Chi bộ Phân xưởng Vận tải Ô tô tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng năm 2020

Chủ nhật - 27/12/2020 20:28 340 0
Chiều ngày 24/12/2020, Chi bộ Phân xưởng VT Ô tô đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020. Đồng chí Ngô Quang Trung - Bí thư chi bộ, Quản đốc Phân xưởng đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2020 và đề ra phương hướng cho năm 2021.
Chi bộ Phân xưởng Vận tải Ô tô tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Đảng năm 2020
      Năm 2020, chi bộ Phân xưởng (PX) VT Ô tô đã hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, đời sống tinh thần CBCN được đảm bảo, tạo niềm tin cho Cán bộ Đảng viên CNVC, đó là động lực to lớn cổ vũ tinh thần, thúc đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất. Các tổ chức chính trị trong Chi bộ phối kết hợp chặt chẽ tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD để hoàn thành kế hoạch Công ty giao.

      Bên cạnh đó PX gặp không ít khó khăn thử thách. Thiết bị xe máy già cỗi, hỏng hóc thường xuyên phải khắc phục sửa chữa, vật tư Công ty cung ứng có lúc chưa kịp thời. Công việc được giao không chủ động, xe phục vụ công nghệ khu Lộ Trí luôn biến động.
21fc1044dff42eaa77e5

      Với tinh thần chủ động trước khó khăn, đón trước những diễn biến tình hình, Chi bộ đã đề ra những chủ trương biện pháp sát thực, tập trung lãnh đạo cán bộ Đảng viên CNVC hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ Công ty giao. Phân xưởng đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn và an ninh, không có sự cố và tai nạn.
   TT    Chỉ tiêu    ĐVT    Kế hoạch    Thực hiện DK    %
1    Sản lượng    Tkm    1.662.370    1.930.615    116,1   

      Chi bộ đã quán triệt và lãnh đạo tập thể CBCNV trong PX thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng các yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên, mọi người đều tự giác tuân thủ và làm tốt công tác này. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiêm vụ thường xuyên mà Chi bộ đã quán triệt. Việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được chi bộ tham gia đầy đủ theo yêu cầu Công ty tổ chức, phổ biến kịp thời các Chỉ thị và quy định của cấp trên. Các văn bản pháp quy của Nhà nước được Chi bộ tuyên truyền cho mọi người cùng biết và thực hiện. Tuyên truyền giáo dục Công nhân để mọi người hiểu rõ những khó khăn và thuận lợi của PX cũng như của Công ty để động viên họ phấn đấu làm tốt công việc của mình, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch của PX. Kết quả trong năm qua, PX đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao và đã thực hiện tốt theo Di chúc của Bác Hồ: Cần - Kiệm - Liêm - Chính, chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và thực hành tiết kiệm.

      Chi bộ thường xuyên tổ chức triển khai và đạt kết quả tốt về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, phát hiện, ngăn ngừa, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thực hiện Nghị quyết đại hội của Đảng và các Nghị quyết của TW, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Công ty, Chi bộ đã tập trung xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của Đảng viên.

      Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

      Kết quả công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020:
   TT    Nội dung    SL    %
1    Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ    19 86,4
2    Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3    13,7   
     Cộng 22 100

      Xây dựng Chi bộ gồm 2 tổ Đảng phù hợp với thực tế công việc. Chi bộ sinh hoạt đều đặn mỗi tháng 1 lần. Công tác quản lý Đảng viên được thực hiện từ tổ Đảng đến Chi bộ, có sổ sách theo dõi cụ thể làm cơ sở phân loại Đảng viên cuối năm. Việc thu nộp Đảng phí thực hiện đúng đủ theo quy định. Nộp báo cáo tháng đầy đủ đúng thời gian ngày 25 hàng tháng. Năm 2020 chi bộ kết nạp được 1 đảng viên mới: Vũ Xuân Tài.

      Qua công tác kiểm tra giám sát, việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, pháp luật của Nhà nước, các quy chế của Công ty ban hành, Chi bộ đã thường xuyên triển khai thực hiện kịp thời tới từng Đảng viên, CNVC. Số người tham gia học tập các Nghị quyết và quy chế của Công ty đầy đủ, mang lại kết quả tốt, biến Nghị quyết của cấp trên thành hành động thực tiễn trong lao động SX. Công tác giám sát Đảng viên thực hiện nhiệm vụ Chi bộ đã giao đến từng đồng chí Đảng viên về thực hiện nhiệm vụ của chuyên môn, đoàn thể giao, hàng tháng đánh giá từ tổ đến Chi bộ rút kinh nghiệm những việc chưa làm được để xây dựng nghị quyết hàng tháng cho sát thực tế của chi bộ.

      Chi bộ đã xây dựng, đôn đốc thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát những việc tồn tại hàng tháng đã được khắc phục nhằm nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của đảng viên. Lãnh đạo Công đoàn phối hợp với chuyên môn, Hội cựu chiến binh, nữ công, thanh niên phát động thi đua LĐSX với năng suất cao, bảo đảm an toàn. Chỉ đạo mạng lưới  ATVSV giám sát việc thực hiện an toàn kỹ thuật, kiểm tra vận hành xe có đánh giá nhận xét lưu sổ, biểu dương những cá nhân thực hiện tốt, phê bình  những công nhân làm sai. Động viên thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ kịp thời. Vận động CBCN phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần tiết kiệm chi phí, số sáng kiến của PX được duyệt trong năm: 09 sáng kiến.

      Chi bộ chỉ đạo Ban chấp hành Chi đoàn thực hiện các mặt hoạt động của Đoàn một cách cụ thể, làm cho phong trào Đoàn sôi nổi cả trong SX cũng như văn hoá văn nghệ TDTT. Hướng Đoàn viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, có lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.

      Chi bộ thường xuyên chỉ đạo chi hội CCB PX phát huy truyền thống anh Bộ đội Cụ Hồ, đảm nhận tham gia giữ gìn an ninh trật tự trong PX cũng như trong vận chuyển hàng hoá của Công ty, vận động công nhân chấp hành tốt các quy chế quản lý của Công ty.

      Năm 2020, chi bộ đã hoàn thành mục tiêu nhiêm vụ chính trị của Chi bộ, đời sống tinh thần CBCN được đảm bảo. Các tổ chức chính trị trong Chi bộ phối kết hợp chặt chẽ tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD để hoàn thành kế hoạch Công ty giao.
1d7603fdcc4d3d13645c

      Năm 2021, có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, sản xuất luôn biến động, phục vụ khu Lộ Trí thời gian chờ đợi nhiều theo công nghệ, cung độ vận chuyển ngắn, năng suất không tăng. Mặt khác phương tiện ngày một già cỗi phải sửa chữa thường xuyên nhiều, vật tư ngày càng tăng giá. Song với sự đầu tư về thiết bị của Công ty, với tinh thần kỷ luật và đồng tâm, cán bộ Đảng viên CNVC của PX VT Ô tô nhận rõ được những thuận lợi và khó khăn để chủ động trước khó khăn thử thách, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD phát triển, ổn định việc làm, chăm lo tốt đời sống CBCN, xây dựng Đoàn thể vững mạnh, nâng cao chất lượng Đảng viên xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

      Phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021 Công ty giao: 
   TT    Nội dung ĐVT KH
1    Sản lượng       Tkm       1.670.417   
2    Phục vụ Km 129.600
3    Giờ cẩu Giờ 12.000

      Toàn Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và quán trịệt Nghị quyết Đại hội của Đảng, các nghị quyết của TW và của Đảng uỷ Công ty, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện di chúc của Bác Hồ, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Giáo dục lối sống lành mạnh chống các biểu hiện tiêu cực. Thực hiện Đảng viên nói và làm theo Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bám sát mục tiêu chính trị của Chi bộ, tuyên truyền đến quần chúng nhân dân thực hiện phát triển sản xuất làm trọng tâm ổn định an ninh trật tự và an toàn trong PX. Xây dựng chi bộ nâng cao vai trò của Chi uỷ, duy trì sinh hoạt Chi bộ đều đặn, tăng cường tính chiến đấu của Đảng viên trong phê và tự phê, giữ nguyên tắc tập trung dân chủ. Bồi dưỡng kết nạp Đảng viên đạt chất lượng. Làm tốt công tác kiểm tra giám sát , giữ vững kỷ luật của Đảng. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết ở Chi bộ theo đăng ký với Đảng uỷ Công ty.

      Với khí thế của những ngày chuẩn bị bước sang năm mới – năm 2021, Chi bộ PX VT Ô tô sẽ phát huy thành tích đạt được trong năm 2020, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao./.

Kim Khánh

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây