Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất – TKV đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể và đảng viên năm 2020

Chủ nhật - 27/12/2020 06:15 394 0
Thực hiện Hướng dẫn số 39-HD/ĐU ngày 04/11/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất – TKV về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, 36 chi bộ đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý tại chi bộ.
Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 Chi bộ Phòng Kỹ thuật Công nghệ Mỏ.
Hội nghị Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020 Chi bộ Phòng Kỹ thuật Công nghệ Mỏ.
      Theo đó, nội dung kiểm điểm đối với tập thể là việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên. Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị; các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng. Kết quả tiếp thu, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán kiến nghị, chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước hoặc trong năm.

      Đối với đảng viên, nội dung kiểm điểm bao gồm: Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được các đoàn kiểm tra, thanh tra, giám sát kiến nghị, chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

      Đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý:  Từ Phó Trưởng phòng, Phó Quản đốc trở lên, Bí thư Chi bộ; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Bí thư Chi đoàn: Ngoài những nội dung kiểm điểm như đảng viên không giữ chức vụ phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau: Kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, đơn vị; quan hệ phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; thái độ công tâm, khách quan; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi. Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Trách nhiệm nêu gương theo quy định của Trung ương và của cấp ủy các cấp.

      Sau khi có Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các chi bộ đã tiến hành họp đánh giá, xếp loại. Với tinh thần tập trung, dân chủ, tại cuộc họp đã kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau, người đứng đầu trước, cấp phó và các thành viên sau, lấy kết quả kiểm điểm tập thể làm cơ sở kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể.

      Mỗi cán bộ, đảng viên tự đọc bản kiểm điểm của mình, chi ủy nêu ý kiến nhận xét của các tổ chức chính trị xã hội, của tổ đảng đối với đảng viên; chi ủy và các đảng viên trong chi bộ tham gia góp ý kiến và chi bộ tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá cho từng cán bộ, đảng viên. Ban chi ủy tổng hợp kết quả bỏ phiếu, ghi nhận xét vào bản kiểm điểm của đảng viên và báo cáo tổng hợp gửi về Đảng ủy Công ty trước ngày 28/11/2020

      Căn cứ báo cáo kết quả của các chi bộ, căn cứ Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty ngày 03/12/2020, Ban Tổ chức Đảng uỷ đã tổ chức tổng hợp và xét duyệt. Kết quả đánh giá xếp loại tập thể:

      Khối sản xuất chính (13 chi bộ): Có 02 chi bộ xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là: chi bộ Khai thác 9, chi bộ Khai thác 11; 10 chi bộ xếp loại Hoàn thành Tốt nhiệm vụ; 01 chi bộ xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ và không có chi bộ xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

      Khối phụ trợ (8 chi bộ): Có  02 chi bộ xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: chi bộ Vận tải lò 2 và chi bộ Phân xưởng Cơ điện; 05 chi bộ xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 chi bộ xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ và không có chi bộ xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ.

      Khối phòng ban (15 chi bộ): Có 03 chi bộ xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: chi bộ Phòng KCM, chi bộ phòng KCS và chi bộ phòng Kế toán; 11 chi bộ xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 chi bộ xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ; Không có chi bộ xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ.

      Kết quả đánh giá xếp loại đảng viên: Đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 154 đồng chí, Đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 636 đồng chí, Đảng viên Hoàn thành nhiệm vụ: 52 đồng chí, Đảng viên Không hoàn thành nhiệm vụ: 03 đồng chí./.

Cẩm Nhung

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây