Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng - Nhiệm vụ quan trọng

Thứ bảy - 04/11/2023 14:50 738 0
Trong bối cảnh thế giới và quốc gia đang thay đổi nhanh chóng và diễn biến phức tạp, khó lường, việc đổi mới phương thức lãnh đạo là yếu tố quyết định để Đảng luôn đứng vững, trường tồn và phát triển. Đảng vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với bối cảnh quốc gia và quốc tế ngày nay.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng - Nhiệm vụ quan trọng

      Việc đổi mới phương thức lãnh đạo giúp chúng ta thích nghi và đáp ứng tốt hơn với thách thức và nhiệm vụ phát triển.

      Đại hội XIII tiếp tục xác định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng

      Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đãng đã chỉ rõ, Đảng là đội ngũ tiên phong, giữ vai trò lãnh đạo đất nước, đồng thời tạo điều kiện để các tầng lớp, tập thể, cá nhân khác tham gia xây dựng đất nước. Đảng tăng cường sự lãnh đạo từ cơ sở, tập trung đẩy mạnh quá trình tìm kiếm và đào tạo nguồn cán bộ cơ sở, tạo sự liên kết mạnh mẽ giữa cấp trung ương và cơ sở, từ đó thúc đẩy sự linh hoạt, sáng tạo trong quản lý. Đảng cam kết tìm kiếm và phát triển những người có phẩm chất tốt, có năng lực chuyên môn, lãnh đạo và quản lý. Đảng thúc đẩy sự tham gia của các cơ quan, đoàn thể, cá nhân trong quá trình ra quyết định, đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm và kiểm soát xã hội.

      Với những quan điểm chủ yếu trong Nghị quyết của Đại hội Đảng, để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới, Đảng lãnh đạo thường xuyên đào tạo và phát triển lãnh đạo quản lý, xây dựng các khóa đào tạo chất lượng cao về lãnh đạo, quản lý, tư duy chiến lược, đạo đức, để đảm bảo nguồn cán bộ được nâng cao chất lượng. Sử dụng công nghệ thông tin, tổ chức cuộc họp, hội thảo định kỳ để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và đề xuất giải pháp trong lãnh đạo. Mở cửa cơ hội cho người dân tham gia vào việc đề xuất ý kiến, góp ý trong quá trình ra quyết định, tạo sự minh bạch và đa dạng trong quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước.

       Việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam theo hướng đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là cơ hội để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng phát triển bền vững của đất nước.

      Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp

      Để nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, trước hết cần đầu tư vào việc đào tạo và phát triển lãnh đạo cho các thành viên cấp ủy. Điều này bao gồm việc cung cấp các khóa học về quản lý, lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp và giải quyết xung đột. Đào tạo cần tập trung vào việc phát triển kiến thức, tư duy chiến lược, khả năng đưa ra quyết định và làm việc trong môi trường phức tạp. Khuyến khích tư duy sáng tạo trong quá trình ra quyết định và giải quyết vấn đề. Các cấp ủy cần thúc đẩy việc tìm kiếm cách tiếp cận mới mẻ, khác biệt để đối mặt với các thách thức và cơ hội. Tạo môi trường thân thiện với ý kiến đa dạng. Khuyến khích sự tham gia và đóng góp ý kiến từ các thành viên của cấp ủy, bao gồm cả ý kiến trái chiều. Một môi trường thân thiện với ý kiến đa dạng giúp tạo ra các quyết định tốt hơn, đồng thời giúp mọi người cảm thấy được tôn trọng và tham gia tích cực.

      Xây dựng và thúc đẩy một bộ chuẩn mực đạo đức rõ ràng cho các thành viên cấp ủy. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch, trung thực và trách nhiệm trong hoạt động chính trị. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin để tăng cường quản lý và giao tiếp trong cấp ủy. Việc này giúp cải thiện sự liên kết và thông tin giữa các thành viên, đồng thời tạo ra khả năng theo dõi và đánh giá hoạt động một cách hiệu quả hơn. Các lãnh đạo cấp ủy cần có khả năng nhìn xa hơn và định hướng dài hạn cho phát triển chính trị và xã hội. Điều này bao gồm việc dự đoán xu hướng, phân tích tác động của các quyết định và thúc đẩy các giải pháp bền vững. Mở cửa cơ hội giao tiếp giữa cấp ủy và người dân thông qua cuộc họp, hội thảo, sự kiện và các phương tiện truyền thông khác. Điều này giúp lãnh đạo hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của người dân, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp hơn.

      Quá trình nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị là một công việc liên tục và đòi hỏi sự cam kết từ các thành viên cấp ủy. Đổi mới và cải tiến không chỉ là mục tiêu ngắn hạn mà còn là quá trình liên quan đến sự phát triển bền vững của xã hội./.

QN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây