐU ngày 23/3/2018 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về lãnh đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty Than Thống Nhất - TKV giai đoạn 2017 - 2020  cụ thể như sau:

      Một là: Tiếp tục đẩy mạnh, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, kết luận của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ và Nghị quyết số: 32 - NQ/ ĐU ngày 12/3/2018 của Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, cùng các văn bản chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu; thực hiện chương trình hành động của Đảng bộ Công ty về thực hiện Nghị quyết số: 12- NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

      Hai là: Kế hoạch tái cơ cấu của Công ty đã được hội đồng thành viên Tập đoàn phê duyệt theo Quyết định số 499 - QĐ/TKV ngày 30/3/2018; Cấp ủy chi bộ, cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong hệ thống chính trị, lãnh đạo, tuyên truyền sâu rộng, tổ chức thực hiện quyết liệt song thận trọng, mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch để cán bộ, đảng viên, CNVC, người lao động hiểu rõ, tạo sự đồng thuận, chia sẻ với Công ty.

      Ba là: Trên cơ sở theo mô hình Quyết định số 499 - QĐ/TKV ngày 30/3/2018, các Phân xưởng, Phòng Ban, Trạm tham khảo những cách làm hay của các đơn vị bạn; quá trình thực hiện đảm bảo không ảnh hưởng đến sản xuất và các mặt công tác khác, không để xảy ra điểm nóng, tụ tập khiếu kiện đông người, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động và lao động dôi dư.

      Bốn là: Song song với việc tái cấu trúc bộ máy của chuyên môn; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp, kiện toàn, hoàn thiện mô hình bộ máy tổ chức của chuyên môn, tổ chức Đảng và các đoàn thể quần chúng theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị và Điều lệ hoạt động của mỗi tổ chức.

      Năm là: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các tổ chức phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, đảng viên, CNVC, người lao động trong việc giám sát, không để xảy ra thất thoát tài sản của Công ty trong quá trình sắp xếp, hợp nhất các đơn vị. Xác định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan điều hành và tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc thực hiện tái cơ cấu các đơn vị. Trường hợp không thực hiện đúng quy định, sai mục đích, kém hiệu quả gây thất thoát tài sản của Công ty thì phải bồi thường và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

      Sáu là: Các chi bộ tổ chức quán triệt Nghị quyết này đến cán bộ, đảng viên, CNVC, người lao động trong đơn vị mình. Xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể, chi tiết để tổ chức thực hiện từ quý III/2018.

      Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty tham mưu, chỉ đạo tuyên truyền thực hiện Nghị quyết này của Ban thường vụ Đảng ủy; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; tham mưu định hướng tuyên truyền giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty.

      Đồng chí Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng Ban chức năng phối hợp với các Ban đảng của Đảng ủy, các đoàn thể quần chúng, thường xuyên nắm bắt thông tin, kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Công ty để có hướng giải quyết./.

Cẩm Nhung

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây