Chi bộ Sàng tuyển than hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Thứ bảy - 10/12/2022 16:24 378 0
Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự tập trung chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Đảng ủy, Phân xưởng ST đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Đồng thời, Chi bộ ST đã cụ thể hóa các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến tổ chức Đảng, đảng viên, kịp thời, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Đánh giá phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022 có 52 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị công nhận chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chi bộ Sàng tuyển than hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
      Thực hiện Kế hoạch số: 408-KH/ĐU ngày 28/11/2022 của Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất - TKV về việc Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023. Chiều ngày 04/12/2022, Chi bộ Phân xưởng ST đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI của BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

      Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Đại - Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty, Bí thư chi bộ, Quyền Quản đốc Phân xưởng ST và 52 đồng chí cán bộ đảng viên trong chi bộ.

      Đồng chí Trần Văn Đại - Bí thư chi bộ, Quyền Quản đốc Phân xưởng ST đã báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023; Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI của BCH Trung ương Đảng khóa XIII tới toàn thể đảng viên.
 
z3945672430270 9d7999a7e598117a2814f5677e80e345

      Theo báo cáo tại Hội nghị. Năm 2022 Chi bộ có những thuận lợi và khó khăn riêng, đặc biệt có sự thay đổi về nhân sự quản lý của phân xưởng. Nhưng nhờ sự nỗ lực của toàn thể cán bộ đảng viên, CNCB và sự giúp đỡ của các cấp ủy lãnh đạo Công ty và các đơn vị bạn nên Chi bộ đã lãnh đạo phân xưởng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã cơ bản thực hiện theo đúng các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và tổ chức thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội 2022 - 2025 đã đề ra. Cấp ủy thực hiện nghiêm túc về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Đảng viên trong chi bộ đã nêu cao vai trò trách nhiệm, phát huy năng lực trí tuệ, thể hiện bản lĩnh lập trường quan điểm vững vàng, không giao động, luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến xây dựng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất.

      Về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022
 
TT Chỉ tiêu ĐVT KH TH % HT
1    Tổng sản lượng than tiêu thụ    T    1.842.000       1.878.852    102
2    Than cục xô Tấn 37.450 37.996    101,5   
3    Than đi Cửa Ông Tấn 1.741.800 1.784.419 102,4
4    Than cám các loại đi cảng Tấn 62.750 56.437 89,9
5    Vận chuyển than   T KM   342.013 325.303 95
6    Vận chuyển đất đá T KM 1.162.274 1.212.588 104

      Trong năm không để xảy ra tai nạn và sự cố cho người và thiết bị. Công tác KTCB, vận hành thiết bị, trung tu sửa chữa được quan tâm, bảo dưỡng đúng định kỳ, có 21 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng hữu ích vào thực tế.

      Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo SXKH

      Tuyên truyền thực hiện tốt mục tiêu của Công ty “An toàn - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển”. Chi bộ lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại Phân xưởng ST. Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng. Làm tốt việc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ người tốt là trách nhiệm của cấp ủy, của mỗi cán bộ đảng viên. Đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2022 có 52 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị công nhận chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chi bộ đã chỉ đạo tuyên truyền tới toàn thể người lao động thực hiện tốt các quy định của Nhà nước và động viên 100% CBCNV đi tiêm phòng vắc xin kịp thời và đầy đủ.

      Về Công tác xây dựng Đảng

      Ngay từ đầu năm, chi bộ đã chủ động họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên để triển khai công việc một cách đồng bộ, có hiệu quả. Chi bộ duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Triển khai kế hoạch trong chi bộ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X "Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên". Bên cạnh đó, Chi bộ đặc biệt quan tâm, chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức gắn với chỉnh đốn Đảng để phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Nhất là làm tốt việc đẩy mạnh về xây dựng nội bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các chỉ thị, quy định, hướng dẫn, kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận số 21 KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Làm tốt công tác xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”. Kịp thời biểu dương các đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất; phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những việc làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng năm 2022; đồng thời phê bình, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trên các mặt công tác xây dựng Đảng ở chi bộ. Phấn đấu thực hiện tốt hướng dẫn của UBKT Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Trong năm chi bộ đã kết nạp được 01 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

      Về hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng

      Tổ chức Công đoàn: Lãnh đạo làm tốt vai trò của Công đoàn, phối hợp cùng chuyên môn để giữ vững công tác AT-BHLĐ, PCCC, TKCN. Thường xuyên, chủ động thăm hỏi kịp thời. Vận động quyên góp ủng hộ gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn như trường hợp anh Nguyễn Văn Nhiệm số tiền hơn 31 triệu đồng.

      Tổ chức Đoàn Thanh niên: Phát huy được vai trò xung kích, sức trẻ của Đoàn, đảm nhiệm được vai trò là lực lượng kế cận, xứng đáng là cánh tay phải của Đảng, chung tay cùng sự ổn định và phát triển của phân xưởng, tham gia chương trình ủng hộ “Áo ấm mùa đông năm 2022” số tiền gần 04 triệu đồng.

      Tổ chức Hội Cựu chiến binh: thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của phân xưởng, duy trì hoạt động của chi bộ tốt, trách nhiệm cao trong sản xuất, tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thụ lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ và thực hiện kèm cặp tay nghề cho đội ngũ công nhân mới, tích cực bảo vệ sản xuất, bảo vệ tài nguyên, tài sản của đơn vị và Công ty.

      Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023

      Bước sang năm 2023, chi bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác xây dựng và tổ chức lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ, công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thực hiện nói đi đôi với làm trong CBĐV, CNV tại phân xưởng theo đúng đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ Công ty đúng, đủ, kịp thời và đạt hiệu quả cao.Tổ chức sản xuất trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, giữ vững ổn định việc làm, thu nhập nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người lao động. Giữ vững an ninh chính trị, phấn đấu giảm tai nạn và sự cố. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức đoàn thể quần chúng trong hệ thống chính trị vững mạnh. Lãnh đạo chuyên môn các đoàn thể quần chúng bằng Nghị quyết của Chi bộ, căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ của từng thời điểm cụ thể và điều kiện cụ thể của đơn vị. Với mục tiêu: "An toàn - Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả".
 
z3945672392520 2413679dd99e296c2fdca75909f6c466

      Hội nghị đã nhận được các ý kiến tham luận để bổ sung thêm vào phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023 từ các đồng chí cán bộ đảng viên trong chi bộ.

      Cũng tại Hội nghị đã tổ chức khen thưởng cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại Chi bộ.
 
z3945672396036 2540e609ef31bf471cf16380e49df5ac

      Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023 của chi bộ Phân xưởng ST đã đánh giá đầy đủ những mặt hoạt động của chi bộ năm 2022 và đề ra được phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023 để chỉ đạo, điều hành chi bộ và các đoàn thể hoạt động nhằm đạt kết quả cao nhất. Với những thành tích đã đạt được, tin tưởng rằng cán bộ, đảng viên Chi bộ ST sẽ luôn nhất trí một lòng thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra./.

Phạm Thức

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây