Hội nghị Người lao động 2020 – Công ty Than Thống Nhất - TKV

Thứ hai - 13/01/2020 15:35 510 0
Mục tiêu của Công ty năm 2019 là: Nâng cao công tác tự chủ an toàn, đẩy lùi các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động; Đẩy mạnh sản xuất - tiêu thụ than theo chỉ đạo của Tập đoàn; đẩy nhanh tiến độ đào lò khép diện để đưa các lò chợ vào khai thác; nâng cao chất lượng than; nghiên cứu áp dụng công nghệ mới trong các dây chuyền sản xuất. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản lý; tiết kiệm chi phí; cải thiện môi trường, điều kiện làm việc; tăng năng suất lao động; đẩy mạnh tuyển sinh đào tạo, tuyển dụng, tái tuyển thu hút lao động thợ lò; cải thiện thu nhập, và phúc lợi cho người lao động đặc biệt là đội ngũ thợ lò.
Hội nghị Người lao động 2020 – Công ty Than Thống Nhất - TKV
      Sáng ngày 13/01/2020, Công ty Than Thống Nhất – TKV đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2020. Tới dự có các đồng chí Lê Minh Chuẩn – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV; đồng chí Nguyễn Ngọc Cơ – Phó tổng giám đốc Tập đoàn TKV – Giám đốc trung tập ĐHSX tại Quảng Ninh; đồng chí Lê Thành Chung – Kiểm soát viên Nhà nước tại Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Mạnh Tường – Phó bí thư Đảng ủy than Quảng Ninh, Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu – Phó chủ tịch Công đoàn TKV; đồng chí Lê Thị Minh Hồng - Kiểm soát viên Công ty, đại diện các Ban của Tập đoàn, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt nam; các đồng chí Lãnh đạo Công ty; 42 công nhân khai thác, cơ điện lò tiêu biểu; đại diện CNCB được tặng Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương và 218 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 3.400 CNCB trong Công ty về dự hội nghị.
  
dsc2525
Đ/c Phạm Đức Khiêm - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019
      Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Khiêm - Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD, kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019. Mặc dù trong điều kiện SXKD còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với mục tiêu "An toàn - Đổi mới - Phát triển", đã có nhiều giải pháp quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ được Tập đoàn giao. Công ty đã chủ động xây dựng, chỉ đạo điều hành: Nâng cao công tác an toàn; nâng cao chất lượng than; chuyển dần diện sản xuất xuống phân tầng mức -140/-35, kết thúc khai thác khu Yên Ngựa; cải thiện điều kiện làm việc, đi lại, vận chuyển vật liệu, vật tư trong lò, tiền lương và phúc lợi cho người lao động được đảm bảo nhất là đội ngũ thợ lò. Trong năm 2019 Công ty đã thực hiện tốt công tác an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động nghiệm trọng chết người. Công ty đã dần từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản lý; đẩy mạnh tuyển sinh, tuyển dụng, tái tuyển lao động thợ lò khắc phục khó khăn đẩy mạnh sản xuất - tiêu thụ hoàn thành kế hoạch điều chỉnh năm 2019 Tập đoàn giao.

Kết quả SXKD (so sánh với kế hoạch điều chỉnh)
Than nguyên khai sản xuất: 1.752.155 tấn/KH 1.750.000 tấn, đạt 100,12%.
Than tiêu thụ: 1.712.038 tấn /KH 1.730.000 tấn bằng 98,96%.
Đào lò tổng số: 8.700,5m /KH 8.700 m đạt 100,01% (Trong đó: Mét lò đào XDCB là 140m/KH 140m, bằng 100%; Mét lò CBSX: 8.560,5m /KH 8.560m, bằng 100,01%).
Chống xén: 6.319m /KH 6.500m bằng 97,22%.
Doanh thu tổng số: 1.991.289 tr.đ/ KH 2.001.017 tr.đ bằng 99,51%.
Lợi nhuận: 200 tr.đ
Lao động bình quân: 3.385 người/KH 3.434 người bằng 98,57% giảm tuyệt đối là 49 người; Thu nhập bình quân: 13.336.000 đ/ng-tháng/ KH đầu năm là 13.520.000 đ/ng-tháng, bằng 98,64% và bằng 112,08% so với năm 2018 (11.899.000 đ/ng-tháng), tăng 1.437.000 đ/ng-tháng, trong đó: Thu nhập bình quân thợ lò năm 2019 là 18.300.000 đ/ng-tháng so với thực hiện năm 2018: 16.954.000 đ/ng-tháng tăng 1.346.000 đ/ng-tháng.
Giá trị ĐTXDCB thực hiện là 251.396 tr.đ/KHĐC là 263.160 tr.đ, bằng 95,53%.
Năng suất lao động: NSLĐ khai thác than đạt 6,32 T/ng-ca/ KH 7,17 T/ng-ca giảm 0,85 T/ng-ca; Năng suất lao động đào lò đá đạt 0,074 m/ng-ca / KH 0,068 m/ng-ca tăng 0,006 m/ng-ca.
dsc2521
Đ/c Vũ Thị Hằng – Chủ tịch Công đoàn Công ty
     Đồng chí Vũ Thị Hằng – Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và Hội nghị NLĐ cấp Phân xưởng, Phòng, Trạm năm 2020; kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể 2019 và báo cáo kết quả đối thoại định kỳ. Tại hội nghị cấp Phân xưởng, Phòng, Trạm các đại biểu dự hội nghị đã thay mặt lãnh đạo Công ty trả lời và giải đáp các ý kiến, được người lao động nhất trí cao, có những ý kiến đến nay đã thực hiện xong. Sau Hội nghị các đơn vị đã gửi ý kiến và được thường trực Công đoàn tổng hợp đề nghị đồng chí Giám đốc Công ty giải đáp trước Hội nghị NLĐ cấp công ty.
dsc2544
Đồng chí Bùi Tất Thành – Phó chủ tịch Công đoàn Công ty
      Đồng chí Bùi Tất Thành – Phó chủ tịch Công đoàn Công ty – Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; các ý kiến tham luận của Phân xưởng KT 11, Phòng KCM, Phân xưởng VTL2.                         
tham luan
                     
      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn TKVđã đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CNCB Công ty than Thống Nhất và ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty và những đóng góp, góp phần vào hoàn thành kế hoạch SXKD của toàn Tập đoàn. Đồng thời, đồng chí cũng chuyển tải tới Hội nghị một số thông tin về tình hình SXKD, định hướng phát triển của Tập đoàn TKV năm 2020. Đồng chí đã chỉ ra một số nội dung quan trọng đề nghị Công ty quan tâm thực hiện, trong đó cần quan tâm tới một số mặt công tác như: công tác quản trị chí phí, quản trị tài nguyên; công tác đầu tư thiết bị cơ giới hóa để thay thế lao động trực tiếp; công tác lao động tiền lương; công tác đổi mới tổ chức sản xuất; tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, công khai minh bạch đơn giá tiền lương; đầu tư mua sắm trang thiết bị duy trì sản xuất, đầu tư công nghệ vào khai thác để tăng năng suất lao động, giảm chi phí; sắp xếp lịch trong công tác đào lò và khai thác, đảm bảo phù hợp, tránh tình trạnh làm tăng chí phí củng cố, xén lò; cải tạo điều kiện và môi trường làm việc cho công nhân; quan tâm đến đời sống tinh thần, nhà ở cho người lao động; phát huy dân chủ trong doanh nghiệp, công nhân và cán bộ cùng tham gia quản lý; tăng cường quan hệ ngang với cấp có thẩm quyền để đẩy nhanh các dự án; đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống người lao động, thực hiện tốt “An toàn, an ninh, an sinh”, cùng Tập đoàn đáp ứng nhu cầu sản lượng than cho nền kinh tế.
dsc2530
Đồng chí Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn TKV
      Mục tiêu của Công ty năm 2020 là: Đảm bảo công tác an toàn; đẩy mạnh sản xuất - tiêu thụ than; đẩy nhanh tiến độ đào lò khép diện, nhất là tuyến thượng thông gió vận tải -140/+21; chú trọng công tác cơ điện nhất là khâu vận tải; nâng cao chất lượng than; nghiên cứu áp dụng công nghệ mới trong các dây chuyền sản xuất. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, quản lý; tiết kiệm chi phí; cải thiện môi trường, điều kiện làm việc; tăng năng suất lao động; đẩy mạnh tuyển sinh đào tạo, tuyển dụng, tái tuyển thu hút lao động thợ lò; cải thiện thu nhập, và phúc lợi cho người lao động đặc biệt là đội ngũ thợ lò.

Mục tiêu chung : "AN TOÀN - ĐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN"

 Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020:
- Than nguyên khai sản xuất: 1.900.000 tấn.
- Mét lò đào tổng số là: 9.240 m. (Mét lò CBSX là 9.240 m trong đó: Tự làm 6.140 m; thuê ngoài 3.100 m), trong đó mét lò CBSX chống vì neo là: 800m.
* Hệ số đào lò CBSX: 4,86 m/1000 TNK
- Chống xén: 7.500 mét.
- Than tiêu thụ: 1.890.000 tấn. (Trong đó: Than nguyên khai giao NM tuyển: 1.800.000 tấn; Than sạch giao Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả là: 90.000 tấn).
- Doanh thu tổng số: 2.038,086 tỷ đồng (Trong đó: doanh thu than là 2.023,086 tỷ đồng; doanh thu khác là 15 tỷ đồng );
- Lợi nhuận: 31,023 tỷ đồng
- Giá trị ĐTXD: 271.458 Tr.đồng (KH thực hiện năm 2020: 238.444 Tr.đồng; Trả nợ khối lượng thực hiện năm trước: 33.014 Tr.đồng).
- Mục tiêu phấn đấu thu nhập bình quân đạt: ≥15.200.000 đ/ng-tháng.

      Hội nghị đã tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh cán bộ quản lý của Công ty; bầu đại biểu dự Hội nghị người lao động cấp Tập đoàn năm 2020 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2020.
dsc2578
Đ/c Đào Văn Chính - TP.TCLĐ công bố các quyết định khen thưởng
 
dsc2584
Đ/c Nguyễn Ngọc Cơ – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV trao Bằng khen của Bộ Công Thương cho các cá nhân
dsc2593
Đ/c Lê Thành Chung – Kiểm soát viên NN tại TKV trao danh hiệu chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương cho CNCB Công ty Than Thống Nhất
dsc2597
 
dsc2606
 
dsc2611

      Đ/c Nguyễn Ngọc Cơ – Phó Tổng giám đốc TKV; Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu – Phó chủ tịch Công đoàn TKV và các đồng chí lãnh đạo Công ty trao phần thưởng cho 42 công nhân Khai thác, đào lò và cơ điện lò tiêu biểu xuất sắc có ngày công và thu nhập cao quý IV năm 2019./.
dsc2548
 
dsc2614
 
dsc2615

Lê Dần

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây