Chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và NLĐ - chính sách an sinh xã hội của Công đoàn

Thứ ba - 19/11/2019 16:11 531 0
Ngày 14/11, Tổng LĐLĐVN ban hành Chương trình số 1734/Ctr-TLĐ về “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019 - 2023”.
Chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và NLĐ - chính sách an sinh xã hội của Công đoàn
       Mục tiêu của Chương trình nhằm tạo bước đột phá trong việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên (ĐV) và người lao động (NLĐ); phát triển các chương trình xuyên suốt toàn hệ thống như một chính sách an sinh xã hội của công đoàn, xây dựng được các chương trình phúc lợi, lợi ích riêng có của đoàn viên công đoàn, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa đoàn viên với tổ chức Công đoàn Việt Nam, là giải pháp quan trọng để thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn Việt Nam.

      Chương trình đưa ra chỉ tiêu cụ thể về chăm lo phúc lợi, lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, quyền lợi chính trị cho ĐV và NLĐ:

      1. Về Phúc lợi, lợi ích vật chất cho ĐV và NLĐ: Từ nay đến năm 2023, tiếp tục thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”, các thiết chế bao gồm: Nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, phòng y tế, khu văn hóa, thể thao, tư vấn pháp luật.

      - Tiếp tục thực hiện Chương trình “Mái ấm Công đoàn”, hàng năm phấn đấu hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa từ 3.000 căn nhà trở lên cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

       - Hàng năm, 100% Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương tổ chức “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”; hỗ trợ chăm lo Tết cho hơn 3 triệu người/năm.

      - Hàng năm, phấn đấu hơn 200.000 đoàn viên công đoàn được tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định từ nguồn Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo tự tạo việc làm và Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm.

      - Phấn đấu 400.000 đoàn viên/năm được trợ giúp từ các Quỹ xã hội của Công đoàn.

      - Hàng năm có từ 20% số đoàn viên công đoàn trở lên được hưởng các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi từ các đối tác đã ký kết chương trình phối hợp với các cấp công đoàn.

      2. Về lợi ích tinh thần, quyền lợi chính trị cho ĐV và NLĐ: Phấn đấu hàng năm 100% đoàn viên công đoàn được thăm hỏi, động viên, tặng quà khi cá nhân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

      - Hàng năm, có từ 70% trở lên đoàn viên công đoàn được tham gia học tập, quán triệt, tiếp nhận, thông tin về các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. Tuyên truyền, vận động 60% trở lên đoàn viên công đoàn ở doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng nghề.

      - Hàng năm, phấn đấu 75% ĐV và NLĐ được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, nghỉ mát, vui chơi, giải trí… do tổ chức Công đoàn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

      - Phấn đấu hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Đảng giới thiệu được ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
plo2
Công nhân được hưởng lợi ích từ Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình.
 

      Để thực hiện các chỉ tiêu trên, các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai bao gồm: Tham gia tích cực, kịp thời việc xây dựng chính sách, pháp luật, nhất là chính sách, pháp luật có liên quan đến phúc lợi, lợi ích cho ĐV và NLĐ. Nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo các nội dung thương lượng có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động so với quy định của pháp luật, đáp ứng được nguyện vọng của ĐV và NLĐ, tập trung vào các nội dung: Tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chất lượng bữa ăn ca, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động, các chế độ phúc lợi vào dịp Lễ, Tết cho ĐV và NLĐ… Chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng trong lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Chủ động xác định nội dung đối thoại, đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại; lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của ĐV và NLĐ. Công đoàn chủ động, tích cực tham gia xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là những quy chế trực tiếp liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên và người lao động, như: Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Nội quy lao động, Quy chế tiền lương, tiền thưởng; Quy chế thi đua, khen thưởng; Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi; Quy chế đào tạo nâng cao trình độ; Quy chế tuyển dụng…

      Bên cạnh đó, huy động nguồn lực xã hội chăm lo phúc lợi, lợi ích cho ĐV và NLĐ. Tiếp tục lựa chọn, thương lượng, ký kết các thỏa thuận với các đối tác, nhằm mang đến cho đoàn viên công đoàn nhiều sản phẩm, dịch vụ thiết yếu với chất lượng tốt, giá cả hợp lý.


      Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của tổ chức công đoàn chăm lo phúc lợi, lợi ích cho ĐV và NLĐ. Các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng của tổ chức Công đoàn áp dụng chương trình giảm giá từ 10% - 15% so với giá niêm yết cho đoàn viên công đoàn có thẻ đoàn viên khi sử dụng các dịch vụ. Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn xây dựng các chương trình học bổng để hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn hoặc con đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập. Các trung tâm, văn phòng tư vấn pháp luật thực hiện tư vấn pháp luật, khởi kiện miễn phí khi có yêu cầu của đoàn viên công đoàn có nội dung liên quan đến lĩnh vực lao động và công đoàn. Các nhà trẻ, mẫu giáo của Công đoàn: Có chế độ nhận sớm, trả muộn đối với con đoàn viên công đoàn phù hợp với thời gian làm việc của người lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu chế xuất; có chính sách giảm chi phí gửi trẻ đối với con đoàn viên công đoàn. Các thiết chế Công đoàn có chính sách cho người lao động là đoàn viên công đoàn được hưởng các ưu tiên về giá, quyền được ưu tiên sử dụng, được mua, được cung cấp trước so với các đối tượng khác chưa là đoàn viên công đoàn.

      Đẩy mạnh hoạt động xã hội, từ thiện của Công đoàn chăm lo phúc lợi,  lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Tăng cường, bổ sung nguồn lực cho hoạt động hỗ trợ, giải quyết việc làm cho đoàn viên và người lao động thông qua Quỹ Quốc gia về việc làm và Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo tự tạo việc làm của công đoàn... Các cấp công đoàn tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; hoạt động tham quan, nghỉ mát, vui chơi, giải trí. Tổ chức các chương trình tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, chuyên môn, kỹ năng, ý thức, tác phong, thói quen tốt cho đoàn viên; đặc biệt quan tâm tổ chức các chương trình tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm về kiến thức tình bạn, tình yêu, giới tính, tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con và ứng xử nơi làm việc. Xây dựng môi trường làm việc sạch đẹp, đoàn kết, hòa thuận, cởi mở để phát huy tối đa sự năng động, sáng tạo, cống hiến của ĐV và NLĐ.

      Để tăng cường quyền lợi chính trị của đoàn viên, NLĐ, Công đoàn chủ động đề xuất đưa vào quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt các đoàn viên đủ tiêu chuẩn; quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên công đoàn. Công đoàn chủ động bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét kết nạp. Tổ chức các chương trình (tập huấn, tọa đàm, nói chuyên thời sự), để nâng cao nhận thức chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, niềm tin đối với Đảng và chế độ của ĐV và NLĐ.

      Song song với việc triển khai các nhiệm vụ, cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động. Kịp thời đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các hành vi vi phạm liên quan tới chăm lo phúc lợi, lợi ích cho ĐV và NLĐ./.

NQ (ST)

Nguồn tin: congdoan.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây